EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Zavod za patologiju i citologiju

Zavod za patologiju i citologiju

Obavijesti

nema obavijesti

Radno vrijeme i kontakti

Odjel za patologiju

Radno vrijeme: radnim danom od 07 do 20 sati

Radno vrijeme pomoćnika obducenta: 7-15 h

 

Nalazi za ambulantne pacijente se mogu podići u administraciji Odjela za patologiju od 08 do 14 sati svakim radnim danom.

Kontakt telefon: 01/3712224 i 01/3712238, Dubravka Vrančić administrator

e-mail zavoda: patologija-citologija@kbsd.hr

Informacije

Pročelnik Zavoda za patologiju i citologiju
dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med.

e-mail: patologija-citologija@kbsd.hr
telefon: 01/ 3712 238
Glavna tehničarka Zavoda za patologiju i citologiju
V. D. Đurđica Svetić Kljajić
telefon: 01/3712238

Administrator Zavoda za patologiju i citologiju
Dubravka Vrančić
telefon: 01/3712238

e-mail zavoda: patologija-citologija@kbsd.hr

 

Odjel za patologiju Voditelj odjela dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med. patologija-citologija@kbsd.hr 01/ 3712 238
Odjel za citologiju Voditelj odjela prof.dr.sc. Mirna Sučić, prim.dr.med. patologija-citologija@kbsd.hr 01/ 3712 238

Telekonferencijska soba – “Patologija”

 

Odjel za patologiju

Informacije

Na Odjelu patologije rade se intraoperativne hitne biopsije te trajne biopsije koje se primaju sa svih Zavoda i Klinika KB „Sveti Duh“. Zavod je opremljen svom potrebnom opremom za histološku, histokemijsku, imunohistokemijsku i molekularnu dijagnostiku u patologiji.

Za imunohistokemjsku dijagnostiku na Zavodu se trajno koristi oko 70 imunohistokemijskih markera koji se rade na dva stroja za imunohistokemijsku obradu  Ventana Roche.

Godišnje se na Zavodu obradi 10 000 biopsija s 5000 imunohistokemijskih obrada.

Danas na Odjelu patologije radi 6 liječnika specijalista patologa, jedan molekularni biolog, tri prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, pet laboratorijskih tehničara, dva pomoćnika obducenta i jedan administrator.

 

Liječnici specijalisti patolozi:

Na Odjelu patologije zaposleno je 5 specijalista patologa: dr.sc. Danica Jakovčević, dr.med., dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med., dr.med. Dubravka Jandrić, dr.med. Zvonko Petrović, dr.med. Jadranka Firak.

Dr.sc. Gabrijela Stanić, dr. med. Dubravka Jandrić i dr.med. Zvonko Petrović su i službeni mrtvozornici.

Molekularni biolog: Mirta Sušec, mag.biol.exp.

Prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

Ivana Krešić, Monika Kozić, Nicole Brandić

Laboratorijski tehničari:

Vesna Baždar, Đurđica Svetić Kljajić, Matija Knežević, Antonija Jurić, Sanja Trojko

Pomoćnici obducenta:

Ivan Mezak, Slavko Mezak

Administrator: Dubravka Vrančić

U suvremeno opremljenom laboratoriju, koji se i dalje razvija, po trenutno važećim stručnim standardima obavlja se patohistološka analiza uzoraka izuzetih tijekom terapijskih i dijagnostičkih zahvata na pacijentima klinika i zavoda Bolnice te uzoraka izuzetih tijekom razudbi, a u cilju poboljšanja liječenja pacijenata i dijagnostike na drugim odjelima.

Primarni cilj su naši pacijenti kojima se na temelju patohistološke dijagnostike  u suradnji sa drugim stručnjacima,  odabire i primjenjuje adekvatna specifična onkološka terapija a time i podiže kvaliteta života.

Na naš Odjel dolaze uzorci tkiva dobiveni endoskopskom biopsijom (URO i GASTRO endoskopija), ekscizati koža te tkiva izuzeta tijekom operativnih zahvata na Zavodima i Klinikama KB „Sveti Duh“. Radimo i intraoperativnu dijagnostiku na smrznutim rezovima a konačni produkt su tkiva uklopljena u parafin iz kojih daljnjom obradom radimo rutinsko bojenje hemalaun-eozin, histokemijske i imunohistokemijske analize.  Naš stručni tim liječnika patologa u suradnji sa laboratorijem daje na temelju nalaza smjernice za daljnje liječenje pacijenata.

