EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Normativni akti

Normativni akti

Statut Kliničke bolnice “Sveti Duh”

Pročišćeni tekst Statuta Kliničke bolnice Sveti Duh

Pravilnik o radu

Izmjene i dopune sistematizacije od 10.05.2024.

Izmjene i dopune sistematizacije od 02.03.2024.

Izmjene i dopune sistematizacije od 08.02.2024.

Izmjene i dopune sistematizacije od 30.12.2023.

Izmjene i dopune sistematizacija Kliničke bolnice “Sveti duh” 8.12.2023.

Pravilnik o zaštiti na radu

Etički kodeks Kliničke bolnice “Sveti duh” 8.12.2023.

Poslovnik o radu Povjerenstvu za implementaciju skbri i planiranog otpusta kompleksnih bolesnika

Pravilnik o radu Medicinske knjižnice Kliničke bolnice “Sveti Duh” 8.12.2023.

Izmjene i dopune sistematizacije od 20.10.2023.

Izmjene i dopune sistematizacije od 29.03.2023.

Izmjene i dopune Statuta Kliničke bolnice Sveti Duh od 21.08.2023.

Izmjene i dopune sistematizacije KBSD od 04.09.2023.

Izmjene i dopune sistematizacije KBSD od 27.02.2023.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh” – pročišćeni tekst

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”

Pravilnik o Unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Čuvanje i zaštita arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o primanju zdravstvenih djelatnika na pripravnički staž

Odluka od 2005. g. i Odluka o izmjenama Pravilnika o primanju zdravstvenih djelatnika na pripravnički staž 2007. g. i 2010. g.

Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o zastiti tajnosti podataka

Pravilnik o zaštiti na radu i tabelarni prikaz osobnih zaštitnih-sredstava

Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, obavijest radi postupanja

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

KBSD obrazac za edukaciju

Pravilnik o forumu pacijenata KBSD

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Odluka o visini troškova stručnog usavršavanja

Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s imovinom Kliničke bolnice Sveti Duh

Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu u Kliničkoj bolnici Sveti Duh

Odluka o stavljanju izvan snage

Skip to content