EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Objedinjeni hitni bolnički prijam

Objedinjeni hitni bolnički prijam

RADNO VRIJEME I INFORMACIJE

00:00 do 24:00 sata

telefon: 01 3709400
e-mail: hitna@kbsd.hr

Pročelnica
prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

Glavna sestra
Dubravka Ivanić, mag.med.techn.

Voditeljica Opservacije
Ivanka Pađen, bacc.med.techn.

Administrator

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć naše hitne službe molimo Vas da ponesete osobne dokumente i zdravstvenu iskaznicu. Ako zbog težine bolesti i hitnoće niste u mogućnosti donijeti traženu dokumentaciju molimo obitelj/pratnju da je dostavi naknadno.

POVIJEST OHBP-a

Ideja o formiranju Objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KB “Sveti Duh“ tinjala je godinama, no do konkretnog pomaka došlo je početkom nacionalne reforme hitne medicinske službe. Projekt reorganizacije hitne službe pokrenula je hrvatska vlada 2008. godine uz potporu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj kako bi se u djelatnosti hitne medicine podigla kvaliteta usluga.

Hitni prijam u našoj bolnici kao i u cijeloj Hrvatskoj bio je organiziran kroz hitne bolničke ambulante pojedinih specijalističkih djelatnosti. U našoj bolnici bilo je sedam hitnih specijalističkih prijama: hitna internistička ambulanta, hitna kirurška, neurološka, urološka, otorinolaringološka, okulistička te hitna ginekološka ambulanta koje su bile raspoređene u bolnici na različitim mjestima. Bilo je premalo prostora i opreme, nedostajala je trijaža, postupnici i smjernice za rad. Nije postojala specijalizacija iz hitne medicine pa su bolesnici s višestrukim poremećajima ili ozljedama, kako bi bili odgovarajuće zbrinuti, putovali po bolnici iz jedne ambulante u drugu. Takav način rada nametnuo je potrebu da se hitne ambulante prostorno i organizacijski objedine kako bi se bolesnicima omogućila sva potrebna medicinska pomoć na jednom mjestu te skratilo vrijeme od ulaska u bolnicu do postavljanja konačne dijagnoze.

Kako bi se to ostvarilo 2006. godine prišlo se izradi idejnog projekta zgrade za hitni prijam. Grad Zagreb je investirao 20 milijuna kuna kako bi se izgradio novi bolnički odjel koji će potpuno zadovoljiti najviše standarde zbrinjavanja hitnih bolesnika.

Gradnja hitnog prijama započela je 2007. i brzo je napredovala. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović svečano su otvorili novu zgradu Središnjeg hitnog prijama 8. travnja 2009. godine simboličnim rezanjem vrpce.

Objedinjeni hitni prijam službeno počinje s radom 1. svibnja 2009. godine pod nazivom Središnji hitni prijam objedinivši internu, kiruršku, neurološku i urološku hitnu djelatnost. Osnivanjem Objedinjenog hitnog bolničkog prijama pokrenute su specijalizacije iz hitne medicine kako bi se objedinilo znanje i vještine različitih specijalnosti iz svih specijalizacijskih grana te izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe.

Prva Pročelnica OHBP-a bila je prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. koja tu funkciju od 2012 god obnaša i danas. Njenim preuzimanjem funkcije započinje intenzivna edukacija specijalista i specijalizanata hitne medicine.

OHBP DANAS

Objedinjeni hitni bolnički prijam počinje s radom 1. svibnja 2009. g. pod nazivom Središnji hitni prijam objedinivši internu, kiruršku, neurološku i urološku hitnu djelatnost. Osnivanjem Objedinjenog hitnog bolničkog prijama pokrenute su specijalizacije iz hitne medicine kako bi se objedinilo znanje i vještine različitih specijalnosti iz svih grana specijalizacija te izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe.

