EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Klinika za anesteziologiju

Klinika za anesteziologiju
obavijest

Nema novih obavijesti

klinika danas

Na Klinici je zaposleno 98 djelatnika, od toga: 22 liječnika specijalista, 16 liječnika na specijalizaciji, 52 medicinskih sestara/tehničara (od toga 2 magistra sestrinstva, 21 prvostupnik sestrinstva) 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 5 medicinsko-laboratorijskih inženjera i jedan administrativni djelatnik.

 

Klinika je organizirana na sljedeći način:

 Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

  I Odjel za anesteziologiju i reanimatologiju
 II Odjel za intenzivno liječenje
III Transfuziologija

Radno vrijeme

Anesteziološka ambulanta

ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati

Ambulanta za liječenje boli

ponedjeljak-petak od 08.00 do 16.00 sati

Izravno naručivanje bolesnika u ambulanti nije moguće!

Za naručivanje bolesnika obavezna je uputnica liječnika obiteljske medicine jer bez odgovarajućih podataka s uputnice bolnički informacijski sustav ne može primiti narudžbu. Uz uputnicu, potrebno je priložiti povijest bolesti ukoliko se radi o kontrolnom pregledu ili ako bolesnik prvi puta prelazi iz drugih u našu ustanovu.

U našu bolnicu moguće je naručiti se:

 • putem web-obrasca

 • osobnim dolaskom na šalter naručivanja u atriju Bolnice

 • putem telefaksa na broj 01/3712278

 • elektronskom poštom (e-mailom) na adresu narudzbe@kbsd.hr

 • putem liječnika obiteljske medicine (e-Naručivanje).

Informacije

Kontakt

e-mail: anestezija@kbsd.hr
telefon: 01/3712-359

Zaposlenici

Specijalisti Klinike

Prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, izv.prof.prim.dr.sc. Ivan Šklebar, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, Tatjana Goranović, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, doc.dr.sc. Livija Šakić, univ.mag.medprim., dr.sc. Dagmar Oberhofer, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, dr.sc. Sanja Berić Lerotić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, prim. Aleksandra Smiljanić, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, prim. Elvira Grizelj-Stojčić, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, prim. Martina Matolić, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, Aleksandra Jokić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Iva Paldi Marijetić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Iva Rančić Žurić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Dalibor Zdenčar, dr.med, uži specijalist intenzivne medicine, Boris Tomašević, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Snježana Petrović, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Damjan Marin, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Tino Klancir, univ.mag.med., Borana Kirigin Zdenčar, dr.med., Sonja Krofak, dr.med., Marina Banović, dr.med. dr.sc., Ana Jadrijević Štefek, dr.med., Miroslava Jakšić, dr.med., Ivana Leko, dr.med., Ljerka Pazman Koritić, dr.med., specijalist transfuziolog

Specijalizanti Klinike

Ivona Brkić Gudelj, dr.med., Sandra Brkić, dr.med., Antonia Bulić Miljak, dr.med., Marija Draguljić Svaguša, dr.med., Marija Josipović, dr.med., Jakov Jozić, dr.med., Ida Kožul, dr.med., Tea Medved, dr.med., Marin Mličević, dr.med., Ljubica Nikles, dr.med., Nikolina Schatzl, dr.med., Krešimir Slunjski, dr.med., Mark Žižak, dr.med.

Stručne djelatnosti na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje odvijaju se u skladu sa standardima moderne medicine. Svakodnevno se provode sve vrste anestezija (regionalna i opća) ovisno o specifičnost bolesnika ili zahvata u kirurgiji, ginekologiji i opstetriciji, ortopediji, oftalmologiji i otorinolaringologiji. Anestezija se također provodi i za potrebe izvođenja dijagnostičkih postupaka i zahvata izvan operacijske dvorane (magnetska rezonanca, gastroskopija, kolonoskopija, ERCP, bronhoskopija te zahvati u ambulantnoj i dnevnoj kirurgiji, intenzivnoj i hitnoj medicini). Prijeoperacijska procjena, ocjena rizika i priprema bolesnika vrši se u anesteziološkoj ambulanti a liječenje akutne i kronične boli u ambulanti za liječenje boli i kroz Jedinicu za liječenje akutne boli. Poslijeoperacijska skrb bolesnika odvija se u jedinici za poslijeanestezijski nadzor (Post Anesthesia Care Unit) te u Odjelu za intenzivno liječenje.