Godišnje na Odjelu patologije se obavi oko 60 obdukcija, obradi 10 000 biopsija uz 5000 imunohistokemijskih analiza.

Od histokemijskih bojanja radimo rutinski PAS; PAS ALC; GAF; GIEMSA a od ostalih metoda Mallory, Gomory, Kongo, Van Gieson.

Obzirom na protekle godine, ponosni smo što smo u imunohistokemijskoj dijagnostici povećali broj antitijela (60-ak) a najčešće koristimo u dijagnostici:

 • patologija dojke-CK 5/6, E-cadherin, ER, PR, HER2, Ki-67, androgen receptor.
 • ginekološka patologija-ER; PR, p16, inhibin, WT1
 • kolorektalna patologija-CEA, CK7, CK19, CK20, MSH6, MSH2, MLH1, PMS2
 • dermatopatologija-Ki-67, Melan A, HMB-45
 • gastrointestinalna patologija-HP, CD3
 • otorinolaringološka patologija-thyreoglobulin, p27, galektin3, Ki-67
 • urološka patologija-CK7, CK20, PSA; p63, AMACR, HMWCK

Danas u histološkom laboratoriju radi 6 liječnika specijalista patologije, 1 molekularni biolog, 3 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 5 medicinsko-laboratorijskih tehničara, 2 pomoćnika obducenata, 1 administrator.

Pročelnica Zavoda dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med., prim.dr.med. aktivno sudjeluje na stručnim skupovima te je predavač na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Liječnici Odjela patologije aktivno i pasivno sudjeluju na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima te znanstvenim projektima, dok laboratorijski tehničari redovito sudjeluju u programima trajnog usavršavanja.

U budućnosti planiramo poboljšati standarde histološke tehnike te uvesti molekularne metode dijagnostike malignih bolesti što će zasigurno dovesti patohistološku dijagnostiku na jednu, za nas,  novu razinu.

Radno vrijeme i kontakti

Odjel za patologiju

Radno vrijeme: radnim danom od 07 do 20 sati

Radno vrijeme pomoćnika obducenta: 7-15 h

 

Nalazi za ambulantne pacijente se mogu podići u administraciji Odjela za patologiju od 08 do 14 sati svakim radnim danom.

Kontakt telefon: 01/3712224 i 01/3712238, Dubravka Vrančić administrator

e-mail zavoda: patologija-citologija@kbsd.hr

Odjel za citologiju

Informacije

Odjel za citologiju

Voditeljica Odjela za citologiju: prim.dr.sc. Nives Ljubić, dr.med.

Glavna inženjerka Odjela za citologiju: Orhideja Deduš, bacc.lab.dg, citotehnolog

Liječnici

prim.dr.sc. Irena Ranogajec, dr.med.
Dunja Ivanović, dr.med.
Andreja Čerlek Crnički, dr.med.

Inženjeri laboratorijske dijagnostike

Ante Klarić, bacc.lab.dg, citotehnolog
Barbara Jelušić, bacc.lab.dg., citotehnolog
Lorena Tot, bacc.lab.dg.
Marina Vaser, bacc.lab.dg.

Citotehnolozi

Kata Nikić
Kornelija Knez
Danijela Kobilšek

Zdravstveni tehničari

Karolina Čolak
Jelena Hranilović

Administrator

Maja Gredičak

 

Radno vrijeme Odjela za citologiju: 7- 15 sati

 

Telefoni Odjela citologiju:

