EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Postupci jednostavne nabave

Datum objavePredmet nabaveRok za dostavu ponudeOdluka
09.07.2024.148-2024-TEH - Adaptacija prostora za mamograf_V0215.07.2024. u 12:00 sati
24.05.2024.Adaptacija prostora za mamograf31.05.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru 148-2024
23.5.2024.099-2024-IT - Produjenje antivirusne licence31.5.2024. u 12:00 sati099-2024-IT - Odluka o odabiru ponude
7.5.2024.052 - Izrada natpisnih pločica, naljepnica, uložnica od pleksiglasa, žiga, faksimila i štambilja13.5.2024. u 12:00 sati052-2024-NAB - Odluka o odabiru ponude
2.5.2024.046-2024-NAB - Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica9.5.2024. u 12:00 sati046-2024-NAB - Odluka o odabiru ponude
15.04.2024.128-2024-TEH - Sanacija limenog krova6.5.2024. u 12:00 satiOdluka o poništenju - 128-2024
15.04.2024.122-2024-RTG - Teleradiologija22.04.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 122
28.3.2024.133-2024-TEH - Nadopuna MR 3T helijem
Pitanja i odgovori
133-2024-TEH - Poziv za dostavu ponude KBSD
5.4.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 133
27.3.2024.134-2024-TEH - Filteri za vodu02.04.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru 134-2024-TEH
20.3.2024.077-2024-NAB-Razni PVC proizvodi

Pitanja i dogovori vezani uz postupak
26.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 077
19.3.2024.126-2024-KUH - Smrznuta mrkva

Pitanja i dogovori vezani uz postupak
25.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 126
19.3.2024.038-2024-RTG - Usluga zaštite od ionizirajućeg zračenja

Pitanja i dogovori vezani uz postupak
25.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 038
19.3.2024.074-2024-NAB - Proizvodi za osobnu njegu_V02

Pitanja i dogovori vezani uz postupak - 074-2024
25.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 074
18.3.2024.114-2024-USL - Najam i pranje otirača

Pitanja i dogovori vezani uz postupak
25.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 114
18.3.2024.017-2024-NAB - Tiskanice

017-2024-NAB - Pitanja i dogovori vezani uz postupak
25.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 017
18.3.2024.130-2024-UR - Oprema za urologiju

Pitanja i dogovori vezani uz postupak
25.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 130
12.3.2024.086-2024-TEH - Održavanje uređaja za pranje i dezinfekciju noćnih posuda18.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 086
8.3.2024.036-2024-LAB - Redovni godišnji servis filtera i dezinfekcija uređaja i spremnika NIRO13.3.2024. u 12:00 sati036-2024-LAB - Odluka o odabiru
8.3.2024.039-2024-ZNR - Usluga deratizacije i dezinsekcije14.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 039
4.3.2024.075-2024-TEH - Reanimacijski stolići - nadogradnja ...

075-2024-TEH - odgovor na pitanja
11.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 075
1.3.2024.054-2024-NAB - Skladišni ormari

054-2024-NAB - odgovor na pitanja
11.3.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 054
2.2.2024.097-2024-IT - Usluga informatičke podrške i održavanje aktivne mrežne opreme8.2.2024 u 12:00 satiOdluka o odabiru 097-2024
25.1.2024.092-2024-TEH - Servis i popravak kirurških instrumenata30.1.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 092
5.1.2024.009-036-366-2023-EBV - Implementacija algoritma - V0210.1.2024. u 12:00 sati009-036-366-2023-EBV - Odluka o odabiru
5.1.2024.009-036-096-2023-EBV - Narukvice za pacijente_V0210.1.2024. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 96
29.12.2023.009-036-096-2023-EBV - Narukvice za pacijente04.01.2024. u 12:00 satiOdluka o ponavljanju - 096
29.12.2023.009-036-366-2023-EBV - Implementacija algoritma - otečeno koljeno u BIS SPP04.01.2024. u 12:00 satiOdluka o ponavljanju postupka - 366
22.12.2023.009-036-209-2023-EBV - uptodate pretplata27.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru -
20.12.2023.009-036-360-2023-EBV - Žarulje za enoskopske aparate_ponovo27.12.2023. u 12:00 satiOdluka 360
19.12.2023.009-036-362-2023-EBV - Održavanje mrežne stranice27.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 362
19.12.2023.009-036-102-2023-EBV - Baterijski ulošci_V02