Prva Pročelnica OHBP-a od 2012 god. bila je prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. koja tu funkciju obnaša i danas. Njenim preuzimanjem funkcije započinje intenzivna edukacija specijalizanata hitne medicine te se u ovom trenutku osim 9 specijalizanata Bolnice na edukaciji nalazi još 16 specijalizanata iz drugih ustanova. U organizaciji Objedinjenog hitnog prijama, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog društva za hitnu medicinu – HLZ pokrenut je poslijediplomski tečaj “Škola hitne medicine” koji se temelji na programu specijalizacije i koji je u potpunosti usklađen s europskim programom specijalizacije iz hitne medicine. Održava se kroz petogodišnji ciklus putem dvodnevnih tečajeva.

Specijalisti, specijalizanti, medicinske sestre/tehničari kao i cjelokupno medicinsko osoblje usavršavaju se u vještinama važnim za zbrinjavanje hitnih bolesnika te većina ima završene tečajeve osnovnog i naprednog održavanja života (BLS, ALS), tečaj zbrinjavanja traumatiziranog bolesnika (ITLS), tečaj za neposredno održavanje života (ILS) kao i tečaj trijaže.

Ukupno 3 specijalista i 2 specijalizanta upisala su doktorski studij čime započinje i znanstvena djelatnost „najmlađeg“ odjela Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

DJELATNOST OHBP-a

Danas je OHBP središnje mjesto u bolnici gdje je bolesnicima na gotovo dvije tisuće četvornih metara osigurana cjelokupna specijalistička zdravstvena zaštita neovisno o uputnoj dijagnozi. Hitni prijam je moderan prostor koji ima osam ambulanti opremljenih za zbrinjavanje vitalno ugroženih bolesnika te reanimacijsku i operacijsku dvorana.

Godišnje kroz OHBP prođe više od 60 000 tisuća bolesnika od kojih mnogi ostaju na bolničkom liječenju. Zahvaljujući centralizaciji hitnog prijama značajno je smanjeno vrijeme čekanja i obrade bolesnika sve do postavljanja konačne dijagnoze, čime je povećana funkcionalnost službe i protočnost bolesnika.

Na ulazu u OHBP je prostor za trijažnu sestru gdje se bolesnici razvrstavaju prema težini njihova meddicinskog stanja odnosno prema hitnosti. U trijažnom procesu koristimo australo-azijsku trijažnu ljestvicu s 5 kategorija koje određuju stupanj hitnoće a time i maksimalno vrijeme čekanja na pregled liječnika.

Na hitnom se prijamu provode brojni dijagnostičko-terapijski postupci nakon kojih se bolesnici zaprimaju na bolničko liječenje ili otpuštaju na kućnu njegu. Unutar hitnog prijama postoji i prostor za opservaciju sa šest kreveta i tri naslonjača gdje se bolesnici nadziru do završnog zbrinjavanja. Svi kreveti i naslonjači imaju monitoring što omogućuje stalni nadzor vitalnih funkcija bolesnika tijekom cijelog boravka na opservaciji.

Cijeli hitni bolnički prijam je informacijski potpuno umrežen s pristupom intranet sustavu središnjeg prijama pacijenata (SPP), radiološkom web-sustavu Exa-PACS, medicinskoj knjižnici s pristupom u baze znanja kao što je UpToDate i ostali bolnički intraneti. Trajno je osiguran pristup i akademskoj mreži CARNet te tim putem brzinom od 1Gb/s na internet i do brojnih drugih vanjskih servisa kao što su CEZIH, COP, registri HZJZ-a, telemedicinska mreža ZTM-a i sl.

ZAPOSLENICI

Specijalisti hitne medicine

Ivan Jurić, dr.med.
Marina Knežević, dr.med.
Ivana Srzić, dr.med.
univ.mag. Darinka Tunjić Pejak, dr.med.

Liječnici na specijalizaciji

Ivona Bebić, dr.med.
Nikolina Boršćak Tolić, dr.med.
Ines Leonhardt, dr.med.
Lada Marijan, dr.med.
Barbara Miklečić, dr.med.
Nina Nemčić, dr.med.
Anika Stepić, dr.med.
Franjo Volarić, dr.med.
Ana Zgurić, dr.med.

