EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

KLINIKA za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Obavijesti

Nema novih obavijesti

Radno vrijeme

Hitna otorinolaringološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja od 00.00 do 24.00 sata
telefon: 01/3712043

Opća otorinolaringološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07.00 – 15.00 sati
telefon: 01/3712042

Audiološka ambulanta
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07.00 do 15.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712009

Ambulanta za logopediju i surdopedagogiju
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07.00 do 15.00 sti
predbilježbe na telefon: 01/3712352 ili 01/3712348

Audiološka dijagnostika
radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07.00 do 15.00 sati
predbilježbe na telefon: 01/3712009

Informacije

Predstojnik Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, prim.dr.med., viši znanstveni suradnik

e-mail: orl@kbsd.hr
telefon: 01/3712007

Glavna sestra Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Ivanka Presečki, mag. med. techn.
telefon: 01/3712040

Tajnica Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Ivanka Marić
telefon: 01/3712036

 

Odjel za
otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Voditelj odjela Goran Gudelj, dr.med. orl@kbsd.hr 01/ 3712 436
Poliklinika Zavoda za
otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Voditeljica poliklinike doc.dr.sc. Marica Žižić, dr.med., FACS, znanstveni suradnik orl@kbsd.hr 01/ 3712 436

 

Telekonferencijska soba – “ORL”

Zavod danas

Na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB „Sveti Duh“ zaposlen je visoko kvalificiran stručni kadar, 11 specijalista, od čega je 9 užih specijalista i to: 6 užih specijalista plastično rekonstruktivne kirurgije glave i vrata, 3 užih specijalista iz audiologije, jedan u tijeku uže specijalizacije iz fonijatrije. Tri liječnika su na specijalizaciji iz otorinolaringologije. Također, na klinici zaposleno je 39 medicinskih sestara, 3 medicinska tehničara te dva logopeda. 

Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata ima polikliničku i stacionarnu službu, operacijski trakt s dvije operacijske dvorane, dvoranu za male kirurške zahvate te suvremeno opremljenu Dnevnu bolnicu.

U stacionarnom dijelu ima ukupno 25 bolnička kreveta s kvalitetnom njegom i nadzorom stacionarnih pacijenata.

Poliklinička služba

– U općoj ambulanti za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata obavlja se kompletan specijalistički ORL pregled, endoskopija i otomikroskopija

– Za hitne ORL pacijente od 0 do 24 sata u hitnoj ORL ambulanti dužura liječnik specijalist

– Audiološka ambulanta i kabinet: tonska audiometrija, govorna audiometrija, govorna audiometrija u slobodnom polju, timpanometrija, ispitivanje funkcije Eustachijeve tube, ispitivanje stapesnog refleksa, ispitivanje evociranih slušnih potencijala (BERA, ABR), ispitivanje vestibulo-miogenih potencijala, videonistagmografija, vHIT, propisivanje slušnih pomagala, repozicijski manevri za BPPV

– Ambulante za logopediju i audiorehabilitaciju: prevencija, dijagnostika i rehabilitacija poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa kod djece i odraslih te oralno-faringo-laringealnih i srodnih funkcionalnih poremećaja (urođenih ili stečenih, nakon traume ili operacije), auditivni trening, savjetovanje osoba oštećena sluha i njihovih obitelji

Operacijski trakt

– sastoji se od dvije operacijske sale u kojima se vrše slijedeći zahvati:

1/ Kirurgija glave i vrata, operacije: štitnjače i doštitnih žlijezda, žlijezda slinovnica, malignih tumora usne šupljine,ždrijela, grkljana i vrata, velikih kožnih tumora, kompletna rekonstruktivna tumorska kirurgija, dobroćudnih tumora glave i vrata, kongenitalnih cista i fistula glave i vrata, laringomikroskopije (polipi, čvorići, ciste i Reinkeovi edemi glasiljki), tonzila i adenoida, uvulopalatofaringoplastike (kirurško zbrinjavanje hrkanja)

2/ Kirurgija nosa i paranazalnih sinusa, operacije: nosne pregrade (deformacije, recidivirajuće epistakse), nosne šupljine (polipoze, hipertrofije nosnih školjki, tumori), nosne piramide, paranazalnih sinusa (sinusoskopije, intranazalne i radikalne operacije) i ostale operacije nosa i paranazalnih sinusa.

3/Kirurgija uha/otokirurgija, operacije: miringotomije, implantacije ventilacijskih cjevčica, miringoplastike, timpanoplastike, operacije srednjeg uha, stapedektomije, osikuloplastike, operacije egzostoza i osteoma zvukovoda, mastoidektomije, tumori uha, malformacije uški

4/ Estetska kirurgija glave i vrata, operacije: rekonstrukcije nosne piramide, rekonstrukcije uški, blefaroplastike, ožiljci, madeži i ostale dobroćudne lezije kože.

U sali za male zahvate vrše se manji zahvati u lokalnoj anesteziji (benigni i maligni kožni tumori kao i manji tumori kožnih adneksa glave i vrata te manji zahvati u usnoj šupljini, ždrijelu i nosu).

ostale informacije

Znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Djelatnici Klinike u znastveno-nastavnom zvanju: 

doc. dr. sc. Boris Šimunjak, docent u naslovnom zvanju 

doc. dr. sc. Marica Žižić, docent u naslovnom zvanju

izv.prof.dr.sc. Petar Drviš, viši znanstveni suradnik

Djelatnici Klinike u znanstvenom zvanju:

doc. dr. sc. Boris Šimunjak, viši znanstveni suradnik

doc. dr. sc. Petar Drviš, viši znanstveni suradnik

doc. dr. sc. Marica Žižić, znanstveni suradnik

dr. sc. Boris Filipović,  znanstveni suradnik

Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata je nastavna baza Katedre za Oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osjeku, također i Odsjeka za Logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu, te surađuje u izvođenju nastave s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu. 

