EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Rezultati testiranja za pripravnike fizioterapije – kandidati koji su zadovoljili na stručnom testiranju održanom; 29.03.2021 :

 

KČB 16112000
9 Bodova
AT 24071999
9 Bodova
JH 08032001
9 Bodova
MP 2109200
9 Bodova
MPN 16012001
9 Bodova
AA 16121993
9 Bodova

 

Kandidati koji su ostvarili 9 bodova ovim putem pozivaju se na razgovor koji će se održati u četvrtak , 01.4.2021.godine u 10 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4. katu. 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Rezultati testiranja za pripravnike prvostupnik fizioterapije – kandidati koji su zadovoljili na stručnom testiranju održanom; 29.03.2021 :

MI 18011991
16 Bodova
DV 18071996
16 Bodova
PP 12091995
16 Bodova
AD 22091994
16 Bodova
GČ 29091997
15 Bodova
EP 23031998
15 Bodova
AP 18061994
15 Bodova
AV 06081998
15 Bodova
MM 02071998
15 Bodova
DP 20031998
15 Bodova
AS 30071996
15 Bodova
IB 17011998
14 Bodova
MŠ 461997
14 Bodova
KK 21041998
14 Bodova

 

Kandidati koji su ostvarili 14 i više bodova ovim putem pozivaju se na razgovor koji će se održati u četvrtak , 01.4.2021.godine u 9 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4. katu. 

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content