Medicinske sestre / medicinski tehničari

Melina Nelyh Đikoli, dipl.med.techn.
Ana Bobić, bacc.med.techn.
Marijana Dabrović, bacc.med.techn.
Ivana Hruškar, bacc.med.techn.
Tihomir Joka, bacc.med.techn.
Ivana Kerezović, bacc.med.techn.
Matija Kurtanjek, bacc.med.techn.
Dejana Matošević, bacc.med.techn.
Dražen Miklaužić, bacc.med.techn.
Ivan Novosel, bacc.med.techn.
Adrijana Stjepanović, bacc.med.techn.
Jasnica Škreblin, bacc.med.techn.
Jasminka Žamarija, bacc.med.techn.
Mara Arbutina
Dijana Biličić
Sanja Bošnjak
Mirela Cepetić
Andro Čamo
Marija Gudec
Renato Gvozdanović
Sonja Haramina
Anuška Hasanagić
Igor Kovačić
Marija Mahovlić
Lucija Martonja
Tin Migač
Irina Mihaljević
Tara Maria Pndur
Loren Pavić
Anja Pokos
Željka Poljak
Blaženka Pucko
Lovre Puškarić
Natalija Smiljanec
Jakov Štefanić
Kristina Vrbat
Milana Žderić
Nikolina Žužul

ZNANSTVENO-STUČNA DJELATNOST OHBP-a

Svi zaposlenici OHBP sudjeluju na znanstveno-stručnim skupovima, objavljuju stručne i znanstvene radove te priručnike i udžbenike.

Objavljeno je 6 priručnika, 12 poglavlja u priručnicima, 54 objavljenih radova, 36 kongresnih priopčenja, 1 kvalifikacijski rad te jedna monografija povodom 10 godina postojanja OHBP-a.

Specijalisti i specijalizanti sudjelovali su na 36 kongresa te brojnim edukacijama i tečajevima.

Od 2021. godine OHBP je sjedtište HLZ-a – Hrvatskog društva za hitnu medicine.

Priručnici:

1. Pintarić H, Nesek Adam V, Bošan Kilibarda I. – EKG u hitnoj medicini, Zagreb Medicinska naklada, 2015, ISBN 978-953-176-701-9

2. Nesek Adam V, Bošan – Kilibarda I. – Škola hitne medicine, Politrauma Alfacommerce d.o.o, 2015, ISBN 978-953-7959-21-0

3. Prkačin I, Nesek Adam V, Gornik I. – Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi u hitnoj medicini Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 2016, ISBN 978-953-176-755-2.

4. Nesek Adam V, Bošan – Kilibarda I. – Škola hitne medicine, Akutna stanja u abdomenu Alfacommerce d.o.o, 2016, ISBN 978-953-7959-54-8

5. Nesek Adam V, Bošan – Kilibarda I. – Škola hitne medicine, Hitna stanja u infektologiji i pedijatriji Alfacommerce 2017, ISBN 978-953-7959-65-4, CIP 000977399

6. Nesek Adam V. i Bošan Kilibarda I. – Škola hitne medicine, Hitna stanja u neurologiji i psihijatriji Alfacommerce 2018, ISBN 978-953-7959-77-7, CIP 001012231

Poglavlja u priručnicima:

1. Nesek Adam V. – Indikacije za intubaciju i mehaničku ventilaciju, U: V. Nesek Adam, I. Bošan Kilibarda; Škola hitne medicine – Kardiocirkulacijski i respiracijski poremećaji, Zagreb, Medicinska naklada; 2014, ISBN 978-953-176-689-0

2. Nesek Adam V. – Akutna respiracijska insuficijencija. U: Važanić D. – Škola hitne medicine, Kardiocirkulacijski i respiracijski poremećaji. Zagreb. 2015; 14-22,, Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine, Alfacommerce. d.o.o ISBN 978-953-58546-0-9

3. Nesek Adam V. – Masivno krvarenje i posljedice masivne transfuzije, U: Škola hitne medicine, Politrauma, Zagreb, Alfacommerce, 2015, ISBN 978-953-7959-21-0

4. Šklebar I. i Nesek Adam V. – Bol kod politraumatiziranih bolesnika, U: Nesek Adam
V., Bošan Kilibarda I. – Škola hitne medicine. Politrauma, Zagreb, Alfacommerce 2015, ISBN 978-953-7959-21-0

5. Nesek Adam V. – Nadoknada tekućine, U: Važanić D. Škola hitne medicine – Trauma, Zagreb, 2015; 74-78, Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine, Alfacommerce. d.o.o ISBN 978-953-58546-13.