Stručne djelatnosti na Klinici odvijaju se u skladu sa standardima suvremene medicine te zadovoljava sve potrebne standarde vezano za stručni kadar i medicinsku opremu. Na Klinici se redovito održavaju stručne, edukativne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u polju biomedicine i zdravstva te u polju kliničkih medicinskih znanosti te se kontinuirano održava stručni i znanstveno-istraživački rad, a u svakodnevnom stručnom radu Zavoda primjenjuju se najsuvremenija medicinska znanja. Djelatnici Klinike mentori su specijalizantima otorinolaringologije, hitne medicine i obiteljske medicine, kao i polaznicima užih specijalnosti otorinolaringologije te plastične kirurgije. Također, djelatnici Klinike mentori su studentima pri izradi završnih diplomskih radova. Isti sudjeluju kao ispitivači na brojnim specijalističkim kao i ispitima iz užih specijalnosti, na Klinici i izvan njega, na Klinikama drugih ustanova. Specijalisti Klinike sudjeluju u stručnim povjerenstvima Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke komore te HZZO-a,  također kao konzultanti pri ekspertizama liječenja rijetkih i posebnih slučajeva iz domene otorinolaringologije

Djelatnici Klinike se redovito stručno usavršavaju u Hrvatskoj te u više europskih zemalja te su pohađali brojne tečajeve, seminare, radionice i webinare, u sklopu  trajne cjeloživotne edukacije. Djelatnici Klinike redovno aktivno sudjeluju na godišnim skupovima otorinolaringologa u Hrvatskoj i drugim Europskim zemljama, a također iz područja užih specijalnosti otorinolaringologije, kao pozvani predavači, članovi organizacijskih i znanstvenih odbora, voditelji sekcija ili pak aktivno sudjeluju prezentirajući svoj rad putem usmenih i poster sekcija. Djelatnici Klinike se redovito stručno usavršavaju u Hrvatskoj te u više europskih zemalja te redovito sudjeluju na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu: kao pozvani predavači, članovi organizacijskih i znanstvenih odbora, voditelji sekcija ili pak aktivno sudjeluju prezentirajući svoj rad putem usmenih i poster sekcija.

Na Klinici se redovito održavaju stručne, edukativne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u polju biomedicine i zdravstva te u polju kliničkih medicinskih znanosti.

Kliničke studije i projekti: 

  • Zavod od 2011 godine ima kontinuiranu znanstvenu suradnju sa Zavodom za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb na više znanstvenih projekata, 
  • 2011. – 2013. godine u Projekt MZOŠ: “Neurotransmitori i novi mehanizmi djelovanja lijekova i otrova“
  • 2015. – 2017. godini u istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost – HRZZ – “Klostridijski neurotoksini I mozak”
  • sudjelovanje u kliničkoj studiji “Usporedba učinkovitosti i sigurnosti fiksne doze ksilometazolinklorida i dekpanhenola i lijeku “Septanazal”- “Krka”
  • sudjelovanje u nacionalnom istraživačkom projektu “Optimizacija nutritivne skrbi u bolesnika s tumorima glave i vrata” s ispitivanjem utjecaja nutritivne skrbi na oporavak u liječenju onkoloških bolesnika
  • znanstveno-istraživački projekt: „Morfološka i neurofiziološka karakterizacija auditornog neuroelektroničkog sučelja na CMOS i grafenskim supstratima“; voditelj projekta je doc. dr. sc. Petar Drviš, dr. med.
  • znanstveno-istraživački projekt: „Hrvatska validacija upitnika – Utrecht questioner for outcoumeoutcome measurements in functional and aesthetic rhinoplasty“; voditelj projekta je dr. sc. Boris Filipović, dr. med.
povijest zavoda

Zavod djeluje u prostorima najstarije bolnice u gradu Zagrebu koja datira u 1814. godinu. Povijest otorinolaringologije je ipak nešto mlađa od stoljeća i seže u daleku 1931. godinu, kada je s radom započeo Odjel za uho, nos i grlo, na čelu s prvim predstojnikom dr. Mirkom Zecom. U kratkom vremenskom periodu na mjestu predstojnika izmijenili su se liječnici: dr. Bogdan Banjanin, dr. Branko Nižetić, dr. Milan Weiss, od 1941. godine do 1947. godine dr. Zlatko Weiss, a od 1947. godine do 1951. godine dr. Radovan Pavelić. 1951. godine na mjesto predstojnika dolazi prof. dr. Milovan Čurković, koji uvodi znanstveni pristup radu, složene kliničke metode pretrage te niz novih operativnih zahvata. Pod njegovim vodstvom Odjel prerasta u Zavod za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirugiju, a na njemu se provode dodiplomska i poslijediplomska nastava. Za vrijeme mandata dr. Čurkovića Zavod je dva puta rekonstruiran, a nakon njegova odlaska u mirovinu, na mjesto pročelnika Zavoda dolazi dr. Aleksandar Griff koji tu dužnost obavlja do svog umirovljenja, punih 14 godina. Od 1994. godine do 2002. godine pročelnik Zavoda bio je dr. Tomislav Lopac, a od 2002. godine do 2009. predstojnik je mr. sc. Ranko Čanić, prim. dr. med. Od 2009. godine do danas pročelnik Zavoda je doc. dr. sc. Boris Šimunjak, prim. dr. med.

Skip to content