EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Zavod za urologiju

Zavod za urologiju

obavijest

Nema novih obavijesti

Zavod danas

S 50 godišnjom tradicijom urološki zavod ove bolnice stoji uz bok najuglednijih uroloških ustanova u Hrvatskoj. Obavlja djelatnost prevencije, otkrivanja, liječenja  i praćenja uroloških bolesnika.

Većina djelatnika je boravila u vodećim Europskim urološkim centrima na dodatnoj edukaciji (Mainz, Hamburg, Ulm, Essen, Innsbruck, Slovenj Gradec), te su stručno pokriveni svi segmenti urološke struke. Vodeća smo ustanova u Državi na područjima uroginekologije, andrologije, onkološko rekonstruktivne urologije kao i neurourologije.

Ova organizacija omogućuje liječenje velikog broja bolesnika iz područja grada, susjedne Krapinsko-zagorske županije (gdje se nalazi dislocirana specijalistička ambulanta), cijele Hrvatske kao i susjedne Bosne i Hercegovine.

Na Zavodu su 34 bolesničke postelje, o bolesnicima skrbi 56 djelatnika.
Na bolničkom liječenju prosječno se godišnje zadrži oko 1450 bolesnika.
Broj operacijskih zahvata godišnje se kreće oko 1300 operacija (oko 1000 klasičnih i 300 endoskopskih zahvata).

Radno vrijeme i kontakti

Naručivanje pacijenata provodi se putem uptstava na web stranici za Centralni upisa pacijenata, kako je tamo objašnjeno: bilo putem web-formulara ili na telefaks 01 3712-278

Od ponedjeljka 27.05.2024. vrijeme informacija za upite pacijenata u urološkim ambulantama Zavoda je od ponedjeljka do petka, u vremenu od 12:00-14:00 na broj 01/ 3712 330.

Hitna urološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja od 00.00 do 24.00 sata
telefon: 01/3712330

Opća urološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07.00 do 15.00 sati
telefon: 01/3712330

Urološka ambulanta II
– petak – naručivanje od 8,00 do 13,30 sati do 25 pacijenata

Kabinet za urodinamsko ispitivanje
radno vrijeme: utorkom i srijedom od 11.00 do 14.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712330

Kabinet za ultrazvuk
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 11.00 do 14.00 sati
telefon: 01/3712213

Endoskopija urinarnog trakta
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 09.00 do 13.00 sati
telefon: 01/3712213

Informacije

Pročelnik Zavoda za urologiju
prim.dr.sc. Pero Bokarica, dr.med.

specijalist urologije, subspecijalist urološke onkologije

e-mail: urologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712147
telefaks: 01/3712026

Glavna sestra Zavoda za urologiju
Radmila Vrbat, mag. med. techn.
telefon: 01/3712121

Tajnica Zavoda za urologiju
Jelena Sviben
telefon: 01/3712147

Telekonferencijska soba – “Urologija”

povijest zavoda

Početak urološke djelatnosti u našoj bolnici je vezan uz dolazak dr Ota Kriveca iz bolnice Dr Mladen Stojanović, dne 5. siječnja 1956. godine kada je osnovan Urološki odsjek s 32 bolničke postelje, pripadajućom ambulantom i endoskopijom, a u sklopu kirurškog odjela. Ispomoć u radu pružali su kirurški specijalizanti koji su za vrijeme svoga specijalizantskog obilaska asistirali na uro¬logiji dva do tri mjeseca. Posao se lakše odvijao dolaskom prvog specijalizanta iz urolo¬gije dr Stjepana Mihokovića, prosinca 1956. godine. Iako su oskudna izviješća o djelovanju urološkog odsjeka u prvim godinama postojanja, evidentno je postepeno povećanje obima rada.

Urološki odjel

Važan povijesni datum je 01. travanj 1970. godine, kada je osnovan stručno i organizaciono samostalan Urološki odjel. Potrebno je naglasiti da je u to vrijeme u Zagrebu postojao samo jedan samostalan urološki odjel (bolnica Dr Mladen Stojanović; dok su ostali urološki odjeli postojali kao odsjeci – odjeli u sklopu kirurških odjela – klinika). Urološki odjel tada obuhvaća 34 bolesničke postelje s operacionim sklopom (isti se nalazio na mjestu sadašnje ortopedske operacije), dvije urološke ambulante i novom endoskopijom.

Operativni rad bio je na visini suvremene kliničke urologije. Treba istaći veći broj operativnih zahvata na području urološke angioplastike (aloplastični shuntovi, AV fistule) učinjenih u suradnji s Centrom za hemodijalizu i nefrologiju. U to vrijeme prevladavajuća patologija koja se susreće na odjelu je “zapuštena” bubrežna litijaza, često komplicirana i urosepsom. Dominirajući operativni zahvati su nefrektomije, često puta uz potrebu postavljanja i sekundarnih šavi zbog prolongirane infekcije. Slijedeći moderne trendove, uvedena je metoda perkutanog pristupa bubregu kod septičnih stanja (u početku na radiološkom odjelu), a nabavkom UZV aparata u vlastitoj operativnoj dvorani, te perkutana litotripsija. Prvi je put u tadašnjoj Jugoslaviji primijenjena regionalna hipotermija i autotransplantacija bubrega kod odstranjenja koraljnih kamenaca.