6. Prkačin I. i Nesek Adam V. – Izbor antikoagulacijskog liječenja fibrilacije atrija u hitnoći, U: Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi u hitnoj medicini Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 2015: 27-31, ISBN 978-953-176-755-2.

7. Nesek Adam V. – Periproceduralna primjena DOAK u hitnoj medici, U: Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi u hitnoj medicini, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 2015: 37-43, ISBN 978-953-176-755-2

8. Nesek Adam V. – Zbrinjavanje krvarenja u bolesnika liječenih DOAK-ima, U: – Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi u hitnoj medicini, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 2015: 47-53, ISBN 978-953-176-755-2

9. Nesek Adam V. i Bošan Kilibarda I. – Primijenjena anatomija respiracijskog sustava U: Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 2016: 1:5, CIP 000947195.

10. Nesek Adam V. – Kapnografija U: Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, 2016: 35-39, CIP 000947195.

11. Nesek Adam V. – Principi liječenja teških infekcija – sepsa, U: Nesek Adam V, Bošan Kilibarda I. Škola hitne medicine, Hitna stanja u infektologiji i pedijatriji, Alfacommerce 2017, ISBN 978-953-7959-65-4, CIP 000977399

12. Nesek Adam V. – Pristup bolesniku u sepsi, U: Važanić D. i Balija S. Škola hitne medicine 4, Zagreb, 2015; 74-78, Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine, Alfacommerce. d.o.o 2017, ISBN 978-953-58546-3-0, CIP 000977780

Objavljeni radovi:

1. Pintarić S., Mornar Jelavic M., Nesek Adam V., Babic Z., Vrsalović M., Knezovic M…., Jelena B., Zeljkovic I., Pintarić H. – The influence of air pollutants on appearance of acute myocardial infarction in the region with humid continental climate Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1679-82.

2. Pintarić S., Zeljković I., Pehnec G., Nesek Adam V., Vrsalović M., Pintarić H. Impact of climate parameters and air pollution on emergency department visits for cardiovascular diseases in Zagreb. Arh Hig Rada Toksikol 2016; 67(3):240-46

3. Knezovic M., Pintaric S., Jelavić M., Nesek Adam V., Krstacic G., Vrsalović M., Sikic A., Zeljkovic I. – Correlation between Concentration of Air Pollutants and Occurrence of Cardiac Arrhythmias in a Region with Humid Continental Climate. Acta Med Croatica, 2017:56(1):3-9.

4. Gornik I., Prkačin I., Nesek Adam V., Grabovac V., Giljača V., Šikić A. Postupnici za periproceduralno zbrinjavanje i zbrinjavanje krvarenja u bolesnika liječenih novim oralnim antikoagulacijskim lijekovima, Liječnički vjesnik, 2017;139:67-71.

5. Trnjar K., Pintarić S., Mornar Jelavić M., Nesek Adam V., Ostojić J., Pleština S., Šikić A., Pintarić. Correlation between occurrence and deterioration of respiratory diseases and air pollution within the legally permissible limits Acta Clin Croat 2017; 56:1-8

6. Nesek Adam V., Goranović T., Matolić M., Grizelj-Stojčić E. Komplikacije primjene ekstraglotičnih pomagala u zbrinjavanju dišnog puta. Acta Clin Croat 2018;72 supl 1:31-34.

