EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 27.01.2021. godine

Za 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Stručno testiranje održat će se u ponedjeljak 01.03.2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u Predavaonici Dnevne bolnice, 4.kat, prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu. Molimo provjeriti i neželjenu poštu.

U utorak 02.03.2021. godine u 10 i 30 sati održat će se razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na stručnom testiranju.

Pozive za razgovore kandidati će dobiti putem elektroničke pošte.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

4/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

5/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI LITERATURE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

1.Marija Frković, Klaudija Višković: Radiološka oprema, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2013.
2.Petar Strugačevac TEORIJSKA OSNOVA IMAGING CT TEHNIKE, Petar Strugačevac,KBC Osijek, 1999.
3.Zoran Klanfar i suradnici, Radiološka tehnologija u praksi / 2009.
4.D.Miletić: Skeletna radiografija, Glosa 2008.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content