EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Odjel za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju

Odjel za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju
Zavod danas

Razlozi za posjet Odjelu

 • Prikaz terapijskih procedura koje pruža
 • Medikamentna terapija alergoloških, imunoloških i pulmoloških bolesti
 • Laser terapija neoplazmi i stenotičnih procesa bronha
 • Inhalacijska terapija
 • Specifična imunoterapija

Informacije

v.d. Voditelja Odjela za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju

 • prim. dr. sc. Vedran Ostojić, dr. med.
  specijalist interne medicine i pulmologije

Glavna sestra Odjela za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju

 • Anita Jakovina, mag.med.techn.
  telefon: + 385 1 3712230
  e-mail: alergol@kbsd.hr

Liječnici:

 • Prim.dr.sc. Marinko Artuković, dr.med.
  specijalist interne medicine i reumatologije
 • Dr.sc. Marina Ikić Matijašević, dr.med.
  specijalistica interne medicine, na specijalizaciji iz reumatologije
 • doc.dr.sc. Ana Gudelj Gračanin, dr.med.
  specijalistica interne medicine , subspecijalistica reumatologije, imunologije i alergologije

Liječnici na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije:

 • Paula Kilić, dr.med.

Znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Nastava iz elektivnog predmeta “Alergija i astma” za studente Medicinskog fakulteta
Kontinuirano se rade znanstveni projekti financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Uspješno je okončan projekt “Mehanizmi specifične imunoterapije i mehanizmi alergijske upale”, a na recenziji projekt pod naslovom “Utjecaj konvencionalne i peptidne imunoterapije na mehanizme upale”.

Popis dijagnostičkih procedura

 1. Laboratorij za alergološku i funkcijsku plućnu dijagnostiku
  ispitivanje plućnih funkcija u mirovanju, bronhoprovokativni testovi,  plinske analize krvi, spiroergometrije,  testovi opterećenja za kolinergetičku urtikariju,
 2. Laboratorij za bronhoskopiju i laser terapiju
  fiberbronhoskopija, bris bronha, bronhalna biopsija, bronoalveolarni lavat, transbronhalna punkcija
 3.  Ambulanta za pulmologiju i alergologiju
  fizikalne metode dijagnostike, pleularna punkcija, uzimanje pleuralnog punktata za analizu, evakuacija pleuralnog izljeva, indukcija sputuma,
 4. Ambulanta za astmu s dnevnom bolnicom
  testiranje preosjetljivosti na inhalacijske i nutritivne alergene (kožni testovi: -prick, intradermalni),  testiranje preosjetljivosti na lijekove (kožni testovi, provokativni testovi)
 5. Ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju
  dijagnostika imunoloških i autoimunosnih bolesti
povijest klinike

Odjel za alergologiju i pulmologiju osnovan je 1963. god. pod vodstvom ravnatelja Interne klinike profesora Milorada Mimice. Prvi voditelj odjela bio je prof.dr.sc Branimir Čvorišćec. Odjel se prvi u Hrvatskoj počeo sustavno baviti razvojem kliničke alergologije i godinama je bio vodeći u in vitro i in vivo dijagnostici i terapiji. Nakon profesora Čvorišćeca voditelji odjela su bili doc.dr.sc Ivan Palaček, prim.dr. Zdenko Tuđman i prof.dr.sc. Asja Stipić-Marković.

Prvi test IgE antitijela u ovom dijelu Evrope napravljen je u Imunološkom laboratoriju koji je bio vezan uz odjel (osnivač imunološkog laboratorija je bila mr. Neva Sket-Janković, specijalist u medicinskoj biokemiji). Također je prva biološka standardizacija alergena kao i prva RAST inhibicija napravljena na ovom odjelu. 1978. god. odjel prerasta u Odjel za kliničku imunologiju i pulmologiju, a rade se nove pretrage celularnog i humularnog imuniteta (anti-DNA, ENA, precipitacijski testovi sa specifičnim antigenima na hranu i lijekove, E rozete, C3, C4, CH50, imunoglobulini kvantitativno, CRP, imuni kompleksi, krioglobulini).

Skip to content