7. Ivanić D., Nesek Adam V., Srzić I., Stepić A., Pintarić H. Burnout syndrome in emergency medicine. HKJEM 2017;24(6):290-7

8. Jurić I.., Simić A., Nesek Adam V. Analiza dolazaka bolesnika na kroničnoj dijaliazi u hitnu medicinsku službu. Acta Med Croatica, 2017:71(supp1):31-34.

9. Simić A., Jurić I. Clinical aplication of lung ultrasound in emergency department patients for the evaluation of pulmonary congestion: a comparison with chest X-ray. Signa Vitae 2017; 13(Suppl 1): 65-7.

10. Nesek Adam V., Mijatović N., Kahlina I., Srzić I., Galunić Stepić A., Jurić I. Trovanje sedativima – osmogodišnje retrospektivno istraživanje u Centru za hitnu medicinu – Središnji hitni prijam KB Sveti Duh. Med Jad 2017;47(3-4):153-161

11. Knezovic M., Pintaric S., Jelavic M. – Basic Kes – Nesek Adam V., Bogovic S., Cvetkovic B., Pintarić H. The role of weather conditions and normal level of air pollution in appearance of stroke in the region of Southeast Europe. Acta Neurol Belg 2018.

12. Simić A., Nesek Adam V., Lukačević M. – Upotreba transportnog ventilatora u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije. Acta Clin Croat 2018;72:37-40

13. Simić A., Jurić I., Lukačević M., Puškadija LJ., Nesek Adam V. – Osiguranje dišnog puta tijekom KPR u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi: trenutna situacija i ishodi. Acta Clin Croat 2018;72(1):81-84.

14. Marijan L., Nesek Adam V., Klancir T. Zbrinjavanje dišnog puta u bolesnice s akutnom obostranom paralizom glasnica. Acta Clin Croat 2018;72 (1):85-88.

15. Nesek Adam V. i Bošan Kilibarda I. – Uloga traneksamičke kiseline u hitnoj medicini. Liječnički vjesnik, 2016;138 (1):56-8.

16. Vukman D., Nesek Adam V. – Dispneja – čest problem u odjelima hitne medicinske službe. SG/NJ 2016;21:13-7

17. Nesek Adam V., Bošan Kilibarda I. – Nadoknada tekućine u hitnoj medicinskoj službi, Zbornik radova, Četvrti kongres hitne medicine 2018:30-36

18. Prkačin I., Nesek Adam V., Cavrić G., Kocman I. – Specifičnosti zbrinjavanja bolesnika s transplantiranim organima u hitnoj medicinskoj službi. Zbornik radova, Četvrti kongres hitne medicine 2018:45-49

Kongresna priopćenja:

1. Vojnić J., Nesek Adam V., Smiljanić A., Mršić V., Grizelj Stojčić E., Tunjić Pejić D., Matejić T. – Evaluation of general and regional anesthesia procedures in an Emergency department in University hospital Sveti duh. 5th International symposium on regional anaesthesia and pain control and 5th Croatian congress of regional anaesthesia and analgesia Zagreb, (2013.) Period biol 115(suppl)

2. Stepić A., Nesek Adam V., Tunjić Pejak D., Goranović T. – Airway management in the emergency department. 2. hrvatski kongres o zbrinjavanju dišnog puta s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, (2015.)

3. Stepić A., Nesek Adam V., Srzić I. – Evaluation of the patients with chest pain to Emergency Department. 3. Kongres hitne medicine s međunarodnom sudjelovanjem, Vodice, Liječnički vjesnik, 2016;138(1):97

4. Srzić I., Stepić A., Nesek Adam V. Prevalence of alcohol related attendance at Emergency department – retrospective review 3. Kongres hitne medicine s međunarodnom sudjelovanjem, Vodice, Liječnički vjesnik, 2016;138(1):56-8.

5. Simić A., Jurić I., Nesek Adam V. – Clinical application of lung ultrasound in emergency department patients for the evaluation of pulmonary congestion: a comparison with chest X-ray. Novi izazovi u hemodinamici i intenzivnoj medicini. Međunarodni kongres s radionicama. Zagreb (2017.)

