EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Odjel za nefrologiju i dijalizu

Odjel za nefrologiju i dijalizu
Odjel danas

Danas Odjel za nefrologiju i dijalizu ima 24 kreveta, 4 liječnika i 24 sestara. Sastoji se od Odsjeka za nefrologiju koji vodi prim. Đ.Plavljanić i Odsjeka za dijalizu koji vodi prim. N.Janković koji je ujedno i Pročelnik Odjela.

Osnovna djelatnost Odsjeka za nefrologiju je dijagnostika i liječenje primarnih i sekundarnih bubrežnih bolesti te hipertenzije. Jedna od glavnih aktivnosti je i zbrinjavanje i liječenje preterminalne faze kronične bubrežne insuficijencije te priprema bolesnika za aktivno liječenje jednom od metoda dijalize. U sklopu Odjela (koristeći ambulantni prostor i UZV aparat Zavoda za gastroenterologiju) postoji mogućnost perkutane biopsije bubrega pod kontrolom ultrazvuka. Uslugu biopsije bubrega koriste bolesnici i iz drugih zagrebačkih Klinika kao i bolesnici izvan Zagreba. U dijagnostici i kontroli hipertenzije provodi se test opterećenja na pokretnoj traci koristeći protokol po Bruce-u, te kontinuirano 24 satno mjerenje krvnog tlaka.

Odsjek za dijalizu sastoji se od Jedinice za hemodijalizu, kontinuirane metode i plazamaferezu te Jedinice za peritonejsku dijalizu. U Odsjeku rade medicinske sestre koje su educirane za rad na hemodijalizi i peritonejskoj dijalizi prema uvjetima koje propisuje Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje kronične dijalize. Odsjek pruža 24-satno zbrinjavanje bolesnika s akutnim zatajenjem bubrega kao i komplikacija kronične hemodijalize. Na Odjelu za nefrologiju se po potrebi i prema kliničkoj indikaciji hospitaliziraju komplikacije kronične dijalize. U našem centru je zastupljenost bolesnika na peritonejskoj dijalizi 14% od ukupnog broja dijaliziranih bolesnika. U suradnji s kirurškim odjelom vrlo uspješno se laparoskopski ugrađuje peritonejski kateter kako našim tako i bolesnicima iz manjih centara oko Zagreba te provodi njihova edukacija te daljnje povremene ambulantne kontrole. Jedinica pruža 24-satnu podršku i pomoć svojim bolesnicima i zbrinjava komplikacije peritonejske dijalize kako ambulantno tako i hospitalizacijom na Odjelu za nefrologiju.

U sklopu Odjela liječnici provode i polikliničko konziljarnu službu.

Uz daljnje stručno usavršavanje i poboljšanje kvalitete dosadašnjih usluga planirano je uvođenje novih ultrazvučnih pretraga kao što su color doppler krvinih žila ruku i vrata u cilju uspostavljanja kvalitetnog krvožilnog pristupa za potrebe hemodijalize, pregled bubrežnih arterija i vena te ultrazvučni pregled potkožnih tunela katetera za peritonejsku dijalizu radi dijagnostike upale. Također se namjerava otvoriti “Predijalizirano savjetovalište” za bolesnike s kroničnim zatajenjem bubrega koji još nisu na dijalizi jer se pokazalo da rana priprema bolesnika za liječenje dijalizom značajno samnjuje troškove i komplikacije nadomjesnog liječenja bubrežne funkcije.

Informacije

v.d. Voditelja Odjela za nefrologiju i dijalizu

 • Jelenko Lazić, dr.med.
  specijalist interne medicine i nefrologije

Glavna sestra Odjela za nefrologiju i dijalizu

 • Tatjana Gregurić, bacc.med.techn.
  telefon: + 385 1 3712 258
  telefaks: + 385 1 3756735
  e-mail: dijaliza@kbsd.hr

Liječnici na specijalizaciji iz nefrologije:

 • Petra Vrdoljak, dr. med.
 • Gordan Dorčić, dr.med.
 • Ines Bosnić Kovačić, dr.med.
povijest odjela

Odjel za hematologiju i hematološki laboratorij osnovao je 1963. godine šef Internog odjela prim.dr. Viktor Boić, gdje je vršio prve citološke punkcije i analize, te liječenje hematoloških bolesti. Voditelj Odsjeka za hematologiju u razdoblju od 1964. do 1971. godine bio je dr. Milan Remenarić. Početkom 70-tih godina prim.dr. Tomislav Boras uvodi dijagnostiku koagulacijskih poremećaja, te konzilijarnu službu za prevenciju i liječenje tromboembolija. Tih godina prvi put je primjenjena streptokinaza u liječnju plućne embolije.

