EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

           

  • 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist interne medicine – gastroenterolog na neodređeno vrijeme (m/ž) 

            Uvjeti:

          –  završen medicinski fakultet 

          –  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz gastroenterologije ili

          –  uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz gastroenterologije

          –  odobrenje za samostalan rad

  • 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist interne medicine – nefrolog na neodređeno vrijeme (m/ž) 

            Uvjeti:

          –  završen medicinski fakultet 

          –  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz nefrologije ili

          –  uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz nefrologije

          –  odobrenje za samostalan rad

  • 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent obrade izlazne dokumentacije u Službi za financijsko materijalno poslovanje na neodređeno vrijeme (m/ž) 

             Uvjeti:

            – završena srednja škola, ekonomskog smjera (SSS) 

            – 1 godina radnog iskustva 

            – poznavanje rada na računalu

  • 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent u Službi za opće i servisne poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)  

            Uvjeti:

            – završena srednja škola općeg, upravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

            – poznavanje rada na računalu,

            – 1 godina radnog iskustva 

  • 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu web administrator, na neodređeno vrijeme (m/ž) 

             Uvjeti:

              – završena srednja škola sa iskustvom na konfiguraciji web sjedišta ili preddiplomski

                studij sistem administratorskog usmjerenja ili općeg informacijskog / informatičkog

              – 1 godina radnog iskustva 

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke  kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397 

 

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu  stručni referent u Službi za opće i servisne poslove utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.     

                                                                                        

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content