EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Otvoren pristup

OTVOREN PRISTUP NA BAZU PODATAKA Evidence-based Medicine Reviews (EBMR)

Obavještavamo vas da je otvoren pristup na bazu podataka Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) koja je dostupna na platformi Ovid.

 

Trajanje nacionalne licence: 10. 9. 2021. – 9. 3. 2022. (pretplata na 7 mjeseci)

Pretraživanje baze s bolničkih računala: Evidence-Based Medicine Reviews

Skip to content