Ing. Bakula uvodi koagulacijske pretrage u hematološkom laboratoriju, a dolaskom doc.dr.sc. Nade Lang, dr.med. (1974. godine) razvija se hematološka citodijagnostika.

Zbog svoje stručne aktivnosti Odsjek 1978. godine mijenja ime u Odjel za hematologiju i flebologiju.

Za potrebe liječenja bolesnika agresivnim kemoterapijskim protokolima i bolesnika s neutropenijom 1985. godine osnovana je Jedinica za obrnutu izolaciju i prostor za pripremu kemoterapeutika u novom Odjelu za hematologiju i flebologiju koji raspolaže sa 16 kreveta.

Zbog reorganizacijske laboratorijske službe, dijagnostička hematološka djelatnost se 1985. godine odvaja od Internog odjela, pa tako hematološki laboratorij s jedinicom za koagulaciju, a godinu dana kasnije i citološki laboratorij, prelaze u Centralni biokemijski laboratorij.

Od 1986. godine na odjelu radi dr. Gina Frković Solomun, a od 1994. godine do 1996. godine dr. Vlatko Pejša. Prijelazom dr.sc. Nikše Vučića, prim.dr.med. iz Odjela za hitnu internu medicinu 1998. godine uvodi se doppler dijagnostika perifernih krvnih žila i time dobiva nova kvaliteta u dijagnostici vaskularnih bolesti. Od 2003. godine na odjelu radi i mr.sc. Dubravka Županić-Krmek, dr.med.a

Odjel za nefrologiju i dijalizu osnovan je 1963. godine kao Odsjek za nefrologiju u okviru Odjela interne medicine. Od samog početka Odsjekom rukovodi prim.dr.sc. Vladimir Molnar (1962.-1990.).

Odsjek 1973. godine mijenja ime u Centar za hemodijalizu i nefrologiju, a 1976. godine se izdvaja u samostalnu radnu jedinicu u sklopu Opće bolnice ”Dr. Josip Kajfeš”.

Zahvaljujući prim. V.Molnaru, njegovom razumijevanju i prepoznavanju poteškoća u liječenju kroničnog bubrežnog zatajenja 1977. godine otvara se novi, suvremeni dijalizni prostor koji zajedno sa starim prostorom daje 40 priključnih mjesta i tako postaje najveći centar za hemodijalizu u bivšoj državi s najvećim brojem bolesnika na dijalizi. Centar za hemodijalizu i nefrologiju ima i vlastiti biokemijski i hematološki laboratorij koji tada, uz rutinski standardne biokemijske parametre određuje i markere hepatitisa, ionizirani kalcij u serumu, vrijednosti parathormona i markera hepatitis B virusa.

Od samog početka uz prim. V. Molnara u Centru radi i prim.dr.sc. Ante Krpan (1962.-2001.), kasnije se pridružuju prim.mr.sc. Dubravka Oršanić-Brčić (1970.-2004.), prim.mr.sc. Vesna Varlaj-Knobloch (1975.-2004.), dr. Slavko Ivković (1976.-1991.), prim.dr.sc. Snježana Galavaš-Boras (1976.-1980.), doc.dr.sc. Svjetlana Čala (1977.-2002.), prim.dr.sc. Đuro Plavljanić, (1977.), prim.dr.sc. Draško Pavlović (1978.-2004.), mr.sc. Iva Ratković-Gusić (1979.-1985.), prim.mr.sc. Ljubica Bubić-Filipi (1978.-1980.), prim.dr.sc. Slobodan Milutinović (1978.-2007.), prim.mr.sc. Nikola Janković (1980.), mr.sc. Žanina Stanec-Široka (1982.), dr. Mladen Komadina (1985.-1992.), doc.dr.sc. Dalibor Krpan (1984.-1999.), dr. Elena Milutinović (1985.-2003.) te još nekoliko kolegica i kolega koji su se kraće zadržali u Centru. Sredinom 1980. godine zaslugom prim. V.Molnara Centar za hemodijalizu i nefrologiju otvara novo izgrađenu zgradu Odjela za nefrologiju na dva kata s 15 trokrevetnih soba, tri apartmana, dvoranom sa sto sjedećih mjesta i bibliotekom te popratnim suvremeno uređenim nusprostorijama. U podrumu zgrade smješteno je i atomsko sklonište. 

