Središnje naručivanje pacijenata - upute

Za dio usluga možete se direktno naručiti preko vašeg Obiteljskog liječnika i dobiti termin za zatraženu uslugu. - See more at: http://www.bolnica-sibenik.hr/stranice/bolnicka-jedinica-za-centralno-narucivanje/9.html#sthash.zgep9tuE.dpuf
Za dio usluga možete se direktno naručiti preko vašeg Obiteljskog liječnika i dobiti termin za zatraženu uslugu. - See more at: http://www.bolnica-sibenik.hr/stranice/bolnicka-jedinica-za-centralno-narucivanje/9.html#sthash.zgep9tuE.dpuf
Za dio usluga možete se direktno naručiti preko vašeg Obiteljskog liječnika i dobiti termin za zatraženu uslugu. - See more at: http://www.bolnica-sibenik.hr/stranice/bolnicka-jedinica-za-centralno-narucivanje/9.html#sthash.zgep9tuE.dpuf

Cijenjeni pacijenti

 

NARUČIVANJE PACIJENATA

Za naručivanje pacijenata obavezna je uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite jer bez odgovarajućih podataka s uputnice bolnički informacijski sustav ne može primiti narudžbu. Uz uputnicu potrebno je priložiti povijest bolesti ukoliko se radi o kontrolnom pregledu ili ako pacijent prvi puta prelazi iz drugih u našu ustanovu.

U našu je bolnicu moguće naručiti se:
- putem web-obrasca

ili
- osobnim dolaskom
na šalter naručivanja u atriju Bolnice ili
-
putem telefaksa na broj 01/3712278 ili
- elektronskom poštom (e-mailom) na adresu narudzbe@kbsd.hr ili
- putem obiteljskog liječnika (eNaručivanje).

Naglašavamo da naručivanje  telefonom nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid odnosno prilaganja potrebne dokumentcije.

Ako se naručujete putem e-maila ili putem telefaksa, uz uputnicu i povijest bolesti molimo Vas da podatke navedete u obliku slijedećeg obrasca:

- Ime i prezime pacijenta:
- MBO (jedinstveni broj osiguranika 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice):

- Datum rođenja:
- Kontakt adresa i broj telefona za kontakt:

- Broj telefaksa ili e-mail adresa za odgovor:
- Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje:

- ako se naručujete za kontrolni pregled molimo vas navedite ime liječnika kod kojega dolazite na kontrolni preged:

- molimo pod Predmet/Subject, upišite: NARUCIVANJE: Ime Prezime osobe koja se naručuje

- evntualno Komentar: Službi za centralno naručivanje

----

testiranje: Telekonferencijska veza: NARUCIVANJE

----

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Narudžbu možete otkazati e-poštom na adresu narudzbe@kbsd.hr.
Također, možete ju otkazati i pozivom na besplatan broj 'bijelog telefona' 08007999 ili slanjem e-pošte na otkazivanje@hzzo.hr ili popunjavanjem web formulara na stranicama http://ww.hzzo.hr.

----

Napomena:
Slobodne termine za cijelu Hrvatsku moguće je usporediti u ubrici Lista slobodnih termina na stranici HZZO-a.
Zahtjevi za narudžbe upućeni u našu bolnicu sttižu u Jedinicu za središnje naručivanje – koja se nalazi u prizemlju Bolnici u lokaciji pod nazivom Atrij te se narudžbe raspoređuju prema vrstama usluga i proslijeđuju na pripadna radilišta u cijeloj bolnici, od kojih Jedinica za središnje naručivanje radilišta dobiva zatraženi termin te o njemu obavještava pacijenta. Na toj obavijesti pacijent dobiva i šifru za provjeru narudžbe putem Interneta na adresi http://www.kbsd.hr/listacekanja.
Elektronski priloženi dokumenti primaju se u nekom od: pdf, jpg, jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml gz rar zip formata dokumenata.

