EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Pristup medicinskoj dokumentaciji

Poštovani pacijenti,

upućujemo Vas u Vaše pravo koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti. Sukladno čl. 23. i 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti. Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta. Ove osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

I. UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI

Kada zahtjev podnosi osoba koja je ujedno pacijent: – preslika važeće osobne iskaznice.
Kada zahtjev podnosi osoba koja nije ujedno i pacijent za kojeg se traži medicinska dokumentacija, a koja je ovlaštena za uvid u preslik dokumentacije:
– preslik važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ,
– preslik važeće osobne iskaznice pacijenta ako je isti posjeduje (osim kada se traži medicinska dokumentacija umrlog pacijenta), te
– dokaz o osnovi na temelju koje se zahtijeva medicinska dokumentacija (dokaz o srodstvu/ rodni list, izvadak iz matice rođenih ili umrlih, vjenčani list, punomoć, odluka nadležnog tijela itd.).

II. RJEŠAVANJE PO ZAHTJEVU

Zahtjev se predaje ispunjenjem obrasca koji se nalazi na dnu stranice uz koji se prilaže navedeno u točki I.
Podnositelj zahtjev i navedeno u točki I. predaje
– putem elektroničke pošte (med.dok.@kbsd.hr).
– osobno na urudžbeno-prijamnu pisarnicu Kliničke bolnice Sveti Duh (II. kat Dnevne bolnice) ili
– putem pošte (na adresu: Klinička bolnica Sveti Duh , Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb, Služba za pravne i kadrovske poslove)

Zahtjevi se rješavaju najkasnije u roku 15 radnih dana od dana zaprimanja istih, a u slučaju da je potrebno dulje vrijeme za rješavanje, podnositelje zahtjeva se o tome obavještava telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte navedene u zahtjevu uz navođenje novog roka za rješavanje zahtjeva.

U slučaju da je Zahtjev nepotpun/neuredan, podnositelj se u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva poziva da isti dopuni/uredi. Podnositelj zahtjeva se na dopunu poziva telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte.

III. NAKNADA TROŠKOVA

Naknada troškova određena je Odlukom o visini naknade troškova preslike i dostave medicinske dokumentacije koja se nalazi na dnu stranice.
Dostava preslike medicinske dokumentacije elektroničkim putem ne naplaćuje se.
U slučaju da podnositelj preuzima presliku medicinske dokumentacije osobno ili se podnositelju ista dostavlja poštom, plaćanje se može izvršiti putem predračuna na Blagajni Kliničke bolnice „Sveti Duh“ (od 7-14 sati, gotovinom ili bankovnom karticom) ili internet bankarstvom na žiroračun Bolnice (u pozivu na broj obavezno navesti broj predračuna, IBAN: HR67 2402 0061 1009 5318 7).
Nakon predočenja dokaza o uplati, medicinsku dokumentaciju šaljemo preporučeno poštom na kućnu adresu odnosno pacijent istu može podići osobno.

KONTAKT PODACI ZA UPITE
– telefon: 01/4108-806
– e-mail: med.dok@kbsd.hr

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA PRESLIKU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA OBDUKCIJSKI NALAZ

Odluka o visini naknade kod izdavanja preslike medicinske dokumentacije

Skip to content