EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Medicina utemeljena na dokazima

Medicina Utemeljena na dokazima

Medicina utemeljena na dokazima (prema engl. evidence-based medicine, EBM) je savjesna, nedvojbena i kritička primjena najboljega mogućega dokaza u donošenju odluka o skrbi za pojedinog bolesnika (Sackett DL, i sur. BMJ. 1996). Klinička praksa utemeljena na dokazima znači povezivanje osobnog kliničkog iskustva liječnika i sustava vrijednosti liječnika i bolesnika s najboljim mogućim dokazom iz medicinske literature koji je proistekao iz istraživanja vođenog po strogim metodološkim principima. Svrha medicine utemeljene na dokazima jest poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi kroz pronalaženje i promicanje nabolje kliničke prakse, a uklanjanje one neučinkovite ili čak štetne. Više informacija o medicini utemeljenoj na dokazima potražite u tematskom broju časopisa Medicina Fluminensis 2017; 53 (4).

Inozemni Centar za medicinu utemeljenu na dokazima (besplatan pristup):

Centre for Evidence-Based Medicine (Oxford University)

Baze podataka dostupne uz pretplatu:

Besplatan pristup:

Skip to content