EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Klinike i zavodi

klinike i Zavodi

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti

Doc.prim.dr.sc. Edvard Galić, dr.med.
specijalist interne medicine i kardiologijetelefon: +385 1 3712333
e-mail: predstojnik.interna@kbsd.hr

v.d. Glavne sestre Klinike za unutarnje bolesti

Verica Jagušt, bacc.med.tech.
telefon: + 385 1 3712030

Tajnica Klinike za unutarnje bolesti

Karolina Kirin, bacc.oec.

telefon: + 385 1 3712333
telefaks: + 385 1 3712276
e-mail: interna@kbsd.hr

 

Administratorica Klinike za unutarnje bolesti

Sandra Holjevac

telefon: + 385 1 3712047

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

KLINIKA ZA KIRURGIJU

prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med.

Glavna sestra Klinike za kirurgiju
Vesna Konjevoda, mag. med. techn.
telefon: 01/3712336

Tajnica Klinike za kirurgiju
Đurđa Kordej

telefon: 01/3712335

e-mail klinike: kirurgija@kbsd.hr

KLINIKA ZA KIRURGIJU

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

Predstojnica Klinike za neurologiju
doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med.

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

e-mail: neurologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712115

Telekonferencijska soba – “Neurologija”

Glavna sestra Klinike za neurologiju
Marina Kos, dipl.med.techn.
telefon: 01/3712193

Tajnik Klinike za neurologiju
Goran Obrdalj, dipl.ing.
telefon: 01/3712115

ZAVOD ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

Pročelnik Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
doc.dr.sc. Boris Šimunjak, dr.med.

ZAVOD ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA

e-mail: orl@kbsd.hr
telefon: 01/3712007
Telekonferencijska soba – “ORL”
Glavna sestra Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
V.D. Ivanka Presečki, bacc. med. techn.
telefon: 01/3712040

Tajnica Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Ivanka Marić
telefon: 01/3712036

 

Odjel za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Voditelj odjela
Goran Gudelj, dr.med.
01/ 3712 436
Poliklinika Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Voditelj poliklinike
dr.sc. Marica Žižić, dr.med.
01/ 3712 436

ZAVOD ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Pročelnik Zavoda za ortopediju
prof. dr.sc. Saša Janković, dr.med. e-mail: ortopedija@kbsd.hr

Glavna sestra Zavoda za ortopediju

Glavna sestra Zavoda za ortopediju
v.d. Mirjana Samaržija, bacc. med. techn

telefon: 01/3712 318

Tajnica Zavoda za ortopediju
Nadica Ostović Levar, bacc. oec.
telefon: 01/3712 313
telefaks: 01/3712 312

ZAVOD ZA ORTOPEDIJU

Odjel ortopedijev.d. voditelja odjelaprof.dr.sc. Alan Ivković, dr.med.ortopedija@kbsd.hr01 / 3712 313

ZAVOD ZA RADIOLOGIJU

v.d. Pročelnik Zavoda za radiologiju
prof.dr.sc. Zvonimir Sučić, prim.dr.med.

e-mail: radiologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712138

ZAVOD ZA RADIOLOGIJU
Telekonferencijska soba – “Radiologija”

Glavni radiološki tehnolog Zavoda za radiologiju:

Dražen Horvatinec mag.rad.techn.
telefon: 01/3712 122

Mob VPN: 22579

e-mail. dhorvatinec@kbsd.hr

Tajnica Zavoda za radiologiju
Sanja Stolar
telefon: 01/3712138

Odjel za opću i mobilnu radiologiju
v.d. voditelja odjela
mr.sc. Franka Jelavić Kojić, prim.dr.med.
01/ 3712 138
Odjel za neuroradiologiju i radiologiju glave i vrata
v.d.voditelja odjela
Tena Sučić Radovanović.dr.med., neuroradiolog
01/ 3712 138
Odjel za abdominalnu, torakalnu i urogenitalnu radiologiju
v.d. voditelja odjela
Pero Jurković, dr.med.
01/ 3712 138
Odjel za lokomotorni sustav, bolesti dojke i vaskularni sustav
v.d. voditelja odjela
Sarah Filipović, dr.med.
01/ 3712 138

ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

Pročelnik Zavoda za patologiju i citologiju
prof. dr. sc. Fabijan Knežević, prim. dr. med.

