Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju - upute za pacijente


Obavijesti o postupku kolonoskopije

Što je kolonoskopija i kada se Vaš liječnik odlučuje za tu pretragu?
Kolonoskopija je dijagnostička pretraga koja se koristi za pregled sluznice debelog crijeva upotrebom kolonoskopa, posebnog savitljivog instrumenta. Ova pretraga omogućuje Vašem liječniku da vidi sluznicu debelog crijeva, njezino snimanje te, ukoliko je potrebno, uzimanje uzoraka tkiva za mikroskopski pregled. Pomoću te pretrage moguće je i eventualno zaustavljanje krvarenja, odstranjenje polipa ili širenje suženih dijelova. Naravno, ukoliko je to potrebno.

Što je potrebno za kvalitetnu pripremu pristupanja pretrazi?
Prije pretrage morate se pripremiti prema dobivenim uputama o prehrani i uzimanju lijekova za čišćenje. Osobito je važno pridržavati se uputa, jer se pretraga mora odgoditi ili ponavljati, ukoliko niste adekvatno pripremljeni. Prije pretrage možete dobiti lijekove za smirenje i protiv bolova jer pretraga ponekad može biti umjereno bolna. Tijekom pretrage možete osjetiti napuhavanje, pritisak ili grčeve.

Upute pacijentima za pripremu za kolonoskopiju korištenjem Moviprep praška.

Kako se pretraga izvodi?
Tijekom pretrage ležite na boku, a kolonoskop se kroz analni otvor uvodi u debelo crijevo. Pretraga obično traje 15 do 60 minuta. Ponekad se ne može učiniti pregled cijelog crijeva. Tada će Vaš liječnik odlučiti je li pregledani dio crijeva dostatan.

Kako ćete postupati nakon izvršenja pretrage?
Nakon kolonoskopije Vaš liječnik će vam objasniti rezultat pretrage. Ukoliko ste primili lijekove za smirenje i protiv bolova, pratnja Vas mora odvesti kući zbog nemogućnosti upravljanja vozilom.

Koje su moguće posljedice pretrage?
Postupak najčešće ne izaziva nikakve posljedice po Vaše zdravlje. Međutim, ipak postoji mali rizik pojave komplikacija kao što su: nuspojave na lijekove koji se primaju prije pretrage, krvarenje nakon odstranjenja polipa, koje može zahtijevati hospitalizaciju, transfuziju krvi ili operaciju. Iznimno može doći do puknuća debelog crijeva i posljedične infekcije trbušne šupljine. U iznimnom slučaju postoji mogućnost prijenosa infekcije preko kolonoskopa (hepatitis B i C, HIV). Može doći do ozljede slezene te, izuzetno rijetko, do srčanog infarkta i zastoja, poremećaja srčanog ritma, pada tlaka i smrtnog ishoda. Poseban oprez je poreban u trudnoći i dojenju, kod alergija na neke lijekove, teškoj srčanoj, plućnoj i bubrežnoj bolesti, šećernoj bolesti, AIDS-u, bolesti srčanih zalistaka, umjetnih zalistaka i premosnice, kod poremećaja zgrušavanja krvi, kada uzimate Marivarin, Pelentan, Aspirin, Andol ili lijekove za reumatske tegobe (liječnik će vas na vrijeme upozoriti da privremeno prekinete uzimati navedene lijekove).

Rizik navedenih posljedica izuzetno je malen u odnosu na vrijednost podataka kojima će Vaš liječnik raspolagati nakon izvršene pretrage u liječenju Vaše bolesti. Molimo Vas da se, ako imate dodatnih pitanja, obratite Vašem liječniku. 
na početak


Obavijesti o postupku ezofagogastroduodenoskopije

Što je ezofagogastroduoenoskopija i kada se Vaš liječnik odlučuje za tu pretragu?
Ezofagogastroduodenoskopija je dijagnostički postupak koji se koristi za pregled sluznice jednjaka, želuca i dvanaesnika upotrebom gastroskopa, posebnog savitljivog instrumenta. Ova pretraga omogućuje Vašem liječniku da vidi sluznice navedenih organa, učini njihovo snimanje te uzimanje uzoraka tkiva za mikroskopski pregled. Pomoću te pretrage moguće je zaustavljanje krvarenja, odstranjenje polipa ili širenje suženih dijelova jednjaka. Naravno, ukoliko je to potrebno učiniti.

Što je potrebno za kvalitetnu pripremu pristupanja pretrazi?
Bolesnik mora biti natašte, dakle ne smije ništa jesti za doručak, a preporuča se i lagana večera dan prije. Time se omogućuje da sluznica bude čista za vrijeme pretrage, što je bitno za adekvatnu pretragu, a smanjuje se i opasnost od eventualnog povraćanja.

