Klinika za unutarnje bolesti - opći podaci

hrvatski naziv:

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica "Sveti Duh"
 

engleski naziv:

University of Zagreb, School of Medicine, Department of internal medicine, Teaching hospital "Sveti Duh"

 

Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti

doc. prim. dr. sc. Edvard Galić, dr. med.
telefon: 01/3712333
e-mail: interna@kbsd.hr
 

Glavna sestra Klinike za unutarnje bolesti

v. d. Verica Jagušt, bacc. med. techn.
telefon: 01/3712030
 

Tajnica Klinike za unutarnje bolesti

Karolina Kirin, bacc. oec.
e-mail: interna@kbsd.hr
telefon: 01/3712333
telefaks: 01/3712276


Administratorica

Sandra Holjevac
telefon: 01/3712047

 

Klinika za unutarnje bolesti KB Sveti Duh ima status klinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1990. godine. Ima 140 bolničkih postelja i čine ju:

  1. Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog sustava
  2. Zavod za bolesti srca i krvnih žila
  3. Odjel za hitnu i intenzivnu medicinu
  4. Odjel za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku alergologiju
  5. Odjel za hematologiju i koagulaciju
  6. Odjel za nefrologiju i dijalizu
  7. Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
  8. Odjel za kliničku farmakologiju i toksikologiju
  9. Poliklinika Klinike za unutarnje bolesti

Na klinici trenutno radi 54 liječnika, od toga 41 specijalist interne medicine, 27 specijalista s užom specijalizacijom, 13 specijalizanata,  35 zdravstvenih djelatnika VŠS bacc. med. tech.,3 ing. med. rad., 5 ing. med. lab., 106 zdravstvena djelatnika SSS med. sestre/tehničari, 4 pomoćna djelatnika u zdravstvu.

Osim stručnog djelovanja, liječnici s naše klinike su i nastavnici na zagrebačkom i osiječkom sveučilištu, a Klinika baza za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu.
 
Kroz stacionarnu i polikliničko-konzilijarnu djelatnost liječnici naše klinike pružaju sve nužne zdravstvene usluge, pa i one iz domene najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih zahvata, a sve u svrhu što bolje zdravstvene skrbi naših bolesnika, te unaprijeđenja zdravlja naše populacije.

Klinika sadrži 140 stacionarnih kreveta i 19 kreveta/stolica dnevne bolnice, od toga 14 kreveta za intenzivno kardiološko i internističko liječenje.

 

Greška | Klinička bolnica "Sveti Duh"

Greška

Došlo je do neočekivane greške. Molimo pokušajte ponovno.