Klinika za unutarnje bolesti - opći podaci

hrvatski naziv:

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica "Sveti Duh"
 

engleski naziv:

University of Zagreb, School of Medicine, Department of internal medicine, Teaching hospital "Sveti Duh"

 

Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti

 • Doc.prim.dr.sc. Edvard Galić, dr.med.
  specijalist interne medicine i kardiologije

  telefon: +385 1 3712333
  e-mail: predstojnik.interna@kbsd.hr

   

v.d. Glavne sestre Klinike za unutarnje bolesti

 • Verica Jagušt, bacc.med.tech.
  telefon: + 385 1 3712030


Tajnica Klinike za unutarnje bolesti

 • Karolina Kirin, bacc.oec.

telefon: + 385 1 3712333
telefaks: + 385 1 3712276
e-mail:
interna@kbsd.hr

 

Administratorica Klinike za unutarnje bolesti

 • Sandra Holjevac

  telefon: + 385 1 3712047

 

Pročelnik Poliklinike klinike za unutarnje bolesti

 • Prof.prim.dr.sc Marinko Marušić, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije


Glavna sestra Poliklinike klinike za unutarnje bolesti

 • Sanja Berc, dipl.med.tech.

telefon: +385 1 3712250
e-mail:poliklinika.interna@kbsd.hr

 

Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju

 • Prof.dr.sc. Dragan Jurčić, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije


Glavna sestra Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju

 • Dunja Ivković, bacc.med.tech.

telefon: + 385 1 3712226
e-mail: gastro@kbsd.hr


v.d. Voditelja Poliklinike zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju

 • Prim.mr.sc. Vinko Bakula, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije


Glavna sestra Poliklinike Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju

 • Marina Čolak, bacc.med.tech.

  telefon: + 385 1 3712246


Liječnici:

 • Prof.prim.dr.sc. Marinko Marušić, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

 • Doc.dr.sc. Rosana Troskot Perić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

 • Doc.dr.sc. Željka Belošić Halle, dr.med.
  specijalistica interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

 • Dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

 • Prim. Anto Dominković, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

 • Saša Gulić, dr.med.
  specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije

 • Dinko Bekić, dr.med.
  specijalist gastroenterologije i hepatologije

 

Pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

 • Doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.
  specijalistica interne medicine i kardiologije

Glavna sestra Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

 • Dorotea Bedeničić, bacc.med.tech.

telefon: + 385 1 3712220
telefaks: +385 1 3712112
email: kardio@kbsd.hr


v.d. Voditelja Odjela za intenzivno kardiološko liječenje i aritmije

 • Prof.prim.dr.sc. Goran Miličević, dr.med.
  specijalist interne medicine i kardiologije

Glavni tehničar Odjela za intenzivno kardiološko liječenje i artmije

 • Tomislav Maričić, bacc.med.teh.

telefon: +385 1 3712248

 

Voditelj Poliklinike zavoda za bolesti srca i krvnih žila

 • Doc.prim.dr.sc. Josip Lukenda, dr.med.
  specijalist interne medicine i kardiologije

Glavna sestra Poliklinike Zavoda za bolesti srca i krvnih žila

 • Ivana Pinek, bacc.med.tech.

telefon: +385 1 3712126
 

Liječnici:

 • Prof.prim.dr.sc. Jasna Čerkez Habek, dr.med.
  specijalistica interne medicine i kardiologije

 • Dr.sc. Dean Strinić, dr.med.
  specijalist interne medicine i kardiologije

 • Vera Slatinski, dr.med.
  specijalistica interne medicine i kardiologije

 • Petar Pekić, dr.med.
  specijalist interne medicine i kardiologije

 • Petra Grubić Rotkvić, dr.med.
  specijalistica interne medicine i kardiologije

 • Dr.sc. Dario Gulin, dr.med.
  sveučilišni magistar i specijalist kardiologije
   

v.d. Voditeljice Odjel za hitnu i intenzivnu medicinu

 • Nikolina Marić, dr.med.
  specijalistica interne medicine i intenzivnog liječenja


Glavna sestra Odjela za hitnu i intenzivnu medicinu

 • Ivana Fortunić, bacc.med.tech.

telefon: + 385 1 3712235
telefaks: + 385 1 3712233
e-mail:
hitnainterna@kbsd.hr


Liječnici:

 • Maja Mačković, dr.med.
  specijalistica interne medicine i nefrologije

 • Nikola Udiljak, dr.med
  specijalist interne medicine, na specijalizaciji kardiologije

 

v.d. Voditelja Odjela za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju

 • Prim. Vedran Ostojić, dr.med.
  specijalist interne medicine i pulmologije


Glavna sestra Odjela za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju

 • Anita Jakovina, bacc.med.tech.

telefon: + 385 1 3712230
e-mail:
alergol@kbsd.hr


Liječnici:

 • Prim.dr.sc. Marinko Artuković, dr.med.
  specijalist interne medicine i reumatologije

 • Antun Koprivanac, dr.med.
  specijalist interne medicine i pulmologije

 • Dr.sc. Marina Ikić Matijašević, dr.med.
  specijalistica interne medicine, na specijalizaciji iz reumatologije


v.d. Voditeljice Odjela za hematologiju i koagulaciju

 • Prim.dr.sc. Dubravka Županić-Krmek, dr.med.
  specijalistica interne medicine i hematologije