Opća citologija: 3712-369

Ginekološka citologija: 3712-368

 • Radno vrijeme ambulante opće citologije: svaki radni dan od 8 do 10.30 sati.
 • Punkcije koštane srži rade se radnim danom ponedjeljkom i četvrtkom od 9.30 do 10.30 sati.
 • Punkcije površinskih tvorbi pod kontrolom UZV rade se radnim danom ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 13.30 sati u Zavodu za radiologiju KB “Sveti Duh”.
 • U Odjelu za citologiju radi se citodijagnostika dva područja, opće citologije i ginekološke citologije. Citodijagnostika opće citologije obuhvaća citomorfološke analize eksfolijativnih citoloških uzoraka i punktata (ili aspiracionih citoloških uzoraka) gotovo svih organskih sustava i tjelesnih tekućina, a najviše je zastupljena citodijagnostika štitnjače, dojke, mekih tkiva te pulmološka, hematološka citodijagnostika i citodijagnostika urološkog sustava. Citodijagnostika ginekološke citologije obuhvaća citodijagnostiku VCE (vaginalni, cervikalni i endocervikalni) briseva, analize abdominalnih izljeva, Kittrich test i analizu stupnja čistoće genitalnog sustava. Uz standardne citomorfološke pretrage primjenjuje se suvremena citodijagnostika tumora i malignih hematoloških bolesti nakon primjene citokemijskih i imunocitokemijskih tehnika bojenja citoloških uzoraka.
 • U ambulanti opće citologije rade se punkcije koštane srži i preuzimaju citološki uzorci pacijenata (iskašljaji, urini, izljevi, brisevi sluznica, donešeni punktati tkiva i tumora). Punkcije dojki, limfnih čvorova i površinskih, subkutanih tvorbi pod kontrolom UZV-a rade se u Zavodu za radiologiju, a zajedno rade u timu liječnici radiolog i citolog uz asistenciju citotehnologa.

Radno vrijeme i kontakti

Radno vrijeme Odjela za citologiju: 7- 15 sati

 

Telefoni Odjela citologiju:

Opća citologija: 3712-369

Ginekološka citologija: 3712-368

 • Radno vrijeme ambulante opće citologije: svaki radni dan od 8 do 10.30 sati.
 • Punkcije koštane srži rade se radnim danom ponedjeljkom i četvrtkom od 9.30 do 10.30 sati.
 • Punkcije površinskih tvorbi pod kontrolom UZV rade se radnim danom ponedjeljkom i
  četvrtkom od 12 do 13.30 sati u Zavodu za radiologiju KB “Sveti Duh”.

Upute za pacijente

UPUTE PACIJENTIMA za citološke pretrage opće citologije

Sve informacije mogu se dobiti u Općoj citologiji ili na telefon Opće citologije 3712-369 radnim danom od 11 do 13 sati.

Nalazi se mogu preuzeti radnim danom od 10 do 14 sati, šalter laboratorija (atrij) ili u Općoj citologiji (soba 4, atrij), atrij KB “Sveti Duh”.

 

UPUTE PACIJENTIMA za citološke pretrage ginekološke citologije:

Sve informacije mogu se dobiti u Ginekološkoj citologiji ili na telefon Ginekološke citologije 3712-368 radnim danom od 11 do 13 sati.

Nalazi se mogu  preuzeti radnim danom u ambulanti kod svog ginekologa ili u Ginekološkoj citologiji KB “Sveti Duh” radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

UPUTE PACIJENTIMA za citološke pretrage opće citologije

UPUTE  ZA PUNKCIJU KOŠTANE SRŽI

 • Za citološku punkciju i analizu koštane srži potrebno je naručiti se za pregled u
  Općoj citologiji (soba 4, atrij) radnim danom ili telefonom od 11 do 13 sati (tel: 3712-369). 
 • Punkcije koštane srži rade se ponedjeljkom i četvrtkom od 9.30 do 10.30 sati.
 • Za punkciju koštane srži– mijelogram potreban je nalaz kompletne krvne slike (učinjen najviše     mjesec dana ranije), a preporuka je imati i nalaz protrombinskog vremena. Potrebno je da pacijent     ima A3 uputnicu za punkciju i analizu koštane srži te povijest bolesti hematologa ili drugog kliničara koji je zatražio pretragu. Također je potrebno da pacijent obavijesti liječnika citologa da li     ima “pace maker”, da li je imao operacije ili je zračen u području sternuma ili zdjelice te da li uzima antikoagulantnu terapiju ili drugu diferentnu terapiju, a pacijentice daju informaciju jesu li trudnice.