6. Važanić D., Car M., Prkačin I., Nesek Adam V. – Sigurnosni pristup u sestrinskoj praksi kod oživljavanja, 3. međunarodni kongres – Kvaliteta, sigurnost i edukacija – imamo li viziju, Vodice (2017.)

7. Simić A, Nesek Adam V, Lukačević M. – Hipertenzija u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, retrospektivna analiza podataka bolesnika zbrinutih u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije; 4. hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem, Poreč (2017.) Cardiol Croat. 2017; 12(3):64.

8. Važanić D, Prkačin I., Nesek Adam V. Istraživanje u sestrinstvu, Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije intenzivne skrbi i transfuzije. 10. međunarodni kongres Šibenik (2017.)

9. Važanić D., Car M., Prkačin I., Nesek Adam V. – Sigurnosni pristup u sestrinskoj praksi kod oživljavanja. 3. međunarodni kongres – Kvaliteta, sigurnost i edukacija – imamo li viziju, Vodice (2017.)

10. Lipovac M., Čačić B., Vidrih S., Nesek Adam V. – Motivi upisa i zadovoljstvo studenata na diplomskom studiju sestrinstva u Rijeci i Osijeku 9. simpozij medicinskih sestara i tehničara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Društva nefrologije, dijalize i transplantacije, Vodice (2017.)

11. Simić A., Nesek Adam V., Miletid WM. – A retrospective analysis of data on trauma patients in the institute of Emergency medicine – Varaždin country. 5. Hrvatski traumatološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb (2017.)

12. Mličević M., Kožul I., Marijan L., Brkić I., Nesek Adam V., Goranović T. – Klinički odabir vrste mehaničke kontrolirane ventilacije za operacijske zahvate u općoj anesteziji: retrospektivna analiza u jednom bolničkom centru. Simpozij: Anesteziologija u Hrvatskoj Zagreb (2017.)

13. Simić A, Jurić I., Nesek Adam V., Lukačević M. – Upotreba transportnog ventilatora u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije Simpozij: Anesteziologija u Hrvatskoj Zagreb (2017.)

14. Jurić I, Darinka Tunjić P, Nesek Adam V. – Upućivanje bolesnika u hitnu službu od strane liječnika hitne medicine. 8 Kongres koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Šibenik (2017.)

15. Jurić I, Simić A, Nesek Adam V. – Analiza dolazaka bolesnika na kroničnoj dijalizi u hitnu medicinsku službu. 8. Hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem. Vodice (2017.)

16. Jurić I., Karaman Ilić M., Maldini B., Nesek Adam V., – Parazajder D. Ludwigova angina i osiguranje dišnog puta 39. Simpozij intenzivne medicine Zagreb (2017.)

17. Marijan L., Nesek Adam V., Jurić I. – Retrospektivna analiza posjeta starijih osoba Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KB Sveti Duh. 2 simpozij hitne medicine – Pogled u budućnost. Koprivnica (2018.)

18. Kočet N., Bulić Miljak A., Rošić D., Goranović T., Nesek Adam V. – Prikaz bolesnika u hemoragičnom šoku uslijed krvarenja iz gastrointestinalnog sustava kao posljedica iradijacijskog proktitisa. 2 simpozij hitne medicine – Pogled u budućnost, Koprivnica (2018.)

19. Jurić I., Nesek Adam V, Karaman Ilić M., Tunjić D., Stepić A. – Intubacija kroz nos budnog bolesnika s ugroženim dišnim putem. 2 simpozij hitne medicine – Pogled u budućnost. Koprivnica (2018.)