Već krajem sedamdesetih godina, a pogotovo krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina Centar bilježi burnu znanstvenu i stručnu aktivnost. Početkom 1981. godine, kao drugi u Hrvatskoj (Jugoslaviji), nekoliko mjeseci iza Klinike ”Vuk Vrhovac” u Centru se počinje s redovitim programom liječenja bubrežnog zatajenja peritonejskom dijalizom (prim. V.Varlaj), a od kraja sedamdesetih rade se perkutane biopsije bubrega pod kontrolom ultrazvuka (prim. Đ.Plavljanić) kojih je do sada urađeno više od 1000 bez težih komplikacija. Redovito se organiziraju kongresi i simpoziji iz područja hemodijalize i transplantacije te je publicirano nekoliko priručnika (Simpozij o hemodijalizi 1980., *82., *88., Simpozij o CAPD i peritonejskoj dijalizi 1984. i 1988., Hipertenzija i hemodijaliz

a 1980., Renalna osteodistrofija 1984.). U tom je razdoblju u našem Centru održano i nekoliko tečajeva trajnog usavršavanja iz područja dijalize namijenjenih liječnicima koji su počinjali raditi na hemodijalizama u manjim mjestima. Naš Centar pomogao je u otvaranju hemodijaliza u Dubrovniku, Ogulinu, Bihaću, Bosanskoj Gradišci, a educirali smo osoblje i iz mnogih drugih centara. U proteklom razdoblju liječnici Centra za hemodijalizu i nefrologiju objavili su preko 700 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima te sudjelovali u pisanju poglavlja u više knjiga. Većina radova proizašla je kao rezultat projekata ministarstva znanosti koji su se odvijali u Centru. Najznačajniji dugogodišnji projekt bio je ”Patofiziologija, dijagnostika i terapija kronične uremije i njenih komplikacija”.

U razdoblju od 1976. do 1991. god. Centar za hemodijalizu i nefrologiju bio je organizacijski podijeljen na Odjel za hemodijalizu s odsjekom peritonejske dijalize te Odjel za nefrologiju u sklopu kojeg je Odsjek za hipertenziju i Odsjek kliničke farmakologije. U Centru su se često liječili i bolesnici s komplikacijama iz drugih dijaliznih centara u Hrvatskoj.

Centar za hemodijalizu i nefrologiju ponovo se 1991. godine pripaja Internom odjelu i zajedno postaju Interna klinika. Odlaskom prim. V.Molnara u mirovinu (1992.) šef Odjela za nefrologiju i dijalizu postaje prim.dr. A.Krpan, a dr. Komadina prelazi na kardiologiju, dr. Stanec na pulmologiju i dr. D.Krpan na Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma koji se je osnovao 1999. u prizemlju zgrade Odjela za nefrologiju koji se je tako smanjio za 16 kreveta. Odsjek za kliničku farmakologiju 2003. godine prerasta u Odjel s 10 kreveta kojim rukovodi prim. S.Milutinović. Nakon umirovljenja prim. A.Krpana šef Odjela postaje prim.dr. D.Oršanić-Brčić koja ostaje na toj funkciji sve do 2004. godine kada se od Odjela odvaja kronična hemodijaliza u samostalnu privatnu ustanovu ”Poliklinika Sveti Duh II” s većinskim stranim kapitalom. Na rad u Polikliniku prelaze prim. Oršanić-Brčić, prim. Varlaj-Knobloch i dr. E.Milutinović, a prim. D.Pavlović odlazi na Zavod za nefrologiju i hemodijalizu KB ”Sestre milosrdnice” gdje je od 2002. godine i doc. S.Čala.

Skip to content