EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 12.3.2021. godine za

5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

razgovori s kandidatima koji su u prijavi dostavili svu traženu dokumentaciju održat će se u srijedu, 31.03.2021. godine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4.katu prema rasporedu poslanom elektronskom poštom.

Molimo da provjerite email poštu i u sandučiću za neženjenu poštu (spam) te da se pridržavate vremena dolaska u pozivu .

Potrebno je nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te na ulazu Bolnice obaviti propisanu trijažu.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Nastavno na natječaj za zaposlenja od 12.3.2021. godine za

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž) 

Stručno testiranje održat će se u utorak 06.04.2021. godine od 9,30 do 11,30 sati prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu u predavaonici Dnevne bolnice na 4.kat.

Molimo da provjerite email poštu i u sandučiću za neženjenu poštu (spam) te da se pridržavate vremena dolaska u pozivu .

Razgovori s kandidatima koji su zadovoljili na stručnom testiranju održat će se isti dan , s početkom u 13,30 sati u predavaonici Dnevne bolnice na 4.katu.

LITERATURA:

1.Marija Frković, Klaudija Višković: Radiološka oprema, Zdravstveno
veleučilište Zagreb, 2013.

2.Petar Strugačevac TEORIJSKA OSNOVA IMAGING CT TEHNIKE, Petar
Strugačevac,KBC Osijek, 1999.

3.Zoran Klanfar i suradnici, Radiološka tehnologija u praksi / 2009.

4.N.Besenski,N. Skegro: Radiografska tehnika skeleta , Školska knjiga
2012.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.
2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.
4/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.
5/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content