Telekonferencijska soba – “Patologija”

ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

e-mail: patologija-citologija@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 238

Glavna tehničarka Zavoda za patologiju i citologiju
v.d. Đurđica Svetić Kljajić
telefon: 01/3712 238

Administrator Zavoda za patologiju i citologiju
Dubravka Vrančić
telefon: 01/3712 238

 

Odjel za patologiju
Voditelj odjela
prof.dr.sc. Fabijan Knežević, prim.dr.med.
01/ 3712 238
Odjel za citologiju
Voditelj odjela
prof.dr.sc. Mirna Sučić, prim.dr.med.
01/ 3712 238

 

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

Predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim. dr.med.

e-mail: kgp@kbsd.hr
telefon: 01/3712 293

Telekonferencijska soba 

Glavna sestra Klinike za ginekologiju i porodništvo
Dolores Štefančić, dipl. med. techn.
telefon: 01/3712 311

Tajnica Klinike za ginekologiju i porodništvo
Biserka Milić

telefon: 01/3712 317

 

Klinika za ginekologiju i porodništvo u svom sastavu ima slijedeće ustrojbene jedinice:

 

Predstojnik klinike
prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med.
Zavod za perinatalnu medicinu
Pročelnik zavoda
prof. dr. sc. Berivoj Mišković, prim.dr.med.
Odjel za patologiju trudnoće i perinatalnu dijagnostiku
v.d. voditelja odjela
mr. sc. Tomislav Hafner, prim.dr.med.
Odjel za rodilje i babinjače
Voditelj odjela
dr. sc. Vladimir Blagaić, prim.dr.med.
Odjel za neonatologiju
Voditelj odjela
doc. dr. sc. Milan Stanojević, prim.dr.med.
Odjel za ginekologiju
Voditelj odjela
doc. dr. sc. Alan Šerman, dr.med.
Odjel za humanu reprodukciju i endokrinologiju
v.d. voditelja odjela
dr. sc. Tatjana Pavelić Turudić, prim.dr.med.
Odjel za laboratorijsku humanu reprodukciju
Voditelj odjela
dr. sc. Daria Hafner, dipl.ing.
Odjel za laboratorijsku citogenetiku
Voditelj odjela
prof. dr. sc. Feodora Stipoljev, dipl.ing.
Poliklinika Klinike za ginekologiju i porodništvo
Voditelj poliklinike
prof. dr. sc Dubravko Habek, prim. dr. med

KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

predstojnik Klinike za očne bolesti
Prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

e-mail: ocna@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 392
Telekonferencijska soba – “Ocna”

Glavna sestra Klinike za očne bolesti
v.d.  Anđelka Barić, bacc. med. techn.
telefon: 01/3712391

Tajnica Klinike za očne bolesti
Gordana Mrkoci
telefon: 01/3712 404

 

Odjel za prednji segment oka
Voditelj odjela
prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović, prim.dr.med.
01/ 3712 004
Odjel za stražnji segment oka
v.d. voditelja odjela
dr.sc. Borna Šarić, prim.dr.med.
01/ 3712 004
Poliklinika Klinike za očne bolesti
Voditelj poliklinike
doc.dr.sc. Mirjana Bjeloš, dr.med.
01/ 3712 004
Dnevna bolnica Klinike
Pročelnik dnevne bolnice
doc.dr.sc. Damir Bosnar, dr.med.
01/ 3712 004

ZAVOD ZA UROLOGIJU

Pročelnik Zavoda za urologiju
doc. dr. sc. Berislav Mažuran, prim. dr. med.

