EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Središnje naručivanje pacijenata

NARUČIVANJE PACIJENATA

Klinika za kirurgiju:

Opća kirurška ambulanta, abdominalna ambulanta, vaskularna ambulanta, ambulanta za plastiku, kirurgija – sala za male zahvate, naručuje se na Centralnom naručivanju – u Atrij.

Traumatološka ambulanta radi bez prethodne narudžbe pacijenata.

Anesteziološka ambulanta naručuje se na Centralnom naručivanju – Atrij,

Ortopedska ambulanta naručuje se na Centralnom naručivanju – Atrij,

Urološka ambulanta naručuje se na Centralnom naručivanju – Atrij,

Zavod za radiologiju:

Mamografski pregledi se privremeno ne izvode na Zavodu za radiologiju zbog kvara na uređaju.

S poštovanjem,

PROČELNIK ZAVODA ZA RADIOLOGIJU

prim.dr.sc. Saša Schmidt, dr.med.

Kompletna radiološka dijagnostika može se naručiti:

Za pretragu magnetnom rezonancijom (MR) molimo da nam uz uputnicu dostavite i slijedeću medicinsku dokumentaciju (najbolje u pdf-u ili drugim gore navedenim formatima dokumnata):

 • otpusno pismo ako ste operirani
 • ako imate metalne implante-proteze trebate nam dostaviti i potvrdu od doktora-operatera koji je ugradio iste da nema kontraindikacije za snimanje na MR uređaju 1,5 T
 • da li imate srčani elektrostimulator, ortopedske pločice ili fikasatore, gelere, za žene spiralu, trudnoća
 • zadnju povijest bolesti na kojoj piše da se traži MR
 • stari tekstualni dio nalaza od CT-a ili od MR-a
 • tjelesnu težinu
 • kontakt broj telefona

Zavod za medicinsko–laboratorijsku dijagnostiku

Od 28. kolovoza 2023. započinje postupak naručivanja pacijenata za laboratorijske pretrage. Za više informacija, molim pogledajte ovdje.

Prilikom dolaska u čekaonicu u podrumu preuzima se broj, molimo pročitajte pod opširnije
Specifične upute pacijentima za postupke pripreme za pojedinu pretragu nalaze se na pripadnim stranicama klinika i zavoda, npr:
Upute za pravilno davanje urina za citološku analizu
Upute za citološku punkciju koštane srži
Upute za citološku punkciju pod kontrolom ultrazvuka (UZV) nalaze se na stranicama Zavoda za patologiju i citologiju
upute za kardiološke pacijente na stranicama Zavoda za kardiovaskularne bolesti u podizborniku Klinike za unutarnje bolesti,
za gastroenterološke na stranicama Zavoda za gastroenterologiju i hematologiju u podizborniku Klinike za unutarnje bolesti,
za ginekološke na stranicama Klinike za ginekologiju i porodništvo, itd.

Klinika za očne bolesti:

Sve ambulante i dijagnostika naručuju se na Klinici za očne bolesti

Klinika za neurologiju:

Sve ambulante i dijagnostika naručuju se na Klinici za neurologiju.

Klinika za ginekologiju i porodništvo:

Sve ambulante i dijagnostika naručuju se na Klinici  za ginekologiju.

Klinika za unutarnje bolesti:

Svi ambulantni pregledi naručuju se u  pripadnim ambulantama Klinike za unutarnje bolesti.

Na Centralnom naručivanju u atriju Bolnice naručuju se: holter, EKG, UZV srca i ergometrija, a ostala dijagnostika naručuje se na pripadnim odjelima Klinike  za unutarnje bolest.

Zavod za ORL i kirurgiju glave i vrata

Sve ambulante i dijagnostika  naručuju se na Zavodu za ORL.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ambulantni rad se naručuje na Zavodu za fizikalnu med. i reh.
Elektrofiziologija – EMG,EMNG  naručuje se na Centralnom naručivanju –atrij, a sva ostala dijagnostika naručuje se na Zavodu za fizikalnu.