Anestezije za operacijske zahvate odvijaju se u 21 operacijskoj dvorani; operacije u Klinici za kirurgiju odvijaju se u 5 operacijskih dvorana koje uključuju dvorane za abdominalne zahvate, traumatologiju, plastičnu i vaskularna kirurgiju te hitna operacijska dvorana u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. U Zavodu za urologiju operacije se odvijaju u 3 dvorane, a na Klinici za ginekologiju i porodništvo u 3. Zavod za ortopediju ima 2 operacijske dvorane. Klinika za očne bolesti ima 2 operacijske dvorane, Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata 2, te Zavod za radiologiju 1 dvoranu. U okviru Dnevne bolnice koja je započela sa radom 2021. godine i u kojoj se primjenjuju anesteziološki postupci, opremljene su 3 nove operacijske dvorane. Anestezija se izvodi i izvan operacijskih dvorana, prvenstveno za potrebe izvođenja interventnih gastroenteroloških i kardioloških postupaka.

Odjel za intenzivno liječenje ima 15 postelja i opremljen je odgovarajućom opremom za kontinuirani 24-satni nadzor bolesnika koji uključuje neinvazivni i invazivni hemodinamski nadzor, strojnu ventilaciju, te radiološke i ultrazvučne uređaje za provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka.

Poliklinička djelatnost odvija se u redovitim specijalističkim ambulantama: ambulanta za prijeoperacijsku pripremu i ambulanta za liječenje boli. Broj bolesnika pregledan u ambulanti za prijeoperacijsku pripremu iznosi oko 5000 godišnje a u gotovo 5000 bolesnika prijeoperacijska priprema odvija se putem konzilijarne službe. U ambulanti za liječenje boli izvodi se više od 3000 postupaka godišnje.

U Klinici se provodi program za pripremu donora i eksplantaciju organa.

Otvaranjem Dnevne bolnice, a u okviru Ambulante za liječenje boli započelo je interventno liječenje boli. U Klinici se također provodi stručno usavršavanje putem svakodnevnih jutarnjih sastanaka koji uključuju analizu primljenih hitnih bolesnika i bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja, analizu bolesnika predviđenih za planirane i hitne operacijske zahvate, te prikaz pojedinih slučajeva. Također medicinske sestre/tehničari vrše analizu učinjene stručne medicinske djelatnosti i analizu predviđenih kirurških programa. Probleme i prijedloge izvješćuje glavna sestra/tehničar odjela na sastanku voditelja, čiji je ona redovni sudionik. U nastavku slijedi vizita u kojoj sudjeluje dežurni liječnik, svi djelatnici uključeni u rad Odjela za intenzivno liječenje, predstojnik Kirurgije te mikrobiolog, kao i po potrebi klinički farmakolog. Trajno usavršavanje provodi se na stručnim sastancima jednom tjedno u vidu predavanja samih djelatnika prema zadanim temama ili od strane pozvanih predavača. Posebno je organizirana edukacija specijalizanata koja se odvija u obliku seminara jednom tjedno te putem savladavanja praktičnih vještina u operacijskim dvoranama i jedinici intenzivnog liječenja.

