EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam Klinike za očne bolesti u novim ambulantama

Slika 1

Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam te ujedno i Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice “Sveti Duh” od ponedjeljka 4. ožujka 2024. započeo je s radom u novim ambulantama. Novi prostori sastoje se od 4 dječje ambulante posebno prilagođene i opremljene za pregled najmanjih pacijenata, te 2 ambulante prilagođene za elektrofiziologiju oka, te FST (engl. Full-field stimulus testing).

Podsjetimo, dana 30. lipnja 2015. Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta J. J. Strossmayera u Osijeku, Kliničke bolnice ”Sveti Duh” učinila je iskorak u prepoznavanju Kliničke bolnice ”Sveti Duh” kao centra izvrsnosti u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, postavši prvim Referentnim centrom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam.

Od 14. siječnja 2019. godine Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam Klinike za očne nosi i titulu Suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju. Ujedno ovo je i jedina klinika u cjelokupnom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske s ovim prestižnim i značajnim statusom.

Dječja oftalmologija i strabologija je područje oftalmologije kojeg odlikuje, s jedne strane izražena subspecijalnost, a s druge strane multidisciplinarnost. Poliklinička jedinica za dječju oftalmologiju i strabizam Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi neprekinuto od 1972. godine, kada je osnovana pod nazivom Dječja ambulanta i ortoptičko-pleoptički centar. Uz operacije na području strabizma, rutinski se obavljaju i operacije prednjeg i stražnjeg segmenta oka u djece, a Klinika raspolaže i najmodernijim uređajima za fakoemulzifikaciju i vitrektomiju s instrumentarijem prilagođenim za operacije djece.

Klinika jedina u Republici Hrvatskoj posjeduje tangentnu ploču za mjerenje otklona oka u prostoru i binokularnog vidnog polja. Osim navedenog, Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne mrežnične distrofije Klinike za očne bolesti, kao 6. certificirani centar u svijetu za liječenje nasljednih distrofija mrežnice, primjenuje i jedinu gensku terapiju odobrenu u području oftalmologije.

Navedena postiguća odraz su kontinuiranosti postizanja visokih znanstvenih i stručnih rezultata u praćenju, proučavanju i unapređenju prevencije, dijagnostike i terapije u navedenom dijelu medicinske struke, a sve za dobrobit naših malih oftalmoloških pacijenata.

Zahvaljujemo se Gradu Zagrebu koji nam je omogućio izgradnju novih prostora i opremanje suvremenom medicinskom opremom, te ravnatelju Kliničke bolnice “Sveti Duh” doc. dr. sc. Igoru Alfireviću, dr. med. na sveukupnoj potpori.

Skip to content