EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Planski dokumenti i izvještaji

Planski dokumenti i izvještaji

Financijski plan KBSD 2024.-2026.

Obrazloženje FP KBSD za 2024.-2026

 

Godišnji financijski izvještaj Kliničke bolnice Sveti Duh za razdoblje 01.01. – 31.12.2023

Polugodišnji financijski izvještaj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

Odluka o usvajanju izmjene i dopune Financijskog plana Kliničke bolnice “Sveti Duh” za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana KB Sveti Duh za 2022. godinu

Godišnji izvjšetaj o izvršenju fin. plana za 2022. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju fin. plana za 2022.

 

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. – 2025.

 

UV – Plan prihoda i rashoda 2022

 

KBSD – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I – XII 2021

BILJEŠKE uz izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Plan prihoda i rashoda za razdoblje od 1.1.  –  31.12.2021.

Izmjena Plana prihoda i rashoda za razdoblje 1.1 – 31.12.2021.

1. Rebalans Plana prihoda i rashoda za 1.1 – 31.12.2021.

2. Rebalans Plana prihoda i rashoda za 1.1 – 31.12.2021.

3. Rebalans Plana prihoda i rashoda za 1.1 – 31.12.2021.

 

Dugoročni prioriteti razvoja Kliničke bolnice “Sveti Duh” od 2014. do 2020. godine

Rebalans prihoda i rashoda Kliničke bolnice “Sveti Duh” za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020

KBSD – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. – 31.12.2020.

BILJEŠKE uz izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Rebalans prihoda i rashoda Kliničke bolnice “Sveti Duh” za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020

 

KB SVETI DUH – financijski plan za 1.1. do 31.3.2019. godine

KB SVETI DUH – rebalans financijskog plana za 2019. godinu

zvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

BILJEŠKE uz izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

 

KB SVETI DUH – Financijski plan za 2018. godinu

KB SVETI DUH – rebalans financijskog plana za 2018. godinu

KBSD – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. – 31.12.2018.

BILJEŠKE uz izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

 

KB_SVETI_DUH_-_Plan-zdravstvene-djelatnosti-za-2017-godinu

KB_SVETI_DUH_-_Financijski-plan-za-2017-godinu

KBSD – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. – 31.12.2017.

BILJEŠKE uz izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

 

Financijski izvještaji za radoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.

Bilješke uz izvješće o financijskom poslovanju Kliničke bolnice “Sveti Duh” za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

KB SVETI DUH – Financijski plan za 2016. godinu

 

KB SVETI DUH – PR-RAS i BILANCA – 01.01.-31.12.2015. godine

Bilješke uz Izvješće o financijskom poslovanju Kliničke bolnice „Sveti Duh“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

 

KB SVETI DUH – GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – I.- XII. 2014 – 2015. godine

KB SVETI DUH – PR-RAS i BILANCA – 01.01.-31.12.2014. godine

Skip to content