EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Normativni akti

Normativni akti

Statut Kliničke bolnice “Sveti Duh”

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”

 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”

Pravilnik o unutarnjem nadzor nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Kliničke bolnice “Sveti Duh”

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Čuvanje i zaštita arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o primanju zdravstvenih djelatnika na pripravnički staž

Odluka od 2005. g. i Odluka o izmjenama Pravilnika o primanju zdravstvenih djelatnika na pripravnički staž 2007. g. i 2010. g.

Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o zastiti tajnosti podataka

Pravilnik o zaštiti na radu i tabelarni prikaz osobnih zaštitnih-sredstava

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, obavijest radi postupanja

Skip to content