Uspostavom samostalnog Urološkog odjela ustanovljen je pobudom uroloških bo-lesnika Inicijativni odbor za osnivanje Društva uroloških bolesnika (DUB) – Opće bolnice Dr Josip Kajfeš u Zagrebu, čije je geslo: “Bolesnik bolesniku”. DUB je pomogao da se uvelike poboljšaju smještajni i radni uvjeti na Urološkom odjelu, te omogućio djelomičnu nabavu operacijskog i endoskopskog instrumentarija. Najveće djelo DUB-a je prigradnja zgrade, veličine 30 m X 6 m u sklopu odjela. U toj zgradi bile su smještene su sobe za liječnike, knjiž¬nica Urološkog odjela, sanitarni čvor i prijemna odjelna kancelarija. Liječnici su aktivno sudjelovali na stručnim sastancima Urološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, bolničke stručne sekcije, te domaćim i inozemnim kongresima.

Tijekom 1980/81. godine učinjena je adaptacija i nadogradnja postojećih prostora odjela. Izgrađen je prostor intenzivne njege, “novi trakt” te operativni trakt s dvije operacijske dvorane.

Urodinamska obrada kod poremećene funkcije mokrenja je uvedena kao nezaobilazna metoda dijagnostike. Stiču se i početna iskustva u obradi i liječenju muškog steriliteta, a u suradnji s radiolozima izvode se dinamičke kavernozografije s ciljem adekvatne dijagnostike insuficijentne erekcije. Nabavkom višenamjenskog Nd-YAG laserskog aparata (kojim su se još služili pulmolozi i kirurzi), stiču se iskustva s primjenom lasera u dodatnom liječenju površnih tumora mokraćnog mjehura kao i karcinoma prostate.

Zavod za urologiju

Novom sistematizacijom medicinskih ustanova Urološki odjel postaje Zavodom za urologiju.

Unatoč ratnoj agresiji i zbrinjavanju brojnih ranjenika, liječnici Zavoda ne zapuštaju stručne aktivnosti. Usvojene su nove operativne tehnike. U segmentu onkološko – rekonstruktivne urologije počinju se ekstenzivnije koristiti dijelovi tankog ili debelog crijeva (ili njihova kombinacija) pri formiranju novih mjehura u slučajevima prirođenih anomalija donjeg mokraćnog sustava, kao i kod radikalnog operativnog liječenja zbog karcinoma mjehura (cistektomija). Cilj je osiguranje kvalitetnijeg života tako operiranih bolesnika, jer mokre na prirodni otvor (uretra ili anus) te nestaje potreba za vrečicama na trbuhu. Danas koristimo nekoliko različitih derivacijskih tehnika koje su postale “zlatni standard” rekonstruktivnog liječenja na Zavodu.

Na žalost, Domovinski rat donio je probleme neurogenih poremećaja mokrenja (kod ranjenika – paraplegičara) u sam vrh prioriteta obrade i zbrinjavanja. Odstranjenje trajnog katetera uz kontinenciju mokraće, kao i osiguranje potencije i mogućnosti stvaranja potomstva su osnovni ciljevi liječenja. Dvadesetogodišnje iskustvo u prakticiranju urodinamskih ispitivanja i znanje iz neurourologije, s adekvatnom tehnološkom potporom omogućili su djelatnicima Zavoda uspješno rješavanje takovih kompleksnih problema.

Na stručnom planu je kompletno obuhvaćen segment andrologije. Problem erekcijske insuficijencije se rješava farmakoterapijski, a u selektivnim slučajevima operativnim pristupom, kao što se korigiraju i malformacije penisa. Dvadesetogodišnjom suradnjom s Klinikom “Vuk Vrhovac” provodi se dijagnostika muške neplodnosti, a operativni dio programa liječenja izvodi na Zavodu. Ujedno se u suradnji s Klinikom za ginekologiju i porodiljstvo vrši operativna punkcija epididimisa i testisa u slučajevima umjetne oplodnje.

Zavod pribavlja moderni urodinamski, te novi UZV aparat s abdominalnom i transrektalnom sondom. Time je omogućena preciznija dijagnostika bolesti prostate uz posljedično povećanje broja radikalnih operativnih zahvata kod lokaliziranih karcinoma prostate. Zahvaljujući općem trendu u minimalno invazivnim zahvatima pribavljen je aparat za vantjelesno mrvljenje kamenaca (ESWL) poglavito bubrega i početnog uretera, kao i ureterorenoskop kojim se vrši endoskopska exploracija uretera i bubrežne nakapnice te istovremeno rješava nađena patologija.

Skip to content