U organizaciji Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB “Sveti Duh”, trajno se procjenjuje kvaliteta i racionalizacija kroz sadržaje programa edukacije anesteziologa, specijalizanata i studenata, nastojeći se uskladiti prema kriterijima Europskog udruženja liječnika specijalista (engl.  European Union of Medical Specialists – UEMS)  i smjernicama Europskog društva za anesteziologiju i intenzivnu medicinu (engl. European Society of Anaesthesiology – ESA). Klinika je organizator radionica za stjecanje specifičnih anestezioloških vještina putem internih tečajeva osnovnog održavanja života i automatske vanjske defibrilacije (engl. Basic life support – Automated external defibrilators course – BLS/AED) koji se održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu a namijenjeni su trajnoj edukaciji svih medicinskih djelatnika Bolnice.

Prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med. je članica Povjerenstva za kvalitetu bolnice (2013 –) te u svom radu potiče stručni rad Klinike prema načelima medicinske etike i deontologije te u dobroj suradnji s ostalim klinikama i zavodima unutar bolnice i ostalim suradnim ustanovama (telemedicina). Kao članica Povjerenstva za kontrolu bolničke infekcije (2013-) sudjeluju u izradi programa sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija te njihovu primjenu.

U sastavu klinike je Jedinica za transfuzijsku medicinu. Imunohematološka ispitivanja u transfuziološkom laboratoriju obuhvaćaju rutinsko određivanje ABO, Rh D krvne grupe, ispitivanje prisutnosti iregularnih protutijela te prijetransfuzijske testove podudarnosti. Po potrebi, određuje se specifičnost eritrocitnih protutijela, antigeni iz drugih krvnogrupnih sistema, prije i poslijenatalna imunohematološka ispitivanja. Specijalist za transfuzijsku medicinu je značajan savjetnik i usko surađuje sa svim liječnicima u izboru i provedbi optimalnog, racionalnog, sigurnog i učinkovitog transfuzijskog liječenja.

Putem bolničkog informatičkog Sustava prijema pacijenata (SPP) uspostavljen je brz protok laboratorijskih i radioloških nalaza i podataka.

https://jitsi.kbsd.hr/Anesteziologija

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Predstojnica

prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

Glavni tehničar

v.d. Dražen Sakoman, bacc. med. techn.

Tajnica

Snježana Posarić, ing.prehrambene tehnologije

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Pročelnica

prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

Glavni tehničar Zavoda

Goran Ivšinović, mag.med.techn.

Odjel za anesteziologiju i reanimatologiju

Voditelj
izv.prof.prim.dr.sc.Ivan Šklebar, dr.med.

Glavna sestra
Ana Lacić, bacc. med. techn.

Odjel za intenzivno liječenje

v.d. Voditeljica
prim. Elvira Grizelj-Stojčić, dr. med.

Glavna sestra
Marija Tomac, bacc. med. techn.

ostale informacije

Znanstveno nastavna aktivnost

Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice “Sveti Duh” je Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Medicinski fakultet Sveučilišta JJ Strosmayer u Osijeku

prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

doc.dr.sc. Tanja Goranović, dr.med

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta JJ Strosmayer u Osijeku

prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med

izv.prof.prim.dr.sc.Ivan Šklebar, dr.med.

doc.dr.sc. Livija Šakić,dr.med

Sonja Krofak, dr.med

Marina Banović, dr.med

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

doc.dr.sc. Tanja Goranović, dr.med.

Iva Paldi Marijetić, dr.med

Iva Rančić Žurić, dr.med.

Boris Tomašević, dr.med.

Ana Jadrijević Štefek, dr.med.

Nikolina Schatzl, dr.med.

Hrvatsko katoličko sveučilište

izv.prof.prim.dr.sc.Ivan Šklebar, dr.med.

doc.dr.sc. Livija Šakić,dr.med

Veleučilište u Bjelovaru

izv.prof.prim.dr.sc.Ivan Šklebar, dr.med.

Libertas

prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med.

U Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje provodi se znanstveni i stručni rad koji je rezultirao objavljivanjem brojnih nastavnih tekstova, znanstvenih i stručnih radova. Objavljeno je 10 autorskih knjiga i priručnika, 78 poglavlja u knjigama i priručnicima te dvije monografije.