Kako se pretraga izvodi?
Pretraga se izvodi na način da se savitljiva mekana cijev (gastroskop) uvede kroz usta i jednjak do želuca i dvanaesnika. Obično traje nekoliko minuta. Bolesnici je uglavnom izdrže bez problema, a osjetljiviji mogu prije zahvata primiti umirujuća sredstva.

Koje su moguće posljedice pretrage?
Postupak najčešće ne izaziva nikakve poslijedice na Vaše zdravlje. Međutim, ipak postoji mali rizik od komplikacija kao što su alergijska reakcija na lokalni anestetik, krvarenje, osobito nakon odstranjenja polipa. U rijetkim slučajevima može doći do perforacije jednjaka, želuca ili dvanaesnika te infekcija vrata, prsišta ili trbušne šupljine kao posljedica perforacije. Preko gastroskopa, u iznimnim slučajevima, može se prenijeti infekcija (hepatitis B i C, HIV). Može se razviti upala pluća zbog udisanja povraćenog sadržaja te, kao krajnje rijetke komplikacije, srčani infarkt i zastoj, poremećaji srčanog ritma, pad tlaka i smrtni ishod.

Poseban oprez je poreban u trudnoći i dojenju, kod alergija na neke lijekove, teškoj srčanoj, plućnoj i bubrežnoj bolesti, šećernoj bolesti, AIDS-u, bolesti srčanih zalistaka, umjetnih zalistaka i premosnice, kod poremećaja zgrušavanja krvi, kada uzimate lijekove kao npr. Marivarin, Pelentan, Aspirin, Andol ili lijekove za reumatske tegobe (liječnik će vas na vrijeme upozoriti da privremeno prekinete uzimanje navedenih lijekova).

Rizik navedenih posljedica izuzetno je malen u odnosu na vrijednost podataka kojima će Vaš liječnik raspolagati nakon izvršene pretrage u liječenju Vaše bolesti. Molimo Vas da se, ako imate dodatnih pitanja, obratite Vašem liječniku. 
na početak


Obavijesti o postupku endoskopske retrogradne koledokopankreatografije

Što je ERCP i kada se Vaš liječnik odlučuje za tu pretragu?
ERCP ili endoskopska retrogradna koledokopankreatografija je dijagnostička pretraga koja se sastoji od kombinacije endoskopske i radiološke pretrage žučnih vodova i vodova gušterače. Pretraga omogućuje Vašem liječniku da otkrije promjene u predjelu gušterače ili žučnih vodova, posebice kod infekcija, kamenaca ili eventualno tumora. Ukoliko je potrebno, može se provesti terapijski postupak kojim se oštećeni žučni kanali ponovno pročiste odstranjenjem žučnih kamenaca ili drenažom pomoću posebne cjevčice. Ako se žele odstraniti žučni kamenci, prvo se preko endoskopa mora otvoriti mišić koji zatvara glavni žučni vod.

Što je potrebno za kvalitetnu pripremu pristupanja pretrazi?
Ne smijete jesti ni piti od pola noći prije početka pretrage, jer sluznica mora biti čista, što je bitno za adekvatnu pretragu. Prije pretrage dobit ćete infuziju koja će pokriti potrebe za tekućinom i omogućiti bolje podnošenje postupka, uz davanje umirujućih sredstava i lijekova protiv bolova.

Kako se pretraga izvodi?
Tijekom pretrage ležite na leđima, a poseban savitljivi instrument Vam se uvodi kroz usta u dvanaesnik. Uz rentgensko praćenje pomoću katetra, preko instrumenta, sondirat će se vodovi gušterače i žučni vodovi te isti prikazati pomoću rentgenskog kontrasta. Ukoliko je potrebno, zarezat će se mišić koji zatvara glavni žučni vod, odstraniti žučni kamenci iz žučnih vodova ili postaviti drenaža u žučne vodove. Pretraga i navedeni zahvati mogu izazvati bolove odnosno kolike. Uobičajeno trajanje pretrage je oko 1 sat, a može potrajati i dulje, ovisno o nalazu i teškoćama koje se mogu javiti.

Kako ćete postupati nakon izvršenja pretrage?
Poslje pretrage ste pod djelovanjem lijekova i spavat ćete nekoliko sati. Do sljedećeg jutra ne smijete ništa jesti niti piti. Sama pretraga zahtijeva uzimanje antibiotika. Laboratorijskim i kliničkim pretragama utvrdit će se uspješnost pretrage.

