EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Postupci jednostavne nabave

Datum objave
Predmet nabave
Rok za dostavu ponude
Odluka
25.5.2023.
8.6.2023. u 12:00 sati
24.5.2023.
31.5.2023 u 12:00 sati
24.5.2023.
31.5.2023 u 12:00 sati
19.5.2023.
26.5.2023. u 12:00 sati
16.5.2023.
22.5.2023. u 12:00 sati
9.5.2023.
15.5.2023. u 12:00 sati
5.5.2023.
12.5.2023. u 12:00 sati
3.5.2023.
10.5.2023. u 12:00 sati
2.5.2023.
8.5.2023. u 12:00 sati
28.4.2023.
8.5.2023. u 12:00 sati
28.4.2023.
8.5.2023. u 12:00 sati
24.4.2023.
2.5.2023. u 12:00 sati
24.4.2023.
2.5.2023. u 12:00 sati
24.4.2023.
2.5.2023. u 12:00 sati
11.4.2023.
18.4.2023. u 12:00 sati
11.4.2023.
24.4.2023. u 12:00 sati
6.4.2023.
14.4.2023. u 12:00 sati
5.4.2023.
11.4.2023. u 12:00 sati
5.4.2023.
14.4.2023. u 12:00 sati
31.3.2023.
7.4.2023. u 12:00 sati
31.3.2023.
7.4.2023. u 12:00 sati
30.3.2023.
6.4.2023. u 12:00 sati
Skip to content