EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NOVOSTI

 

4 (Demo)

TESTIRANJE ZA PRIPRAVNIKE

Pripravnici radiološke tehnologije

Stručno testiranje održat će se u ponedjeljak, 29.03.2021. godine od 9,30 do 11,00 sati prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu. Molimo provjeriti i neželjenu poštu.

Razgovori s kandidatima koji su zadovoljili na stručnom testiranju održat će se u utorak, 30.03.2021. godine od 09,00 do 10,00 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4.katu.

LITERATURA:

  1. Marija Frković, Klaudija Višković: Radiološka oprema, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2013.
  2. Petar Strugačevac TEORIJSKA OSNOVA IMAGING CT TEHNIKE, Petar Strugačevac,KBC Osijek, 1999.
  3. Zoran Klanfar i suradnici, Radiološka tehnologija u praksi / 2009.
  4. N.Besenski,N. Skegro: Radiografska tehnika skeleta , Školska knjiga 2012.

Fizioterapeutski tehničari SSS i prvostupnici fizioterapije VŠS

Stručno testiranje održat će se u ponedjeljak, 29.03.2021. godine od 12,00 do 13,30 sati prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu. Molimo provjeriti i neželjenu poštu.

Razgovori s kandidatima koji su zadovoljili na stručnom testiranju održat će se u četvrtak , 01.04.2021. godine od 9,00 do 11,00 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4.katu

LITERATURA:

HKF. Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji
https://www.hkf.hr/klinicke-smjernice-u-fizikalnoj-terapiji/

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.
2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.
4/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.
5/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content