Knjige i priručnici:

 1. Nesek Adam V. Anestezija u laparoskopskoj kirurgiji. Zagreb, Medicinska naklada; 2012, ISBN 978-953-176-566-4.

 1. Nesek Adam V. Specifičnosti anestezije u dnevnoj kirurgiji. Osijek, Studio HS internet; 2012, ISBN 978-953-7630-43-0.

 2. Nesek Adam V, Bošan-Kilibarda I. Kardiocirkulacijski i respiracijski poremećaji. Zagreb Medicinska naklada; 2014, ISBN 978-953-176-689-0.

 3. Pintarić H, Nesek Adam V, Bošan-Kilibarda I. EKG u hitnoj medicini. Zagreb, Medicinska naklada, 2015, ISBN 978-953-176-701-9.

 4. Nesek Adam V, Bošan – Kilibarda I. Politrauma. Zagreb. Alfacommerce d.o.o; 2015, ISBN 978-953-7959-21-0.

 5. Prkačin I, Nesek Adam V, Gornik I. Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi u hitnoj medicini Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet; 2016, ISBN 978-953-176-755-2.

 6. Nesek Adam V, Bošan – Kilibarda I. Akutna stanja u abdomenu. Zagreb, Alfacommerce d.o.o; 2016, ISBN 978-953-7959-54-8.

 7. Nesek Adam V, Bošan-Kilibarda I. Hitna stanja u infektologiji i pedijatriji. Zagreb, Alfacommerce d.o.o; 2017, ISBN 978-953-7959-65-4.

 8. Nesek Adam V, Bošan – Kilibarda I. Hitna stanja u neurologiji i psihijatriji. Zagreb, Alfacommerce d.o.o; 2018, ISBN 978-953-7959-77-7

 9. Ivaniševič K, Miklić L, Mikšaj M, Nesek Adam V, Pavletić M. Objedinjeni hitni bolnički prijem. Priručnik za medicinske sestre – medicnske tehničare. Zagreb, HZHM; 2018, ISBN 978-953-59982.

Monografije:

 1. Nesek Adam V, Bušić M. Monografija pisana srcem. Zagreb, TVG; 2019, ISBN 978-953-6201-23-5.

 2. Nesek Adam V i sur. 10 god. Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje 2009-2019. TVG 2019, ISBN 978-953-6201-24-2, CIP 001041278 (2019) 

Na Klinici je objavljeno 55 radova indeksiranih u Current Contents, 82 rada u Science Citation Index Expanded, 90 u drugim međunarodnim indeksacijama te 46 ostalih radova.

Djelatnici Klinike aktivno sudjeluju u sedamnaest velikih međunarodnih multicentričnih studija.

Djelatnici Klinike u suradnji s fakultetima i stručnim društvima organiziraju tečajeve trajne medicinske izobrazbe te kao pozvani predavači sudjeluju u tečajevima u organizaciji suradnih ustanova i društava.

Od 2017. godine u Klinici je sjedište Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta – HLZ. Predsjednica društva je doc.dr.sc. Tatjana Goranović, dr.med.

Upute za pacijente

Upute o anesteziji za bolesnike

Molimo Vas da pročitate priložene dokumente vezane uz pripremu za anesteziju te prilikom dolaska u anesteziološku ambulantu i/ili bolnicu donesete popunjeni Anesteziološki upitnik.