Glavna sestra Odjela za hematologiju i koagulaciju

 • Marija Schoenberger, bacc.med.tech.

telefon: + 385 1 3712228
e-mail: hematologija@kbsd.hr


Liječnici:

 • Gina Frković Solomun, dr.med.
  specijalistica interne medicine


v.d. Voditeljice Odjela za nefrologiju i dijalizu

 • Mr.sc. Žanina Široka Stanec, dr.med.
  specijalistica interne medicine


Glavna sestra Odjela za nefrologiju i dijalizu

 • Tatjana Gregurić, bacc.med.tech.

telefon: + 385 1 3712 258
telefaks: + 385 1 3756735
e-mail:
dijaliza@kbsd.hr


Liječnici:

 • Jelenko Lazić, dr.med.
  specijalist interne medicine i nefrologije

 

Voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • Doc.dr.sc. Miro Bakula, dr.med.
  specijalist interne medicine, endokrinologije i dijabetologije


Glavna sestra Odjela za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma

 • Dragica Stankovska, bacc.med.tech.

telefon: +385 1 3712168
e-mail:
endokrina@kbsd.hr


Liječnici:

 • Prof.prim.dr.sc. Dalibor Krpan, dr.med.
  specijalist interne medicine, endokrinologije i dijabetologije

 • Mr.sc. Alica Posavi, dr.med.
  specijalistica interne medicine, endokrinologije i dijabetologije

 • Martina Lukšić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, endokrinologije i dijabetologije

 • Katarina Borić Draganić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, endokrinologije i dijabetologije

 • Ana-Marija Liberati-Čižmek, dr.med.
  specijalistica interne medicine, na specijalizaciji endokrinologije i dijabetologije

 

v.d. Voditelja Odjela za kliničku farmakologiju i toksikologiju

 • Prim.dr.sc. Đuro Plavljanić, dr.med.
  specijalist interne medicine i nefrologije


Glavna sestra Odjela za kliničku farmakologiju i toksikologiju

 • Dragica Šprem, bacc.med.tech.

telefon: +385 1 3712205
telefaks: +385 1 3756735
e-mail:farma@kbsd.hr


Liječnici:

 • Dr.sc. Ivana Mikačić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, kliničke farmakologije i nefrologije

 • Dubravka Trajbar Kentrić, dr.med.
  specijalistica interne medicine, na specijalizaciji nefrologije i kliničke farmakologije

 • Karolina Majstorović Barać, dr.med.
  specijalistica interne medicine, na specijalizaciji nefrologije i kliničke farmakologije

 

Liječnici na specijalizaciji:

 • Dubravka Vrljić Borojević, dr.med.
  specijalizantica opće interne medicine

 • Filip Ernoić, dr.med.
  specijalizant gastroenterologije i hepatologije

 • Marin Međugorac, dr.med.
  specijalizant hematologije

 • Tea Friščić, dr.med.
  specijalizantica kardiologije

 • Dunja Barišić, dr.med.
  specijalizantica kliničke farmakologije

 • Ante Pašalić, dr.med.
  specijalizant kardiologije

 • Mia Knobloch, dr.med.
  specijalizantica gastroenterologije i hepatologije

 • Ines Bosnić, dr.med.
  specijalizantica nefrologije

 • Marko Perčić, dr.med.
  specijalizant kardiologije

 • Branimir Barišić, dr.med.
  specijalizant hematologije

 • Matej Paić, dr.med.
  specijalizant gastroenterologije i hepatologije

 • Lucija Pejić, dr.med.
  specijalizantica opće interne medicine

 • Zrinka Planinić, dr.med.
  specijalizantica kardiologije

 • Martina Radičević, dr.med.
  specijalizantica pulmologije

 • Gordan Dorčić, dr.med.
  specijalizant nefrologije

 • Petar Bešlić, dr.med.
  specijalizant kardiologije

 • Marko Vodanović, dr.med.
  specijalizant gastroenterologije i hepatologije

 

Klinika za unutarnje bolesti KB Sveti Duh ima status klinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1990. godine. Ima 140 bolničkih postelja i čine ju:

 1. Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava
 2. Zavod za bolesti srca i krvnih žila
 3. Odjel za hitnu i intenzivnu medicinu
 4. Odjel za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku alergologiju
 5. Odjel za hematologiju i koagulaciju
 6. Odjel za nefrologiju i dijalizu
 7. Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 8. Odjel za kliničku farmakologiju i toksikologiju
 9. Poliklinika Klinike za unutarnje bolesti

Osim stručnog djelovanja, liječnici s naše klinike su i nastavnici na zagrebačkom i osiječkom sveučilištu, a Klinika baza za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu.
 
Kroz stacionarnu i polikliničko-konzilijarnu djelatnost liječnici naše klinike pružaju sve nužne zdravstvene usluge, pa i one iz domene najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih zahvata, a sve u svrhu što bolje zdravstvene skrbi naših bolesnika, te unaprijeđenja zdravlja naše populacije.

Klinika sadrži 140 stacionarnih kreveta i 19 kreveta/stolica dnevne bolnice, od toga 14 kreveta za intenzivno kardiološko i internističko liječenje.