TAKOĐER VAS MOLIMO DA SE UPOZNATE I S POSTUPCIMA I DODATNIM UPUTAMA POJEDINIH AMBULANTI, KLINIKA I ZAVODA (npr., neke rade i bez prethodnog naručivanja pacijenata) TE PRILOŽITE I EVENTUALNO DODATNO ZATRAŽENE DOKUMENTE PREMA NJIHOVIM UPUTAMA:

 

Klinika za kirurgiju:

Opća kirurška ambulanta, abdominalna ambulanta, vaskularna ambulanta, ambulanta za plastiku, kirurgija - sala za male zahvate, naručuje se na Centralnom naručivanju - u Atrij.

Traumatološka ambulanta radi bez prethodne narudžbe pacijenata.

 

Anesteziološka ambulanta naručuje se na Centralnom naručivanju – Atrij,

Ortopedska ambulanta naručuje se na Centralnom naručivanju – Atrij,

Urološka ambulanta naručuje se na Centralnom naručivanju – Atrij,

 

Zavod za radiologiju:

Kompletna dijagnostika naručuje se u Zavodu za radiologiju.

Za pretragu magnetnom rezonancijom (MR) molimo da nam uz uputnicu dostavite i slijedeću medicinsku dokumentaciju (najbolje u pdf-u ili drugim gore navedenim formatima dokumnata):

  • otpusno pismo ako ste operirani
  • ako imate metalne implante-proteze trebate nam dostaviti i potvrdu od doktora-operatera koji je ugradio iste da nema kontraindikacije za snimanje na MR uređaju 1,5 T
  • da li imate srčani elektrostimulator, ortopedske pločice ili fikasatore, gelere, za žene spiralu, trudnoća
  • zadnju povijest bolesti na kojoj piše da se traži MR
  • stari tekstualni dio nalaza od CT-a ili od MR-a
  • tjelesnu težinu
  • kontakt broj telefona

 

Klinika za unutarnje bolesti:

Svi ambulantni pregledi naručuju se u  pripadnim ambulantama Klinike za unutarnje bolesti.

Na Centralnom naručivanju u atriju Bolnice naručuju se: holter, EKG, UZV srca i ergometrija, a ostala dijagnostika naručuje se na pripadnim odjelima Klinike  za unutarnje bolest.

 

Klinika za očne bolesti:

Sve ambulante i dijagnostika naručuju se na Klinici za očne bolesti.

 

Klinika za neurologiju:

Sve ambulante i dijagnostika naručuju se na Klinici za neurologiju.

 

Klinika za ginekologiju i porodništvo:

Sve ambulante i dijagnostika naručuju se na Klinici  za ginekologiju.

 

Zavod za ORL i kirurgiju glave i vrata:

Sve ambulante i dijagnostika  naručuju se na Zavodu za ORL.

 

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

Ambulantni rad se naručuje na Zavodu za fizikalnu med. i reh.

Elektrofiziologija – EMG,EMNG  naručuje se na Centralnom naručivanju –atrij,
a sva ostala dijagnostika naručuje se na Zavodu za fizikalnu.

 

Zavod za medicinsko–laboratorijsku dijagnostiku:

NIJE POTREBNO PRETHODNO NARUČIVANJE, prilikom dolaska u čekaonicu u podrumu preuzima se broj, molimo pročitajte pod opširnije

---
Specifične upute pacijentima za postupke pripreme za pojedinu pretragu nalaze se na pripadnim stranicama klinika i zavoda, npr:

Upute za pravilno davanje urina za citološku analizu
Upute za citološku punkciju koštane srži
Upute za citološku punkciju pod kontrolom ultrazvuka (UZV) nalaze se na stranicama Zavoda za patologiju i citologiju
upute za kardiološke pacijente na stranicama Zavoda za kardiovaskularne bolesti u podizborniku Klinike za unutarnje bolesti,
za gastroenterološke na stranicama Zavoda za gastroenterologiju i hematologiju u podizborniku Klinike za unutarnje bolesti,
za ginekološke na stranicama Klinike za ginekologiju i porodništvo, itd.