EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

EU FONDOVI

Naziv projekta: Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice „Sveti Duh“

Korisnik projekta: Klinička bolnica „Sveti Duh“

Ciljevi projekta:

 • smanjenje broja dana bolničkog liječenja
 • omogućiti učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijentima iz područja rada Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te brži obrtaj pacijenata
 • omogućiti učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijentima iz područja rada Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te brži obrtaj pacijenata
 • smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele za 15,91%

Ukupna vrijednost projekta: 49.244.550,00 kn (6.535.874,98 EUR)

Iznos EU sufinanciranja (100%): 49.244.550,00 kn (6.535.874,98 EUR)

Razdoblje provedbe projekta: 23. ožujka 2016. – 31. svibnja 2023.

O PROJEKTU

Nedovoljno razvijene dnevne bolnice značajna su infrastrukturna slabost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj u kojem se bolnička skrb najvećim dijelom temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi. Nacionalni plan ima za cilj smanjenje broja liječenih bolesnika u stacionarnim odjelima i time rast pacijenata u Dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama, za što KB „Sveti Duh“ nema dovoljno prostora i opreme. Kupnjom suvremene opreme i optimizacijom bolničkih procesa će se ostvariti preduvjeti za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite za cca 300.000 građana koji gravitiraju KB „Sveti Duh“ te povećanje broja slučajeva u Dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji s današnjih 25 na 40-50 ciljanih slučajeva dnevno. 

Oprema koja je nabavljena u sklopu Projekta: 

Medicinska oprema za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju

 • anesteziološki uređaji
 • uređaji za elektromioneurografiju
 • defibrilatori, ekg uređaji i holter uređaji
 • perfuzori i infuzomati
 • stropni kirurški i anesteziološki stativi
 • operacijski stolovi
 • operacijske lampe
 • monitori vitalnih funkcija i oksimetri
 • tens uređaji
 • ultrazvučni uređaji za Kliniku za unutarnje bolesti
 • ultrazvučni uređaji za gastroenterologiju i reumatologiju
 • dijagnostički ultrazvučni uređaj za mišićnokoštani sustav
 • ultrazvučni uređaj za ginekologiju
 • uređaj za Nd:Yag laser aplikaciju
 • motorizirani instrumenti za upotrebu kod ortopedsko – traumatoloških zahvata
 • ultrazvučni koagulator
 • neurološki UZV, karotide, VBS
 • oprema i instrumenti za minimalno invazivne (artroskopske) postupke u ortopediji
 • digitalni negatoskopi

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za ginekologiju i porodništvo i oprema bolničke ljekarne

 • uređaji za rehabilitaciju
 • uređaji za trakciju,analizu posture i IF terapiju s vakumom
 • uređaji za terapiju kod inkontinencije
 • uređaji za elektrotoplinsku terapiju
 • uređaji za biofeedback
 • uređaji za mjerenje vitalnih znakova i drugih parametara
 • centrifuga
 • hladnjak
 • stol za ginekološke zahvate i kolica s grijanom gornjom plohom i ladicom
 • spremnici za kriopohranu i transport biološkog kriopohranjenog materijala
 • alarmni sustav za kontrolu tekućeg dušika
 • laminar flow
 • hladnjak za čuvanje citostatika
 • digestor
 • ormar za čuvanje lakohlapljivih i lakozapaljivih tekućina
 • ormar za čuvanje droga i lijekova koje sadrže droge
 • dispenzori
 • aspirator i termoblok
 • fazno – kontrastni mikroskop
 • stolni kompaktni inkubator
 • CO2 inkubator za stanice i tkiva
 • uređaj za kontrolu kvalitete rada inkubatora
 • alarmni sustav za rad inkubatora
 • besprašna komora za rad s humanim gametama i zametcima
 • biosigurnosni ormarić
 • razna oprema za bolničku ljekarnu
 • kolica za odvoz posebnog otpada
 • inverzni mikroskop s opremom za mikromanipulaciju
 • stereo lupa

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za ortopediju – operacijska dvorana

 • instrumenti za rekonstruktivne zahvate na malim zglobovima i kostima šake
 • uređaj za intraoperativni slikovni prikaz
 • vakum pumpa

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Klinike za kirurgiju – operacijska dvorana

 • endoskopski uređaji i instrumenti i uređaji za koagulaciju
 • aspiratori
 • kirurški instrumenti i uređaji za operacijsku dvoranu

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Klinike za unutarnje bolesti

 • aspirator
 • inhalatori
 • tekućinska kromatografija
 • respirator pokretni
 • uređaji za acidobazni status
 • uređaj za tjelesnu pletizmografiju
 • respirator za NIV
 • spiroegometrija
 • endoskopski stup i uređaji za pranje i dezinfekciju endoskopa

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Klinike za očne bolesti

 • kirurški instrumenti za plastične operacije
 • kirurški instrument za operaciju strabizma
 • uređaj za elektrokauterizaciju i tomiju za izvođenje plastičnih operativnih zahvata
 • instrumenti za izvođenje lamelarne keratoplastike
 • kirurški instrumenti za oftalmološke zahvate
 • uređaj za selektivnu lasersku trabekuloplastiku
 • oprema za ambulantnu dijagnostiku i terapiju
 • uređaj za tomografiju prednjeg segmenta oka – kamera i topografija
 • instrumenti – kirurški, za izvođenje zahvata na stražnjem segmentu oka
 • autoklav
 • Sustav za femtosekundnu operaciju mrene s uređajem za planiranje i digitalnu navigaciju pri ugradnji toričnih intraokularnih leća kod operacije katarakte
 • optički biom
 • uređaj za prikaz očne pozadine pri operativnom zahvatu pars plana vitrektomije
 • uređaj za mikropulsnu terapiju retine
 • uređaj za laser fotokoagulaciju s tri valne duljine
 • oprema za izvođenje zahvata na stražnjem segmentu oka
 • uređaj za optičku koherentnu tomografiju prednjeg i stražnjeg segmenta oka
 • uređaj za autoflorescencu, fluoresceinsku i indocijanin angiografiju
 • oprema za vizualizaciju tijekom operacijskih zahvata

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

 • kirurški instrumenti za otorinolaringologiju
 • uređaj za radiofrekvencijski induciranu kiruršku ablaciju
 • operacijski mikroskop za ORL
 • dijagnostičko terapijski endoskopski stup
 • univerzalni sustav za mirkokirugiju i endoskopsku kirurgiju uha i sinusa

 

Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Klinike za ginekologiju i porodništvo i Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • laser visokog intenziteta
 • terapijski stolovi i stolci

 

Medicinska oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Klinike za neurologiju

 • transkranijski prijenosni UZV doppler
 • EEG uređaj

 

KONTAKTI

KORISNIK:
Klinička bolnica „Sveti Duh“
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 111
Fax: +385 1 3712 308
E-mail: kb@kbsd.hr
Kontakt osoba: Snježana Foschio-Bartol, Voditelj Ureda ravnatelja

 

UPRAVLJAČKO TIJELO:
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Ulica dr. Franje Račkog 6, 10000
Telefon: +385 1 6400 600
E-mail: fondovi@mrrfeu.hr 
Web: razvoj.gov.hr

 

Središnja agencija za financiranje
i ugovaranje programa i projekata
Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6042 400
Fax: +385 1 6042 599
E-mail: info@safu.hr
Web: www.safu.hr

 

Za više informacija:

http://www.strukturnifondovi.hr

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content