EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Svjetski dan higijene ruku

Čiste ruke spašavaju živote
Plakat_2022

Ovogodišnja tema Svjetskog dana higijene ruku, 5. svibnja 2022. usmjerena je na prepoznavanje da higijenom ruku možemo doprinijeti kulturi sigurnosti i kvaliteti u ustanovi, ali i da će snažna kultura kvalitete i sigurnosti potaknuti ljude na higijenu ruku.

Ujedinite se, razgovarajte i radite zajedno na higijeni ruku za visokokvalitetnu i sigurniju zdravstvenu skrb.

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022

Skip to content