009-036-102-2023-EBV - Odgovor na pitanja
29.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 102
19.12.2023.009-036-213-2023-EBV - Održavanje i licenca za postojeću telefonsku centralu Mitel MX ONE27.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 213
18.12.2023.009-036-094-2023-EMV - Toneri_2023_12_22

009-036-94-2023-EMV - Odgovori na pitanja

009-036-94-2023-EMV - Odgovori na pitanja_2023_12_22
28.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 94
14.12.2023.009-036-360-2023-EBV - Žarulje za endoskopske aparate19.12.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju - 360
14.12.2023.009-036-361-2023-EBV - Elektrokauter19.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 361
14.12.2023.009-036-364-2023-EBV - Sonde za CTG uređaje19.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 364
11.12.2023.009-036-349-2023-EBV - Nabava alergena za hiposenzibilizaciju18.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 349
1.12.2023.009-036-256-2023-EBV - Razna sjedala i stolice7.12.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 256
17.11.2023.009-036-247-2023-EBV - UZV sonde22.11.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude -247
16.11.2023.009-036-350-2023-EBV - Usluga godišnjeg održavanje GE respiratora21.11.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 350
15.11.2023.009-036-109-2023-EBV - Dijelovi, pribor i potrepštine za računala_DOPUNA

009-036-109-2023-EBV - Izmjene u dokumentaciji

009-036-109-2023-EBV - Odgovori na pitanja ponudutelja_V01

009-036-109-2023-EBV - Odgovori na pitanja ponudutelja_V02
24.11.2023. u 12:00 satiOdluka_o_odabiru ponude - 109
3.11.2023.009-036-354-2023-EBV - Operacijska lampa_V029.11.2023. u 12:00 satiOdluka_o_odabiru ponude -354
31.10.2023.009-036-347-2023-EBV - Uređaj za diktiranje i prepoznavanje glasa7.11.2023. u 12:00 satiOdluka_o_odabiru ponude - 347
31.10.2023.009-036-356-2023-EBV - Bolnička signalizacija SOS žurni poziv

009-036-356-2023-EBV - Odgovori na pitanja
9.11.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude 356
30.10.2023.009-036-177-2023-EBV - Izmjena filtera u ventilacijskom sustavu
Pitanja ponuditelja
6.11.2023 u 12:00 satiOdluka 009-036-177-2023

Odluka o poništenju odluke - 177_2023_11_28

Odluka o odabiru ponude - 177_2023_11_29
19.10.2023.009-036-207-2023-EBV - Integrirana usluga računalnog ispisa - testiranje

pitanje ponuditelja - odgovore
26.10.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 207
18.10.2023.009-036-243-2023-EBV - Operacijski stol23.10.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 243
13.10.2023.009-036-320-2023-EBV - IT sustav ljekarne20.10.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 320
11.10.2023.009-036-170-2023-EBV - Popravak anestezioloških uređaja16.10.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju postupka - 170
6.10.2023.009-036-43-2023-EBV - Reagensi Dijagnostički značaj kalprotektina12.10.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 43
3.10.2023.009-036-225-2023-EBV - Nabava novog automobila

Pitanja ponuditelja - promjena specifikacije
16.10.2023. u 12:00 satiOdluka_o_odabiru ponude - 225
3.10.2023.009-036-118-2023-EBV - Jednogodišnja nabava jednokratnog posuđa i pribora - bio9.10.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru
2.10.2023.009-036-221-2023-EBV - Usluga izrade procjene rizika

