EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Odjel – Centralna sterilizacija

Odjel – Centralna sterilizacija

Telekonferencijska soba – “Sterilizacija”

 

Odjel središnje sterilizacije neizostavan je i nezaobilazan segment u svakodnevnom radu bolnice.Iako se u poimanju,uloga steriizacije veže uz operacijski rad,njena je primjena daleko šira.Trećina dnevne količine materijala kojeg steriliziramo,potreba je bolničkih odjela, ambulanti, jedinica intenzivnog lječenja i dijagnostika.

Naša je centralna sterilizacija zanovljena 2001.godine. Kapacitet parnih sterilizatora iznosi 27 sterilnih jedinica raspoređenih na 3 sterilizatora. Posjedujemo i niskotemperaturni sterilizator (plazma) na vodikov peroksid. Radom u dvije smjene, dnevno procesuiramo cca 140 sterilnih jedinica.

voditelj c. sterilizacije je Sanjin Komarčević med.tech.

Skip to content