EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 02.12.2020.godine

Za  (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

stručno testiranje održat će se u utorak 29. 12. 2020. godine od 9,00 sati do 10,00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo i Predavaonici zavoda za urologiju prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

1. RADIOGRAFSKA TEHNIKA SKELETA – Nada Bešenski, Nikola Škegro
2. Teorijska osnova imaging CT tehnike / Petar Strugačevac
3. Radiološka tehnologija u praksi / Zoran Klanfar i suradnici
4. Radiološke i nuklearno-medicinske dijagnostičke metode : metodika radiološke tehnologije / Zoran Klanfar i suradnici
5. Teorijska osnova MRI tehnike / Petar Strugačevac

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Skip to content