EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH DOBRO DOŠLI
vodič za pacijente
Posjete pacijentima do daljnjeg su zabranjene prema aktualnim preporukama Ministarstva zdravstva
Naručivanje pacijenata

Potrebne informacije vezane za naručivanje pacijenata u bolnicu možete pronaći u nastavku

Za ZAPOSLENIKE

Popis specijalizacija i subspecijalizacija te popis mentora u Kliničkoj bolnici Sveti Duh

LISTA ČEKANJA

U nastavku možete lako provjeriti listi čekanja i dodatne informacije. 

NOVOSTI
O NAMA

Klinička bolnica “Sveti Duh” u vlasništvu je Grada Zagreba. Bolnica je smještena na adresi Sveti Duh 64. Od svih bolnica u Republici Hrvatskoj bolnica “Sveti Duh” je najstarija.

Otvorena 1804. godine
Počela je s radom 1804. godine te ima neprekinutu tradiciju. Danas Bolnica sudjeluje u mreži zdravstvene zaštite, s 500 bolesničkih kreveta za odrasle i sa 70 kreveta za novorođenčad
12 (Demo)
8 (Demo)
120 ambulanti i dijagnostičkih službi
Ukupnim kapacitetima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike, koju čini oko 120 ambulanti i dijagnostičkih službi
U skladu s važećim standardima
Ukupne kapacitete stacionarne i specijalističke ambulantne zdravstvene zaštite Bolnica ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime je uključena u hitno i redovito zbrinjavanje oko 250 000 građana Republike Hrvatske
11 (Demo)
9 (Demo)
7 klinika, 8 zavoda i Središnji hitni prijam
Bolnica je organizirana kao jedinstvena tehnološka cjelina koju čini 9 stacionarnih djelatnosti i 16 specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih djelatnosti organiziranih u 7 klinika i 8 zavoda i Središnji hitni prijam
Misija
Klinička bolnica Sveti Duh posvećena je pružanju pravodobne, sigurne i učinkovite zdravstvene skrbi, očuvanju i unaprjeđenju njene kvalitete, poštivanju prava pacijenata i njihovih obitelji te stvaranju sigurnog i ugodnog radnog mjesta za svakog djelatnika.
5-3
pexels-karolina-grabowska-4021779
Vizija
Biti bolnica prepoznata po učinkovitosti, kvaliteti i vrhunskim ishodima liječenja u kojoj se svaki pacijent osjeća sigurno i zadovoljno.

Kroz transparentnost, otvorenu komunikaciju i poticanje izvrsnosti, postati poželjno radno mjesto na kojem će djelatnici biti motivirani i zadovoljni.

Biti poželjan partner za ulaganja, poslovnu suradnju i zajedničke projekte.
Vrijednosti
Transparentnost
Komunikacija
Odgovornost
Povjerenje
Poštovanje
Timski rad
4
Klinike i zavodi

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti

 • Prof.prim.dr.sc. Edvard Galić, dr.med.
  specijalist interne medicine i kardiologijetelefon: +385 1 3712333
  e-mail: predstojnik.interna@kbsd.hr

v.d. Glavne sestre Klinike za unutarnje bolesti

 • Verica Jagušt, bacc.med.tech.
  telefon: + 385 1 3712030

Tajnica Klinike za unutarnje bolesti

 • Karolina Kirin, bacc.oec.

telefon: + 385 1 3712333
telefaks: + 385 1 3712276
e-mail: interna@kbsd.hr

Administratorica Klinike za unutarnje bolesti

 • Sandra Holjevac telefon: + 385 1 3712047

Pročelnik Poliklinike klinike za unutarnje bolesti

 • Prof.prim.dr.sc Marinko Marušić, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

Glavna sestra Poliklinike klinike za unutarnje bolesti

 • Snježana Vilenica-Bubalo, bacc.med.techn.

poliklinika.interna@kbsd.hr

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

KLINIKA ZA KIRURGIJU

prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

Glavna sestra Klinike za kirurgiju
Vesna Konjevoda, mag. med. techn.
telefon: 01/3712336

Tajnica Klinike za kirurgiju
Đurđa Kordej

telefon: 01/3712335

e-mail klinike: kirurgija@kbsd.hr

KLINIKA ZA KIRURGIJU

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

Predstojnica Klinike za neurologiju
doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med.

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

e-mail: neurologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712115

Telekonferencijska soba – “Neurologija”

Glavna sestra Klinike za neurologiju
Marina Kos, dipl.med.techn.
telefon: 01/3712193

Tajnik Klinike za neurologiju
Goran Obrdalj, dipl.ing.
telefon: 01/3712115

ZAVOD ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

Pročelnik Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, dr.med.