ZAVOD ZA UROLOGIJU

e-mail: urologija@kbsd.hr
telefon: 01/3712 147
telefaks: 01/3712 026

Telekonferencijska soba – “Urologija”
Glavna sestra Zavoda za urologiju
v.d. Radmila Vrbat, bacc. med. sr.
telefon: 01/3712 121

Tajnica Zavoda za urologiju
Valentina Čubanec
telefon: 01/3712 147

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Pročelnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
doc. dr. sc. Sanda Dubravčić-Šimunjak, prim. dr. med.

ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

e-mail: zfmr@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 322, 01/3712300
Telekonferencijska soba – “Fizikalna”

 

Glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Antun Jurinić, mag. physioth.
telefon: 01/3712 281

Tajnica Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Maja Gredičak
telefon: 01/3712 322
telefaks: 01/3712 206

 

Odjel za funkcionalnu dijagnostiku i ranu rehabilitacijuv.d. voditeljice odjelaMaja Puhovski,
dr. med.
zfmr@kbsd.hr01/ 3712 322
glavni fizioterapeut odjelaSaša Pović, mag.physioth.
Odjel za ambulantu fizioterapiju i rehabilitaciju u zajedniciv.d. voditeljice odjelaSanja Sarta,
dr. med.
zfmr@kbsd.hr01/ 3712 322

glavna fizioterapeutkinja odjela

Katarina Ivanković, mag.physioth.

ZAVOD ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

OPĆI PODACI

ZAVOD ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

 

Pročelnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. medicinske biokemije

Tajnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Đurđica Škrinjarić

telefon: 01/3712-014

Glavna tehničarka Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Višnja Zimić, bacc. med. lab. diagn.

telefon: 01/ 3712-014

Administratori u ambulanti Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku:

Snježana Foršek

Snježana Benčak

Maja Oslaković

 

Sve informacije vezane uz rad laboratorija i izdavanje nalaza možete dobiti na:

  • 01/3712-116 (radnim danom 11:00 – 14:30 sati)
  • laboratorijska_dijagnostika@kbsd.hr

Telekonferencijska soba – “MedLab”
Vađenje krvi: 7-9 sati svaki radni dan. NIJE POTREBNO PRETHODNO NARUČIVANJE ZA PRETRAGE. Za sve ostale informacije vezane uz pripremu bolesnika za vađenje krvi molimo pročitajte Upute za pacijente

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE

Pročelnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE

dr. sc. Danijela Bejuk, prim. dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

e-mail: mikrob@kbsd.hr

telefon: 01/3712-169, 01/3712331, 01/3712037

Liječnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Sanja Maraković, dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom

telefon: 01/3712092, 01/3712094

 

Glavna inženjerka Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Mirica Koluder, bacc. med. lab. diag.
telefon: 01/3712095, 01/3712091

 

Djelatnice Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Gordana Biličić, bacc. med. lab. diagn.

Danijela Markulin, bacc. med. lab. diagn.

Sanela Soldo, bacc. med. lab. diagn.

Maja Šare, bacc. med. lab. diagn.

 

Ksenija Gajski, lab. teh.

Silvija Čuček, lab. teh.

Renata Salopek, lab. teh.

Nevena Sertić, lab. teh.

Ana Tomas, lab. teh.

Zvjezdana Zado, lab. teh.

 

Tajnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

Dunja Hudoletnjak
telefon: 01/3712169

telefaks:

e-mail: mikrob@kbsd.hr
Telekonferencijska soba – “Mikrobiologija”

Odjel za bakteriologiju i kontrolu bolničkih infekcija
Voditelj odjela
dr.sc. Danijela Bejuk, prim.dr.med.
01/ 3712 169
Odjel za mikologiju, parazitologiju i kontrolu bolničkih infekcija
V.D. voditelja odjela
Sanja Maraković, dr.med.
01/ 3712 169

 

Skip to content