Natječaji za zaposlenja

Datum objave: 24.11.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist pedijatar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca radiološke tehnologije na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvotupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu medicinska sestra / medicinski tehničar općeg smjera na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

 

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

 

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 15.11.2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja:

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista (m/ž)

Uvjeti:

- završen farmaceutsko – biokemijski fakultet, studij medicinske biokemije

- specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

- 4 godine radnog iskustva

- odobrenje za samostalan rad

 

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca fizioterapije (m/ž)

Datum objave: 15.11.2017.Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1. 1 (jedan) izvršitelj za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca radiološke tehnologije (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1. 20 (dvadeset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra / medicinski tehničar općeg smjera (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1.  3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijskog tehničara (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

Datum objave: 15.11.2017.   VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 08.11.2017.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za izbor i imenovanje na sljedeća radna mjesta odgovornih osoba u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine :

 

 1. Predstojnik/ca Klinike za ginekologiju i porodništvo (m/ž) - 1 izvršitelj

 2. Predstojnik/ca Klinike za neurologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 3. Predstojnik/ca Klinike za očne bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

 4. Pročelnik/ca Zavoda za urologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 5. Pročelnik/ca Zavoda za ortopediju (m/ž) - 1 izvršitelj

 6. Pročelnik/ca Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (m/ž) - 1 izvršitelj

 7. Pročelnik/ca Zavoda za mikrobiologiju i hospitalne infekcije (m/ž) - 1 izvršitelj

 8. Pročelnik/ca Zavoda za patologiju i citologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

 

Ad 1.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz ginekologije i opstetricije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 2.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz neurologije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

 

Ad 3.:

- VSS, završen medicinski fakultet;

- specijalizacija iz oftalmologije i optometrije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja rada Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

 

Ad 4.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz urologije - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

Datum objave: 15.11.2017.

Ad 5.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz ortopedije,

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 6.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 7.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom - uža specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 8.:

- VSS, završen medicinski fakultet,

- specijalizacija iz patologije ili iz kliničke citologije;

- doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis te Plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 23.10.2017.

 

Zaključci o ispravku greške u odlukama za izbor kandidata izabranih na specijalističko usavršavanje:

Gordan Dorčić

Ivan Jerbić

Jakov Jozić

Inka Kekez

Ana Križanović

Zdravka Kucijan

Matej Miloš

Matej Paić

Lucija Pejić

Zrinka Planinić

Martina Radičević

Tatjana Topalović

Tvrtko Tupek

 


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Datum objave: 16.10.2017.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. studenoga 2016., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

Odluku

o izboru za radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji za kandidate:

Gordan Dorčić

Ivan Jerbić

Jakov Jozić

Inka Kekez

Ana Križanović

Zdravka Kucijan

Matej Miloš

Matej Paić

Lucija Pejić

Zrinka Planinić

Martina Radičević

Tatjana Topalović

Tvrtko Tupek

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 


 

Datum objave: 13.10.2017.

Ur.broj: 01-03-4577/1
Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU


Dijana Bećić, univ.bacc.oec., izabrana je za rad na radnom mjestu viši referent nabave – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“.


 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 11.10.2017.

Na temelju članka 59. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), članka 38. do 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te članaka 29. i 30. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ .

Uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:

 1. Diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

 3. Životopis,

 4. Program rada i razvoja Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, imenuje se na mandatno razdoblje od 4 godine. Nakon isteka mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ukoliko po ovom Javnom natječaju bude izabrana osoba koja nije zaposlena u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ na neodređeno vrijeme, radni odnos će se zasnovati na određeno vrijeme, u trajanju obavljanja poslova radnog mjesta ravnatelja Bolnice.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Svi kandidati će biti izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«, ili se mogu predati osobno u Službu za pravne i kadrovske poslove u Urudžbeni zapisnik, na adresi Sveti Duh 64, Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“ pridržava pravo poništenja javnog natječaja, bez obrazloženja.

Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“


 

Datum objave: 11.10.2017.

VAŽNA OBAVIJEST
pristupnicima na razgovore povodom Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz oftalmologije i optometrije.
Razgovori s pristupnicima za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije predviđeni za srijedu 11. listopada 2017. u 14 sati održat će se u 17 sati.


                                                                                 Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 10.10.2017.

Ur.broj: 01-03-4575/1
Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Mario Luheni, bacc.ing.techn.inf., izabran je za rad na radnom mjestu sistem administrator za složene IT poslužiteljske sustave – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za razdoblje od jedne godine u KB „Sveti Duh“.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 10.10.2017.

Poziv i raspored razgovora s pristupnicima na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja (pdf)

Datum objave: 06.10.2017.

Ur.broj: 01-03-4557
Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Kristina Sičaja, dipl.iur., izabrana je za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u KB „Sveti Duh“.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 29.09.2017.

Ur.broj: 01-03-432
Zagreb, 28.09.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 08.09.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Darko Mrkaić izabran je za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika za transport – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za razdoblje od jedne godine u KB „Sveti Duh“.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 20.09.2017.

Obavijest

Razgovor sa kandidatima za radno mjesto: pomoćni radnik za transport - 1 izvršitelj će se održati u petak, 22. rujna 2017. u 11 sati u prostorijama Službe za uslužne djelatnosti.


Datum objave: 15.09.2017.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2017. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  
abdominalne kirurgije 1 izvršitelj
 1.  

anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

2 izvršitelja

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

ginekologije i opstetricije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

2 izvršitelja

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

kliničke radiologije

2 izvršitelja

 1.  

nefrologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

opće interne medicine

1 izvršitelj

 1.  

pulmologije

1 izvršitelj

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

 

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr, u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 08.09.2017.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na:

 

 1.    1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VSS dipl.iur ili mag.iur.

- 6 godina radnog iskustva u struci

- položen pravosudni ispit

- poznavanje poslovnih informatičkih sustava

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent nabave na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS/SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu sistem administrator za složene IT poslužiteljske sustave na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS - završen preddiplomski studij informacijskog smjera ili sistem-administracijsko usmjerenje informatičkog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika za transport na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

-  NKV - završena osnovna škola

 

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesta za koje je uvjet VSS

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Potpisane prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za natječaj - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj i poziva se na pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                  

                                                                                                          Klinička bolnica „Sveti Duh“


web arhiva prethodnih natječaja

Greška | Klinička bolnica "Sveti Duh"

Greška

Došlo je do neočekivane greške. Molimo pokušajte ponovno.