EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Odjel za hematologiju i koagulaciju

Odjel za hematologiju i koagulaciju
Odjel danas

Na Odjelu za hematologiju i koagulaciju provodi se stacionarno liječenje bolesnika s bolestima krvotvornih organa i poremećajima u zgrušavanju krvi, što podrazumijeva bolesnike s raznim vrstama anemija, neutropenija, trombocitopenija, mijeloproliferativnih i limfoproliferativnih bolesti, te hemoragičnim sindromima i trombofilijom, uključivši i tromboze vena.

Odjel raspolaže sa 12 postelja za stacionarno liječenje, dvije jedinice za liječenje bolesnika u obrnutoj izolaciji, te odgovarajućim polikliničkim prostorom za ambulantu i dnevnu bolnicu.

Dijagnostika se provodi u dijagnostičkim laboratorijima naše bolnice, te u nadležnim referalnim laboratorijama ostalih kliničkih bolnica.

Na Odjelu se liječe odrasli bolesnici svih dobnih skupina uključujući i akutne leukemije, a u slučaju indikacije za liječenje transplantacijom matičnih stanica krvi, bolesnici se premještaju u KBC Zagreb i KB Merkur i KB Dubravu.

U Hematološkoj ambulanti obrađuju se bolesnici iz cijele Hrvatske, a u dnevnoj bolnici primjenjuje se kemoterapija, te transfuzijska i ostala suportivna terapija kod bolesnika boljeg općeg stanja.

Danas na Odjelu rade četiri liječnika specijalista i dva liječnika na specijalizaciji.

Hematološka ambulanta s dnevnom bolnicom i doppler kabinet rade puno radno vrijeme.

Planira se osnivanje ambulante za trombofiliju, što je vezano uz proširenje spektra obrade na trombofiliju u postojećem laboratoriju za koagulaciju, proširenje dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti odjela uvođenjem dodatnih laboratorijskih postupaka i proširenje djelatnosti dnevne bolnice za ambulantu obradu bolesnika primjenom kemoterapijskih protokola, rutinskom primjenom transfuzija krvi i derivata, te heparinskom terapijom, što bi smanjilo potrebu za bolničkim liječenjem bolesnika.

Informacije

v. d. Voditeljica Odjela za hematologiju i koagulaciju

 • prim.dr.sc. Dubravka Županić-Krmek, dr.med.

Glavna sestra Odjela

 • Marija Schoenberger, dipl.med.techn.
  tel 01/3712228
  email: hematologija@kbsd.hr

Liječnici

 • Marin Međugorac, dr. med.
  specijalist hematologije
 • Branimir Barišić, dr.med.
  specijalist hematologije

Liječnici na specijalizaciji hematologije:

 • dr.sc. Ružica Tokalić, dr.med.
 • Branimir Krtalić, dr. med.

Znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

 Doc.dr.sc. Nada Lang, dr.med., predavač je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Interne medicine te Propedeutike interne medicine, dok vježbe i seminare sa studentima održavaju povremeno i drugi liječnici. Također sudjeluje u nastavi na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Dr.sc. Nikša Vučić, prim.dr.med. koordinator je modula “Hitna stanja u internoj medicini” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za OB “Sveti Duh” na kojem organizira seminare iz područja urgentnih hematoloških i koagulacijskih poremećaja.

Zdravstveni radnici Odjela za hematologiju i koagulaciju sudjeluju u znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, međunarodnim multicentričnim studijama liječenja hematoloških bolesnika, te međunarodnim i domaćim kongresima. Objavili su mnogobrojne znanstvene i stručne radove u međunarodno priznatim časopisima i stručnim knjigama.

Na Odjelu je u tijeku provođenje znanstvenog projekta uz potporu MZOS-a voditelj kojeg je dr.sc. Nikša Vučić, prim.dr.med.

povijest odjela

Odjel za hematologiju i hematološki laboratorij osnovao je 1963. godine šef Internog odjela prim.dr. Viktor Boić, gdje je vršio prve citološke punkcije i analize, te liječenje hematoloških bolesti. Voditelj Odsjeka za hematologiju u razdoblju od 1964. do 1971. godine bio je dr. Milan Remenarić. Početkom 70-tih godina prim.dr. Tomislav Boras uvodi dijagnostiku koagulacijskih poremećaja, te konzilijarnu službu za prevenciju i liječenje tromboembolija. Tih godina prvi put je primjenjena streptokinaza u liječnju plućne embolije.

Ing. Bakula uvodi koagulacijske pretrage u hematološkom laboratoriju, a dolaskom doc.dr.sc. Nade Lang, dr.med. (1974. godine) razvija se hematološka citodijagnostika.

Zbog svoje stručne aktivnosti Odsjek 1978. godine mijenja ime u Odjel za hematologiju i flebologiju.

Za potrebe liječenja bolesnika agresivnim kemoterapijskim protokolima i bolesnika s neutropenijom 1985. godine osnovana je Jedinica za obrnutu izolaciju i prostor za pripremu kemoterapeutika u novom Odjelu za hematologiju i flebologiju koji raspolaže sa 16 kreveta.

Zbog reorganizacijske laboratorijske službe, dijagnostička hematološka djelatnost se 1985. godine odvaja od Internog odjela, pa tako hematološki laboratorij s jedinicom za koagulaciju, a godinu dana kasnije i citološki laboratorij, prelaze u Centralni biokemijski laboratorij.

Od 1986. godine na odjelu radi dr. Gina Frković Solomun, a od 1994. godine do 1996. godine dr. Vlatko Pejša. Prijelazom dr.sc. Nikše Vučića, prim.dr.med. iz Odjela za hitnu internu medicinu 1998. godine uvodi se doppler dijagnostika perifernih krvnih žila i time dobiva nova kvaliteta u dijagnostici vaskularnih bolesti. Od 2003. godine na odjelu radi i mr.sc. Dubravka Županić-Krmek, dr.med.

Skip to content