ZAVOD ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

e-mail: orl@kbsd.hr
telefon: 01/3712007
Telekonferencijska soba – “ORL”
Glavna sestra Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
V.D. Ivanka Presečki, bacc. med. techn.
telefon: 01/3712040

Tajnica Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Ivanka Marić
telefon: 01/3712036

ZAVOD ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Pročelnik Zavoda za ortopediju
prof. dr.sc. Saša Janković, dr.med.e-mail: ortopedija@kbsd.hr
Glavna sestra Zavoda za ortopediju

Glavna sestra Zavoda za ortopediju
V.D. Mirjana Samaržija, bacc. med. techn

telefon: 01/3712318

Tajnica Zavoda za ortopediju
Nina Marinković
telefon: 01/3712313
telefaks: 01/3712312

ZAVOD ZA ORTOPEDIJU

ZAVOD ZA RADIOLOGIJU

v.d. Pročelnik Zavoda za radiologiju
prim.dr.sc. Saša Schmidt, dr.med.

e-mail: radiologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712138

ZAVOD ZA RADIOLOGIJU
Telekonferencijska soba – “Radiologija”
Glavni radiološki tehnolog Zavoda za radiologiju:

Dražen Horvatinec mag.rad.techn.
telefon: 01/3712122

Mob VPN: 22579

 

e-mail. dhorvatinec@kbsd.hr
Tajnica Zavoda za radiologiju
Sanja Stolar
telefon: 01/3712138

ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

Pročelnik Zavoda za patologiju i citologiju
dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med.
Telekonferencijska soba – “Patologija”

ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

e-mail: patologija-citologija@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 238
Glavna tehničarka Zavoda za patologiju i citologiju
V. D. Đurđica Svetić Kljajić
telefon: 01/3712238

Administrator Zavoda za patologiju i citologiju
Dubravka Vrančić
telefon: 01/3712238

e-mail zavoda: patologija-citologija@kbsd.hr

 

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

Predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

prof. dr. sc. Ratko Matijević, dr.med.

e-mail: kgp@kbsd.hr
telefon: 01/3712293

Telekonferencijska soba 

Glavna sestra Klinike za ginekologiju i porodništvo
Dolores Štefančić, dipl. med. techn.
telefon: 01/3712311

Tajnica Klinike za ginekologiju i porodništvo
Biserka Milić

telefon: 01/3712317

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

e-mail: anestezija@kbsd.hr
telefon: 01/3712-359

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

Predstojnika Klinike za očne bolesti
Prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

e-mail: ocna@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712392
Telekonferencijska soba – “Ocna”
Glavna sestra Klinike za očne bolesti
V.D.  Anđelka Barić, bacc. med. techn.
telefon: 01/3712391

Tajnica Klinike za očne bolesti
Gordana Mrkoci
telefon: 01/3712 404

ZAVOD ZA UROLOGIJU

Pročelnik Zavoda za urologiju
prim.dr.sc. Pero Bokarica, dr.med.

ZAVOD ZA UROLOGIJU

e-mail: urologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712147
telefaks: 01/3712026

Telekonferencijska soba – “Urologija”
Glavna sestra Zavoda za urologiju
V.D. Radmila Vrbat, bacc. med. sr.
telefon: 01/3712121

Tajnica Zavoda za urologiju
Valentina Čubanec
telefon: 01/3712147

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Pročelnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
doc. dr. sc. Sanda Dubravčić-Šimunjak, prim. dr. med.

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

e-mail: zfmr@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 322, 01/3712300
Telekonferencijska soba – “Fizikalna”

 

Glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Antun Jurinić, mag. physioth.
telefon: 01/3712281

Tajnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Maja Gredičak
telefon: 01/3712322
telefaks: 01/3712206

ZAVOD ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

OPĆI PODACI

ZAVOD ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU


Pročelnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

dr.sc. Andrea Saračević

Tajnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Đurđica Škrinjarić

telefon: 01/3712-014

Glavna tehničarka Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Višnja Zimić, bacc. med. lab. diagn.

telefon: 01/ 3712-014

Administratori u ambulanti Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku:

Snježana Foršek

Snježana Benčak

Maja Oslaković

 

Sve informacije vezane uz rad laboratorija i izdavanje nalaza možete dobiti na:

 • 01/3712-116 (radnim danom 11:00 – 14:30 sati)
 • laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr

Telekonferencijska soba – “MedLab”
Vađenje krvi: 7-9 sati svaki radni dan. NIJE POTREBNO PRETHODNO NARUČIVANJE ZA PRETRAGE. Za sve ostale informacije vezane uz pripremu bolesnika za vađenje krvi molimo pročitajte Upute za pacijente

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE

Pročelnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE

dr. sc. Danijela Bejuk, prim. dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

e-mail: mikrob@kbsd.hr

telefon: 01/3712-169, 01/3712331, 01/3712037

Liječnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Sanja Maraković, dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

telefon: 01/3712092, 01/3712094

 

Glavna inženjerka Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Mirica Koluder, bacc. med. lab. diag.
telefon: 01/3712095, 01/3712091

 

Djelatnice Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Gordana Biličić, bacc. med. lab. diagn.

Danijela Markulin, bacc. med. lab. diagn.

Sanela Soldo, bacc. med. lab. diagn.

Maja Šare, bacc. med. lab. diagn.

 

Ksenija Gajski, lab. teh.

Silvija Čuček, lab. teh.

Renata Salopek, lab. teh.

Nevena Sertić, lab. teh.

Ana Tomas, lab. teh.

Zvjezdana Zado, lab. teh.

 

Tajnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Dunja Hudoletnjak
telefon: 01/3712169

telefaks:

e-mail: mikrob@kbsd.hr
Telekonferencijska soba – “Mikrobiologija”

Ambulante za hitan prijem
Ambulante za hitan prijem 0-24
Vaše mišljenje
Vaša mišljenja, prigovori, pohvale, prijedlozi ili upiti su nam bitni
Natječaji za zaposlenja
Ovdje možete pronaći sve aktivne natječaje za zaposlenje
Online naručivanje
Jednostavna i brza online narudžba
Skip to content