EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Javna nabava

Javna Nabava

Postupci jednostavne nabave

Objave

Obavijest o spriječavanju sukoba interesa

Plan nabave

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj:101/2017 i 144/2020),  u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Klinička bolnica “Sveti Duh” objavljuje Plan nabave, a registar ugovora i prethodna savjetovanja objavljuje kao središnje tijelo Grad Zagreb.”

Plan nabave za 2022. godinu

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj:101/2017 i 144/2020),  u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Klinička bolnica “Sveti Duh” objavljuje Plan nabave, a registar ugovora i prethodna savjetovanja objavljuje kao središnje tijelo Grad Zagreb.”

Skip to content