EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Odjel za intenzivnu medicinu

Odjel za intenzivnu medicinu
Zavod danas

Odjel za intenzivnu medicinu čine Jednica intenzivne skrbi sa 8 postelja, odsjek poslijeintenzivne skrbi sa 8 postelja uz odgovarajući prostor za ambulantu hitnog internističkog prijema sa opservacijskim prostorom i 4 postelje, te opća internistička ambulanta za polikliničke i konzilijarne preglede.

Informacije

Telekonferencijska soba – “– intenzivna”

v.d. Voditeljice Odjel za intenzivnu medicinu

 • prim. Nikolina Marić, dr.med.
  specijalistica interne medicine i intenzivnog liječenja

Glavna sestra Odjela za intenzivnu medicinu

 • Ivana Fortunić, bacc.med.techn.
  telefon: + 385 1 3712235
  telefaks: + 385 1 3712233
  e-mail: internaintenzivna@kbsd.hr

Liječnici:

 • prim. Maja Mačković, dr.med.
  specijalistica interne medicine i nefrologije
 • Nikola Udiljak, dr.med
  specijalist interne medicine, na specijalizaciji kardiologije

Liječnici na specijalizaciji iz opće interne medicine:

 • Lucija Pejić, dr.med.
 • Ivona Šandrk, dr.med.

Znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Osnovna djelatnost Odjela je zbrinjavanje polivalentnih hitnih internističkih bolesnika kao i adekvatni terapijsko-dijagnostički pristup, te monitoring pacijenata koji zahtijevaju intenzivnu skrb. Na Odjelu se prosječno godišnje hospitalizira oko  830 hitnih bolesnika.  U 2003. g. hospitalizirano je 840 bolesnika s prosječnim trajanjem hospitalizacije od 3.30 dana. Broj obrađenih bolesnika u ambulanti hitnog internog prijema iznosio je oko 15 000, a u polikliničko-konzilijarnoj službi oko 4 000 bolesnika za istu godinu.

Liječnici Odjela sudjeluju u provođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kontinuirano se radi na znanstveno-stručnom usavršavanju uz sudjelovanje u većem broju znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, uz publiciranje brojnih stručnih radova u relevantnoj stručnoj literaturi.

povijest klinike

1972. godine osniva se Jedinica intenzivne skrbi s poslijeintenzivnom, koju utemeljuje dr. Tomislav Rubinjoni (1960-1987). Namjena joj je bila liječenje i skrb hitnih internističkih bolesnika. To je bila druga takva jedinica u Zagrebu, suvremeno opremljena s uređajima za monitoring i hitne intervencije. U njenom sastavu bila je i konzilijarna internistička ambulanta Intenzivna jedinica ima 8 postelja i 16 deklariranih poslijeintenzivnih kreveta.

Voditelj Jedinice intenzivne skrbi, u čijem sastavu je 1987. g. osnovana Stručna jedinica za endokrinologiju, dijabetes i metaboličke bolesti Odsjeka za endokrinologiju, metabolizam i dijabetes, a od 1978. g. Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma od osnutka pa do odlaska u mirovinu 1987. g. bio je prim. dr. Tomislav Rubinjoni. Godine 1999. izdvaja se kao zasebna stručna jedinica Odjel za endokrinologiju, dijabetes i metaboličke bolesti. Od 1987. g. do danas voditelj Odjela za hitnu internu medicinu je doc. dr. sc. Vladimir Pilaš.

Skip to content