EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4683
Zagreb, 21. prosinca 2020.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

  1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4406 od 3. prosinca 2020.

  2. Izabire se Maša Alfirević, dr.med., za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

  3. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 21. prosinca 2020.

Obrazloženje

Dana 30. studenoga 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4406 kojom je Jakov Bilać, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije, na neodređeno vrijeme.

Dana 21. prosinca 2020. Jakov Bilać, dr.med. je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od specijalizacije iz urologije u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz urologije izabrana slijedeća pristupnica na Bodovnoj listi, Maša Alfirević, dr.med. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-4162
Zagreb, 20. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 6. studenoga 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Barbara Brković i Refije Raifi izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra / tehničar – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-4161
Zagreb, 20. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 6. studenoga 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Valentina Antunović i Ljubica Kožul izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik fizioterapije – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-4162
Zagreb, 20. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 6. studenoga 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Daniela Raguž izabire se za rad na radnom mjestu „stručna prvostupnica sestrinstva – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content