EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Okrugli stol „Kako ozdraviti zdravstvo?“

Screenshot_5

29. studeni 2022. – „Kako ozdraviti zdravstvo?“ aktualna je reformska tema, a ujedno i naziv okruglog stola održanog u organizaciji Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru, 29. prosinca 2022., uz moderiranje zastupnice Ivane Kekin.

Prema riječima organizatora, cilj okruglog stola bio je stvoriti prostor i potaknuti dijalog, kako bi se definiralo ključne probleme i izazove, te ponudilo rješenja za zdravstveni sustav koji bi trebao biti solidaran i dugoročno održiv, uspješan u prevenciji postizanju boljih ishoda liječenja i koji će biti privlačan za rad svim zdravstvenim radnicama i radnicima.

Ravnateljica Šimundić se u sklopu svoje prezentacije usredotočila na financijsku održivost poslovanja bolnica, uvažavajući da ima i brojnih drugih tema u zdravstvu koje jednako tako traže pozornost.

Istaknula je da dijeli iskustvo ostalih hrvatskih bolnica vezano za financiranje sustavom limita HZZO-a. Čak i kad bolnica opravda limit u cijelosti, preko 90% limita su troškovi plaća. Preostali, manji dio dodijeljenog limita treba pokriti troškove lijekova, potrošnog materijala, režija tekućeg i investicijskog održavanja, zanavljanja uređaja, razvoja i slično.

Ocijenila je da ovakav sustav stimulira bolnice na čim veći volumen rada kako bi spriječile nastanak duga. Odnosno, bolnice su poticane usredotočiti se prvenstveno na volumen i kvantitetu, a ne posebno na kvalitetu usluge. Takav način rada, koji trenutno nema snažnih mehanizama prepoznavanja i upravljanja kvalitetom, posljeduje u dodatnim troškovima zbog ponekad suvišnih pretraga, postupaka i pregleda; dužim listama čekanja, gužvama u bolnicama i ambulantama, i slično.

 

Prof.dr.sc. Šimundić je predstavila i neka rješenja, koja već uspješno primjenjuju zapadne zemlje:

1) Umjesto plaćanja po volumenu, uvesti plaćanje po ishodima liječenja i parametrima kvalitete, odnosno dogovoriti realni godišnji budžet koji je dostatan za odgovorno poslovanje ustanova;

2) Uvesti obvezu mjerenja, praćenja i javnog izvještavanja indikatora kvalitete i ishoda liječenja (primjerice: liste čekanja, komplikacije u liječenju, re-hospitalizacije, bolničke infekcije, zadovoljstvo pacijenata i drugih), odnosno uspostaviti sustav financijskih bonusa ustanovama za izvrsnost u organizaciji i ishodima liječenja;

3) Revitalizirati agenciju za kvalitetu u zdravstvu, odnosno provesti objektivno mjerenje kvalitete po međunarodnim standardima, kao i rutinske inspekcije usmjerene na kvalitetu.

Na kraju svoje prezentacije, ravnateljica Šimundić izrazila je svoje uvjerenje da Hrvatska ima sve alate da krene putem navedenih rješenja.

Ostali sudionici okruglog stola bili su: dipl.oec. Davor Katavić, konzultant za financije i upravljanje u zdravstvenim sustavima; Nataša Ban Toskić, dr.med.,spec.obiteljske medicine, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM); Ino Protrka, dr.med., spec. obiteljske medicine, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Centar; i Samija Ropar, dr.med., spec. kliničke citologije, članica Izvršnog odbora Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Cijelu snimku okruglog stola možete pogledati na poveznici Saborske TV – odbori, URL: https://www.youtube.com/watch?v=gbyDtdHofYw  (29.12.2022.), pri čemu prezentacija prof.dr.sc. Šimundić počinje u 20. minuti snimke.

Grafike korištene u ovom tekstu su preuzete iz najave događanja organizatora, a fotografije su ekranske snimke događanja emitiranog na servisu YouTube.

Skip to content