EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Ur.broj: 01-03-269
U Zagrebu, 21.01.2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2. prosinca 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VI., V., VIII. i IX.. Natječaja kako slijedi:

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

V. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

VIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu web administrator, na neodređeno vrijeme (m/ž)

IX. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content