EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NOVOSTI

 

4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-208
Zagreb, 18.01.2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Matija Mikačić, mag.nutr., izabire se za rad na radnom mjestu „nutricionist“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-212
Zagreb, 18. siječnja 2021.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

  1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-19 od 4. siječnja 2021.

  2. Mario Mikulčić izabire se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 4. siječnja 2021., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-19 kojom je Danijel Sruk izabran za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme.

Dana 12. siječnja 2021. Danijel Sruk je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto „kuhar“ izabran Mario Mikulčić

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content