    NEPOTPUNE ZAHTJEVE NE OBRAĐUJEMO

Za naručivanje pacijenata obavezna je uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite jer bez odgovarajućih podataka s uputnice bolnički informacijski sustav ne može primiti narudžbu. Uz uputnicu potrebno je priložiti povijest bolesti ukoliko se radi o kontrolnom pregledu ili ako pacijent prvi puta prelazi iz drugih u našu ustanovu.

U našu je bolnicu moguće naručiti se:
– putem web-obrasca

ili
– osobnim dolaskom
na šalter naručivanja u atriju Bolnice u terminu od 7:00 – 13:00 sati svakim radnim danom ili
elektronskom poštom (e-mailom) na adresu narudzbe@kbsd.hr ili
 putem obiteljskog liječnika (eNaručivanje).

Naglašavamo da naručivanje  telefonom nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid odnosno prilaganja potrebne dokumentcije.

Telefonske upite o Vašim terminima moguće je dobiti pozivom na broj 01/3712-060 svaki radni dan od 07:00-15:00 sati.

Pacijent ne može biti naručen u dvije ustanove istovremeno. Ukoliko je pacijent naručen u drugoj ustanovi, a želi termin narudžbe za isto u našoj ustanovi, mora prethodno otkazati narudžbu u drugoj ustanovi.

Ako se naručujete putem e-maila ili putem telefaksa, uz uputnicu i povijest bolesti molimo Vas da podatke navedete u obliku slijedećeg obrasca:

 • Ime i prezime pacijenta:
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice) ili iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja:
 • Datum rođenja:
 • Kontakt adresa i broj telefona za kontakt:
 • Broj telefaksa ili e-mail adresa za odgovor:
 • Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje:
 • Povijest bolesti:
 • Ukoliko ima interna uputnica, obavezno priložiti:

– ako se naručujete za kontrolni pregled molimo vas navedite ime liječnika kod kojega dolazite na kontrolni pregled:
– molimo pod Predmet/Subject, upišite: NARUCIVANJE: Ime Prezime osobe koja se naručuje
– eventualno Komentar: Službi za centralno naručivanje

testiranje: Telekonferencijska veza: NARUCIVANJE

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Narudžbu možete otkazati e-poštom na adresu narudzbe@kbsd.hr.
Također, možete ju otkazati i pozivom na besplatan broj ‘bijelog telefona’ 08007999 ili slanjem e-pošte na otkazivanje@hzzo.hr ili popunjavanjem web formulara na stranicama http://ww.hzzo.hr.

Napomena:
Slobodne termine za cijelu Hrvatsku moguće je usporediti u ubrici Lista slobodnih termina na stranici HZZO-a.
Zahtjevi za narudžbe upućeni u našu bolnicu sttižu u Jedinicu za središnje naručivanje – koja se nalazi u prizemlju Bolnici u lokaciji pod nazivom Atrij te se narudžbe raspoređuju prema vrstama usluga i proslijeđuju na pripadna radilišta u cijeloj bolnici, od kojih Jedinica za središnje naručivanje radilišta dobiva zatraženi termin te o njemu obavještava pacijenta. Na toj obavijesti pacijent dobiva i šifru za provjeru narudžbe putem Interneta na adresi http://www.kbsd.hr/listacekanja.
Elektronski priloženi dokumenti primaju se u nekom od: pdf, jpg, jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml gz rar zip formata dokumenata.

TAKOĐER VAS MOLIMO DA SE UPOZNATE I S POSTUPCIMA I DODATNIM UPUTAMA POJEDINIH AMBULANTI, KLINIKA I ZAVODA (npr., neke rade i bez prethodnog naručivanja pacijenata) TE PRILOŽITE I EVENTUALNO DODATNO ZATRAŽENE DOKUMENTE PREMA NJIHOVIM UPUTAMA:

Skip to content