Pitanja ponuditelja
9.10.2023. u 12:00 satiOdluka_o_odabiru ponude - 221
2.10.2023.009-036-342-2023-EBV - Vatrogasni aparati9.10.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru ponude - 342
14.09.2023.009-036-337-2023-EBV - Servis opreme Dräger19.09.2023. u 12:00 sati009-036-337-2023-EBV - Odluka o odabiru
05.09.2023.009-036-118-2023-EBV - Jednogodišnja nabava jednokratnog posuđa i pribora - bio11.09.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju - 118
05.09.2023.009-036-325-2023-EBV - Autimatski injektor CT kontrasta11.09.2023. u 12:00 satiOdluka
24.08.2023.009-036-313-2023-EBV - Zaštita na radu31.8.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju - 313
22.08.2023.009-036-335-2023-EBV - Popravak uređaja Alcon LensSx28.8.2023. u 12:00Odluka o odabiru 335
16.08.2023.009-036-332-2023-EBV - UZV sonde - popravak22.08.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 332
11.08.2023.009-036-301-2023-EBV - Popravak RTG opreme Siemens16.08.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 301
08.08.2023.009-036-262-2023-EBV - Parni kotao16.08.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 262
04.08.2023.009-036-333-2023-EBV - Proizvodi za osobnu njegu14.08.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 333
28.7.2023.009-036-324-2023-EBV - Servis i popravak kirurških instrumenata3.8.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 324
Ispravak odluke 324
25.7.2023.009-036-262-2023-EBV - Parni kotao31.07.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju - 262
17.7.2023.009-036-319-2023-EBV - Popravak i održavanje kotlovnice24.7.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 319
14.7.2023.009-036-330-2023-EBV - Servis i popravak anesteziološke opreme20.7.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 330
14.7.2023.009-036-148-2023-EBV - usluga servisa UPS uređaja20.7.2023. u 12:00Odluka o odabiru - 148
13.7.2023.009-036-246-2023-EBV - Uređaji za klimatizaciju18.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru -246
13.7.2023.009-036-326-2023-EBV - Dijagnostički RTG monitor20.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 326
13.7.2023.009-036-269-2023-EBV - MIkrovolumni spektrofotometar20.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 269
29.6.2023.009-036-318-2023-EBV - Izmjenjivač topline s ugradnjom5.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 318 2023
28.6.2023.009-036-275-2023-EBV - Grijani topli krevetići4.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 275
28.6.2023.009-036-145-2023-EBV - Održavanje digitalizatora Konica Minolta4.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru -145-
28.6.2023.009-036-210-2023-EBV - Održavanje Linux servera4.7.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 210
13.6.2023.009-036-313-2023-EBV - Zaštita na radu - ponovljeni postupak
6.7.2023. u 12:00 sati
25.5.2023.009-036-313-2023-EBV - Zaštita na radu
Odluka o poništenju - 313
8.6.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju - 313
24.5.2023.009-036-315-2023-EBV - ORL potrošni materijal31.5.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 315
24.5.2023.009-036-229-2023-EBV - Rashladna komora za pokojnike31.5.2023 u 12:00 satiOdluka o odabiru - 229
19.5.2023.009-036-314-2023-EBV - Snimač kontinuiranog poligrafskog video-EEG monitoriranja26.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 314
16.5.2023.009-036-211-2023-EBV - Licence za antivirus22.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 211
9.5.2023.009-036-91-2023-EBV - Helij15.5.2023. u 12:00 satiOdluka 91
5.5.2023.009-036-309-2023-EBV - Diskovi za labos

Pitanja ponuditelja 9.5.2023.
12.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 309
3.5.2023.009-036-294-2023-EBV - Resektoskop i optike10.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru - 294
2.5.2023.009-036-91-2023-EBV - Helij8.5.2023. u 12:00 satiOdluka o poništenju 91
28.4.2023.009-036-292-2023-EBV - Usluga pripreme i provedbe JN8.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 292

Odluka o poništenju - 292
28.4.2023.009-036-304-2023-EBV - Financijska revizija EU projekt (1)

Pitanja ponuditelja 1 i 2
8.5.2023. u 12:00 satiOdluka 304
24.4.2023.009-036-298-2023-EBV - Servis sušača i vakumskih pumpi2.5.2023. u 12:00 sati009-036-298-2023-EBV - Odluka o odabiru 298
24.4.2023.009-036-297-2023-EBV - Pregradnja i servis kompresorske stanice2.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 297
24.4.2023.009-036-295-2023-EBV - filteri za vodu2.5.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 295
11.4.2023.009-036-146-2023-EBV - Održavanje uređaja za pranje i dezinfekciju18.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 146
11.4.2023.009-036-288-2023-EBV - Komora za skladište prehrane24.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 288
6.4.2023.009-036-225-2023-EBV - leasing osobnog vozila14.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 225

Odluka o poništenju - 225
5.4.2023.009-036-287-2023-EBV - Modularna pila-bušilica11.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 287
5.4.2023.009-036-130-2023-EBV - Usluge sanitacije i čišćenja NOVO (1)14.4.2023. u 12:00 satiEBV Odluka o odabiru 130
31.3.2023.009-036-202-2023-EBV - Usluge savjetovanja7.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 202
31.3.2023.009-036-184-2023-EBV - odvoz biorazgradivog otpada7.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 184
30.3.2023.009-036-286-2023-EBV - Održavanje informacijskog sustava nabave6.4.2023. u 12:00 satiOdluka o odabiru 286
Skip to content