20. Srzić I., Nesek Adam V., Stepić A., Tunjić Pejak D., Jurić I. – Evaluacija pacijenta s alkoholnom intoksikacijom u hitnoj službi. 4. Kongres hitne medicine s međunarodnom učešćem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

21. Tunjić Pejak D., Nesek Adam V., Jurić I., Stepić A., Srzić I. – Retrospektivan analiza bolesnika zaprimljenih u hitnu medicinsku službu zbog srčanog zastoja. 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

22. Stepić A., Nesek Adam V., Srzić I., Tunjić Pejak D. – Evaluacija bolesnika zaprimljenih u hitnu medicinsku službu zbog dispneje. 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

23. Rošić D., Smiljanić A, Nesek Adam V., Karaman Ilić M, Matolić M., Grizelj Stojčić E. – Praktična primjena kapnografije u hitnoj medicinskoj službi. 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

24. Marijan L., Nesek Adam V. – Zbrinjavanje dišnog puta u pacijentice s obostranom paralizom glasnica 4. kongres hitne medicine s međunarodnom sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

25. Jurić I., Nesek Adam V., Stanec Široka Ž., Tunjić Pejak D., Stepić A, Simić A. – Neinvazivno hemodinamsko mjerenje u hitnoj službi za evaluaciju bolesnika s dispnejom 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

26. Volarić F., Marijan L., Nesek Adam V. – Akutna otrovanja analgeticima: retrospektivna analiza u centru Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KB Sveti Duh. 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

27. Klancir T., Nesek Adam V. – Postavljanje centralnog venskog katetera. 4. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice, Zbornik radova (2018.)

28. Simić A., Jurić I., Lukačević M., Puškadija Lj., Nesek Adam V. – Osiguranje dišnog puta tijekom kardiopulmonalne reanimacije u izvanbolničkoj HMS. 3. kongres o zbrinjavanju dišnog puta Zagreb, Zbornik radova (2018.)

29. Tunjić D., Nesek Adam V., Jurić I., Stepić A., Srzić I. Zbrinjavanje dišnog puta u kardiopulmonalnoj reanimaciji. 3 kongres o zbrinjavanju dišnog puta Zagreb, Zbornik radova (2018.)

30. Srzić I., Stepić A., Nesek Adam V. – Otežani dišni put kod ozljede cervikalne kralješnice. 3. kongres o zbrinjavanju dišnog puta Zagreb, Zbornik radova (2018.)

31. Marijan L., Nesek Adam V., Klancir T. – Zbrinjavanje dišnog puta u bolesnice s obostranom paralizom glasnica, 3. kongres o zbrinjavanju dišnog puta Zagreb, Zbornik radova (2018.)

32. Jurić I., Simić A., Nesek Adam V. – Retrospektivna analiza bolesnika nakon izlaganja nagrizajućim sredstvima. 3. kongres o zbrinjavanju dišnog puta Zagreb, Zbornik radova (2018.)

33. Marina Knežević. – Uloga ultrazvuka pluća u dijagnostici tenzijskog pneumotoraksa. 3. kongres o zbrinjavanju dišnog puta Zagreb, Zbornik radova (2018.)

34. Nesek Adam V., Jurić I., Bošan Kilibarda I., Prkačin I., Važanić D. – Analysis of emergency department visits by elderly patients in a Croatian clinical hospital. 11th European Congress of Emergency Medicine, Book abstract Atena (2017.)

35. Jurić I, Nesek Adam V. Air pollution and daily emergency department admissions for chronic obstructive pulmonary disease in a Croatian clinical hospital 11th European Congress of Emergency Medicine, Book abstract Atena (2017.)

36. Nesek Adam V. Bošan Kilibarda I, Prkačin I, Jurić I, Stepić A, Srzić I. A cross- sectional retrospective study in patients with a primary diagnosis of hypertension in ED. 12th European Congress of Emergency Medicine, Glasgow (2018.)

Kvalifikacijski radovi:

1. Tunjić Pejić D. Čimbenici preživljavanja u bolesnika zaprimljenih u hitnu medicinsku službu zbog zastoja srca, Završni specijalistički rad na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (2019.)

Monografije:

1. Nesek Adam V, Bušić M. Monografija pisana srcem. Zagreb, TVG; 2019, ISBN 978-953-6201-23-5.

2. Nesek Adam V i sur. HLZ – Hrvatsko društvo za hitnu medicinu- od osnutka do danas, ISBN 978-953-368-010-1 (2021.)

Skip to content