Anesteziološki upitnik

Opće upute za anesteziju – bolničko liječenje

Opće upute za anesteziju – dnevna bolnica

Upute za anesteziju u dnevnoj bolnici – opća anestezija

Upute za anesteziju u dnevnoj bolnici – regionalna anestezija

povijest klinike

Anesteziološka djelatnost u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, tada Općoj bolnici „Josip Kajfež“, započela je razvoj 50-tih godina prošlog stoljeća. Točnije, 1958. godina smatra se početkom anesteziološke djelatnosti u KB “Sveti Duh”. Anesteziju su do tada obavljali specijalisti kirurgije ili ginekologije. Prvi specijalizant anesteziologije bio je dr. Fedor Svetek, koji kasnije postaje i voditelj anesteziološkog odsjeka na Kirurgiji sve do svoje prerane smrti 1988. godine. Istovremeno uz dr. Sveteka anesteziju rade i priučeni anesteziološki tehničari Vladimir Korpar i Antun Šikoronja. Od 1968. godine za rad na anesteziji primaju se samo školovane medicinske sestre i tehničari.

Početkom 1963. god na specijalizaciju iz anesteziologije primljena je dr. Vlasta Lederer, a kasnije tijekom slijedećih 10 godina još 6 liječnika; dr. Vesna Halle, dr. Krešimir Krešić, dr. Josip Troha, dr. Branka Šestić, dr. Mladen Mrduljaš i dr. Jasna Skok. Kao što je već naglašeno, kao stipendist SZO, dr. Vlasta Lederer odlazi na poslijediplomski tečaj iz anesteziologije u Kopenhagen. Po završenoj edukaciji zajedno s dr. Ljerkom Šulhof-Karaman i dr. Josipom Trohom uvodi brojne nove anesteziološke tehnike po kojima smo kao Klinika i danas prepoznatljivi. Zahvaljujući njima, već tada se u našoj Bolnici počinje s korištenjem epiduralne analgezije kod poroda i carskog reza, uvodi se postavljanje centralnog venskog katetera za izvođenje hemodijalize i slično.

Dr. Ljerka Šulhof-Karaman je kao stipendist Savjeta za znanstveni rad provela 4 mjeseca na usavršavanju iz opstetričke anestezije i analgezije na Sveučilištu u Liverpulu, te se danas smatra jednim od najznačajnijih imena u opstetričkoj anesteziji. Po povratku iz Liverpula uvodi epiduralnu analgeziju kod poroda i carskog reza te čitav niz novih tehnika u ginekološku i opstetričku anesteziju.

Nakon dr. Sveteka, dr. Danica Orešković postaje voditeljica anestezije sve do 1991. godine kada je osnovan Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Prvi Pročelnik Zavoda bio je dr. Ivica Budinšćak. Od ožujka 1993. do travnja 2003. godine Zavod vodi prim. Davorko Djulepa, dr.med., a od travnja 2003. do 2004. godine doc.dr.sc. Branka Maldini, prim.dr.med. Nakratko tijekom 2004. godine Zavod vodi prim. Mladen Zemba, dr.med., a potom ponovno od 2004. do 2009. prim. dr. Davorko Djulepa, dr.med.

Godine 2009. dolaskom redovite profesorice Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Predsjednice Katedre za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prof.dr.sc. Katarine Šakić-Zdravčević, prim.dr.med specijalistice anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u OB “Sveti Duh”, stvoreni su preduvjeti za nastanak Klinike. Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske klasa UP/I510-07/09-01/07, ur. broj: 534-07-1-2/3-09-7 od 15. listopada 2009. godine Zavodu za anesteziologiju i intenzivno liječenje dodjeljuje se naziv Klinika za anesteziologju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Opće bolnice “Sveti Duh” Zagreb. Time Klinika postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Nakon habilitacije, prim.dr.sc. Gordana Brozović, dr.med., prim.dr.sc. Branka Mazul Sunko dr.med., i prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med. postaju docentice čime započinje ubrzan nastavni i znanstveni rad na Klinici. Godine 2011. Predstojnik Klinike postaje prof.dr.sc. Dinko Tonković koji tu funkciju obnaša do 2014. god. Njegovim dolaskom ostvarena je suradnja s Medicinskim fakultetom u Zagrebu. Od 2014. god. do danas Predstojnica Klinike je prof.prim.dr.sc Višnja Nesek Adam, dr.med.

Skip to content