Koje su moguće posljedice pretrage?
Pretraga se ponekad može komplicirati upalom gušterače, krvarenjem, perforacijom crijeva ili infekcijom. U najgorem slučaju, iznimno, može doći do komplikacija opasnih po život. Rizik takvih komplikacija manji je od primarne operacije. Poseban oprez je potreban u trudnoći i dojenju, kod alergija na neke lijekove, teškoj srčanoj, plućnoj i bubrežnoj bolesti, šećernoj bolesti, AIDS-u, bolesti srčanih zalistaka, umjetnih zalistaka i premosnice, kod poremećaja zgrušavanja krvi, kada uzimate Marivarin, Pelentan, Aspirin, Andol ili lijekove za reumatske tegobe (liječnik će vas na vrijeme upozoriti da privremeno prekinete uzimati navedene lijekove). Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite Vašem liječniku. 
na poćetak


Obavijesti o postupku izvođenja biopsije jetre i/ili ostalih organa, odnosno tvorbi u trbuhu

Što je biopsija i kada se Vaš liječnik odlučuje za tu pretragu?
Biopsija je dijagnostička pretraga kojom se najčešće pod kontrolom ultrazvuka od strane Vašeg liječnika - specijaliste posebno predviđenim iglama uzimaju komadići tkiva jetre i/ili ostalih organa, odnosno eventualno postojećih tvorbi u trbuhu koje se nakon toga pregledavaju pod mikroskopom od strane specijaliste. Dobiveni uzorak tkiva šalje se na citološku i /ili patohistološku analizu. Navedena pretraga je potrebna radi potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na različite bolesti jetre i/ili bolesti ostalih trbušnih organa.

Što je potrebno za kvalitetnu pripremu pristupanja pretrazi?
Priprema za biopsiju jetre i/ili ostalih organa tvorbi u trbuhu zahtijeva od Vas da:

  1. Nekoliko dana prije postupka učinite testove zgrušavanja krvi.
  2. Tjedan dana prije izvođenja pretrage treba prestati uzimati preparate za smanjenje bolova (nesteroidne antireumatike, npr. Andol, Aspirin, Voltaren, Ibuprofen,..) i lijekove protiv zgrušavanja krvi. Obvezno informirajte svog liječnika o eventualnoj uporabi bilo kojih lijekova, povremenoj ili stalnoj. Vaš liječnik će Vam preporučiti što ćete učiniti sa lijekovima i preparatima koji su Vam određeni za liječenje drugih bolesti.

Prije biopsije ne smije se jesti niti uzimati tekućina najmanje 8 (osam) sati zbog mogućih komplikacija tijekom postupka (povrat probavljenog sadržaja ili tekućine, neadekvatni prikaz organa i sl).

Kako se pretraga izvodi?
Zdravstveno osoblje će Vam objasniti postupak kojim ćete leći na leđa te prebaciti desnu ruku iznad glave. Pod kontrolom ultrazvuka Vaš liječnik označit će mjesto ulaska igle. Nakon toga navedeno područje će se dezinficirati i lokalno anestezirati laganim potkožnim ubodima igle. Specijalist uvodi posebno predviđenu iglu kojom uzima uzorak tkiva jetre i/ili drugih organa i tvorbi. Pri biopsiji može se osjetiti kratkotrajna bol na mjestu uboda.

Cijeli postupak traje oko 30 minuta, a tijekom izvođenja biopsije nužno je potrebno da bolesnik bude miran i u suradnji sa uputama liječnika povremeno kratkotrajno zadrži dah. Tako ostvarena suradnja rezultirat će najkvalitetnije izvršenom pretragom.

Kako ćete postupati nakon izvršenja pretrage?
Nakon učinjene biopsije, na mjestu uboda zdravstveno osoblje stavit će manji zavoj i uputiti Vas da kratko vrijeme ostanete u ležećem položaju. U području uboda moguće je da ćete kraće vrijeme osjećati bol ili nelagodu, a potrebno je da mirujete 8 do 12 sati, tijekom čega će se kontrolirati krvna slika, krvni tlak i puls svaka 2 sata.

Koje su moguće posljedice pretrage?
Postupak najčešće ne izaziva nikakve posljedice po Vaše zdravlje, no ipak postoji mali rizik krvarenja na mjestu uboda, a javlja se u manje od 1% slučajeva. Rjeđe su, ali moguće, komplikacije u vidu krvarenja, upale potrbušnice i oštećenja punktiranog organa ili patološke tvorbe. Komplikacije u određenim slučajevima mogu izazvati i smrtni ishod, no rizik takvog razvoja događaja moguće je očekivati u manje od 0.1%. Sve su to razumno predvidljivi rizici izvedene pretrage s obzirom na izuzetno vrijedne podatke s kojima će Vaš liječnik raspolagati nakon izvršene pretrage u liječenju Vaše bolesti. Molimo Vas da se zbog eventualnih  dodatnih pitanja obratite Vašem liječniku. 
na početak