UPUTE ZA PRAVILNO DAVANJE URINA ZA CITOLOŠKU ANALIZU

 • Za citološki analizu urina potrebno je naručiti se za pregled u općoj citologiji (soba 4, atrij)
  radnim danom ili telefonom od 11 do 13 sati (tel: 3712-369). 
 • Urin za citološku analizu se daje od 8 do 9 sati radnim danom (ponedjeljak-petak), nakon
  DOLASKA U CITOLOŠKI LABORATORIJ tri dana za redom u kemijski čistim
  posudicama koje se mogu dobiti u citološkom laboratoriju. Ne daje se prvi jutarnji urin već
  svaki slijedeći.
 • Potrebno je da pacijent ima A3 uputnicu za citološku analizu.
 • Ukoliko pacijent nije pokretan dozvoljeno je da urin za citološku analizu može donijeti druga osoba u roku od 1 sata od davanja urina, tri dana za redom. Za citološku analizu urina potrebno je sakupiti drugi jutarnji urin ili svaki slijedeći urin. Nikako se ne smije dati prvi jutarnji urin (noćni) zbog toga što se stanice raspadaju tijekom dužeg stajanja u urinu.

UPUTE ZA CITOPUNKCIJE POD KONTROLOM UZV-a

 • Za citološku punkciju dojki, limfnih čvorova i površinskih, subkutanih tvorbi pod kontrolom UZV potrebno je naručiti se za pregled u općoj citologiji radnim danom ili telefonom od 11 do 13 sati (tel: 3712-369). 
 • Punkcije pod kontrolom UZV rade se ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 13.30 sati u Zavodu za radiologiju KB Sveti Duh.
  U dijagnostičkom timu rade liječnici radiolog i citolog uz asistenciju citotehnologa.
 • Potrebno je da pacijent prije punkcije pod kontrolom UZV-a obavezno ima radiološki ultrazvučni nalaz promjene koja će se punktirati te da pacijent donese sa sobom radiološki UZV nalaz i povijest bolesti kliničara (ako ima). Također je potrebno da pacijent obavijesti liječnika citologa da li ima  “pace maker”, da li je zračen ili operiran, te da li uzima antikoagulantnu terapiju ili drugu diferentnu terapiju, a pacijentice daju informaciju jesu li trudnice.
 • Za punkciju pod kontrolom UZV-a potrebno je donijeti dvije A3 uputnice:
 1. Za radiologiju-UZV (uputnicu predati na šalter radiologije, 15 minuta prije samog početka punkcija)
 2. Za citologiju-punkcija pod kontrolom UZV-a i citološka analiza punktata (uputnicu zadržati kod sebe).
Zavod danas

Zavod za patologiju i citologiju KB „Sveti Duh“ ima dva Odjela: Odjel patologije i Odjel citologije.

Pročelnica Zavoda dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med., spec. patolog ujedno je i Voditelj Odjela patologije a Odjel citologije vodi prof.dr.sc. Mirna Sučić, prim.dr.med., spec. citolog.

Glavna tehničarka Zavoda za patologiju i citologiju, Đurđica Svetić Kljajić

Na Odjelu patologije zaposleno je 5 specijalista patologa: dr.sc. Danica Jakovčević, dr.med., dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med., dr.med. Dubravka Jandrić, dr.med. Zvonko Petrović, dr.med. Jadranka Firak.

Dr.sc. Gabrijela Stanić, dr. med. Dubravka Jandrić i dr.med. Zvonko Petrović su i službeni mrtvozornici. Na Odjelu patologije godišnje se mrtvozori 900 umrlih  a od toga se obducira oko 90 pokojnika.

Na Odjelu patologije rade se intraoperativne hitne biopsije te trajne biopsije koje se primaju sa svih Zavoda i Klinika KB „Sveti Duh“. Zavod je opremljen svom potrebnom opremom za histološku, histokemijsku, imunohistokemijsku i molekularnu dijagnostiku u patologiji.

Za imunohistokemjsku dijagnostiku na Zavodu se trajno koristi oko 70 imunohistokemijskih markera koji se rade na dva stroja za imunohistokemijsku obradu Benchmark Ventana Roche.

Godišnje se na Zavodu obradi 10 000 biopsija s 5000 imunohistokemijskih obrada.

Danas na Odjelu patologije radi 6 liječnika specijalista patologa, jedan molekularni biolog, tri prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, pet laboratorijskih tehničara, dva pomoćnika obducenta i jedan administrator.

 

Liječnici specijalisti patolozi:

dr.sc. Danica Jakovčević, dr.med., dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med., dr.med. Dubravka Jandrić, dr.med. Zvonko Petrović, dr.med. Jadranka Firak.

Molekularni biolog: Mirta Sušec, mag.biol.exp.

Prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

Ivana Krešić, Monika Kozić, Nicole Brandić

Laboratorijski tehničari:

Vesna Baždar, Đurđica Svetić Kljajić, Matija Knežević, Antonija Jurić, Sanja Trojko

Pomoćnici obducenta:

Ivan Mezak, Slavko Mezak

Administrator: Dubravka Vrančić

 

Radno vrijeme laboratorija: 7-20h

Radno vrijeme pomoćnika obducenta: 7-15 h

U suvremeno opremljenom laboratoriju, koji se i dalje razvija, po trenutno važećim stručnim standardima obavlja se patohistološka analiza uzoraka uzetih tijekom terapijskih i dijagnostičkih zahvata na pacijentima klinika i zavoda Bolnice te uzoraka uzetih tijekom razudbi, a u cilju poboljšanja liječenja pacijenata i dijagnostike na drugim odjelima.

 

Primarni cilj su naši pacijenti kojima se na temelju patohistološke dijagnostike  u suradnji sa drugim stručnjacima,  odabire i primjenjuje adekvatna terapija kod onkoloških pacijenata određuje ciljana, individualna onkološka terapija.

Na naš Odjel dolaze uzorci tkiva dobiveni endoskopskom biopsijom (urološka i gastroenterološka endoskopija), ekscizati koža te tkiva izuzeta tijekom operativnih zahvata na Zavodima i Klinikama KB „Sveti Duh“. Radimo i intraoperativnu dijagnostiku na smrznutim rezovima a konačni produkt su tkiva uklopljena u parafin iz kojih daljnjom obradom radimo rutinsko bojenje hemalaun-eozin, histokemijske i imunohistokemijske analize.  Naš stručni tim liječnika patologa u suradnji sa laboratorijem daje na temelju nalaza smjernice za daljnje liječenje pacijenata.

Godišnje na Odjelu patologije se obavi oko 60 obdukcija, obradi 10 000 biopsija uz 5000 imunohistokemijskih analiza.

Od histokemijskih bojanja radimo rutinski PAS; PAS ALC; GAF; GIEMSA a od ostalih metoda Mallory, Gomory, Kongo, Van Gieson.

Obzirom na protekle godine, ponosni smo što smo u imunohistokemijskoj dijagnostici povećali broj antitijela (60-ak) a najčešće koristimo u dijagnostici:

 • patologija dojke-CK 5/6, E-cadherin, ER, PR, HER2, Ki-67, kalcitonin, ciklin D1
 • ginekološka patologija-ER; PR, p16, inhibin, WT1
 • kolorektalna patologija-CEA, CK7, CK19, CK20, MSH6, MSH2, MLH1, PMS2
 • dermatopatologija-Ki-67, Melan A, HMB-45
 • gastrointestinalna patologija-HP, CD3
 • otorinolaringološka patologija-thyreoglobulin, p27, galektin3, Ki-67
 • urološka patologija-CK7, CK20, PSA; p63, AMACR, HMWCK

Danas u histološkom laboratoriju radi 6 liječnika specijalista patologije, 1 molekularni biolog, 3 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 5 medicinsko-laboratorijskih tehničara, 2 pomoćnika obducenata, 1 administrator.

Pročelnica Zavoda dr.sc. Gabrijela Stanić, dr.med. aktivno sudjeluje na stručnim skupovima te je predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu,.

Liječnici Odjela patologije aktivno i pasivno sudjeluju na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima te znanstvenim projektima, dok laboratorijski tehničari redovito sudjeluju u programima trajnog usavršavanja.

U budućnosti planiramo poboljšati standarde histološke tehnike te uvesti metode molekularne dijagnostike malignih bolesti što će zasigurno dovesti patohistološku dijagnostiku na jednu, za nas,  novu razinu.

povijest zavoda

Sve do 1972. godine u Bolnici je postojala samo prosektura gdje su se radile obdukcije i histološka obrada bioptičkog materijala, a nije bilo liječnika patologa u stalnom radnom odnosu nego su djelatnost patologa obavljali honorarno liječnici patolozi iz drugih bolnica.

Godine 1972. u Bolnici se ustrojava Odsjek za patologiju sa stalnim liječnikom specijalistom patologom dr. Ivanom Višnjićem i jednim laboratorijskim tehničarom, pomoćnom radnicom i pomoćnikom obducenta.

1984. godine Odsjeku za patologiju je pripojena dotadašnja služba za citologiju i citodijagnostiku koja je do tada bila organizirana uz kliničke odjele Bolnice.

Skip to content