EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Smjernice za pisanje referencija i radova

Upute autorima za pisanje referencija i radova

Priprema rukopisa za objavljivanje u medicinskom časopisu

 

Slikovni rezultat za ICMJE

Preporuke za provođenje, izvještavanje, uređivanje i objavljivanje rada u medicinskim časopisima (engl. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals) objavljuje Međunarodni odbor urednika medicinskih časopisa (ICMJ). Dostupno na: http://www.icmje.org/recommendations/

Smjernice za citiranje literature

Međunarodni odbor urednika medicinskih časopisa je predložio i način citiranja literature poznat pod nazivom Vankuverski stil citiranja. Vankuverski stil preporučuje numerički način citiranja literature. U popisu korištene literature referencije se navode rednim brojem prema redoslijedu citiranja u tekstu (1), a sadrže osnovne biliografske podatke o izvoru na koji se upućuje.

Detaljnje upute s primjerima pravilnog pisanje referencija za različite vrste literature pogledajte na:

(1). Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [internet]. 2. izd. Wendling DL, tehnički urednik. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007- [obnovljeno 2. 10. 2015.; citirano 1. 3. 2017.]. Dostupno na : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

(2). Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles [internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2003 – [obnovljeno 11. 2. 2016; citirano 16. 3. 2016].

Dostupno na: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

 

Znanstveni časopisi stil citiranja navode u uputama za autore. Pri pisanju rada treba pogledati upute za autore časopisa u koji planiramo poslati rukopis. Instructions to Authors in the Health Sciences – poveznica na upute za autore za preko 6 000 časopisa iz biomedicine.

 

Smjernice za pisanje članaka

Smjernice za izvješćivanje o različitim vrstama studija možete vidjeti na mrežnim stranicama inicijative EQUATOR Network koja potiče transparentnost i kvalitetu istraživanja u zdravstvu.

Neke od najpoznatijih smjernica:

  • CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials)
  • PRISMA  (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
  • STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology)

Popis smjernica i inicijativa koje pridonose podizanju kvalitete biomedicinskih istraživanja možete vidjeti i na Research Reporting Guidelines and Initiatives: By Organization (NLM, USA).

Skip to content