EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice

Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ dodijeljen status Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice
Slika 2.

Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ dodijeljen status Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 5. srpnja 2022. godine (KLASA: UP/I-510-01/22-01/14, URBROJ: 534-07-2-2/4-22-10) Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ je dodijeljen naziv „Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice“.

Nasljedne distrofije mrežnice obuhvaćaju heterogenu skupinu nasljednih bolesti kod kojih uslijed mutacije u jednom od preko 350 različitih gena dolazi do gubitka vida. S obzirom na broj gena i različite oblike mutacija unutar njih, nasljedne distrofije mrežnice čine skupinu jedne od najheterogenijih skupina nasljednih bolesti uopće.

Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ je postigla znanstvene i stručne rezultate u praćenju, proučavanju i unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i terapije te rehabilitacije u dijelu medicinske struke vezane uz nasljedne distrofije mrežnice i gensko liječenje koji odgovaraju svjetskim standardima te je postigla iznimnu suradnju s uglednim ustanovama istoga stručnog područja u inozemstvu ili međunarodnim ustanovama kroz razmjenu stručnjaka, zajedničke znanstvene projekte ili druge vidove suradnje u proteklih 5 godina.

Na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ zaposleno je 22 liječnika specijalista oftalmologa, od kojih su 11 subspecijalisti. Na Klinici se školuje 20 liječnika na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije iz brojnih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Nadalje, na Klinici su četiri subspecijalista u nastavnom zvanju profesora, troje u nastavnom zvanju docenta, a 11 liječnika je u zvanju asistenta. Klinika za očne bolesti nastavna je baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatskog katoličkoga sveučilišta iz Zagreba. Eksperti Klinike svakodnevno pridonose razvoju znanosti i struke slijedom čega su u proteklih 5 godina publicirana 34 znanstvena rada u indeksiranim časopisima te izdana 3 sveučilišna udžbenika od ukupno 13 sveučilišnih udžbenika Klinike. Kao Centar izvrsnosti Europskog oftalmološkog društva (SOE), Klinika već tradicionalno organizira međunarodne simpozije i tečajeve, ukupno njih 17 (9 tečajeva i 8 preceptorshipa).

Ostvarivanjem statusa certificiranog Centra izvrsnosti za provedbu genskog liječenja nasljednih distrofija mrežnice u srpnju 2020. godine kao šestog centra u svijetu, nakon SAD-a, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Izraela, Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ pozicionirala je Republiku Hrvatsku kao prvu zemlju u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi koja primjenjuje ovu inovativnu gensku terapiju nasljednih distrofija mrežnice.

S ponosom ističemo da je multidisciplinarni tim do sada liječio oko 10% svjetske populacije (izuzevši bolesnike SAD-a). Među 20 do sada liječenih bolesnika na Klinici, od kojih 9 državljana Republike Hrvatske te 11 stranih državljana iz Europe, a bez ijednog zabilježenog neželjenog događaja, jest i najstariji do sada liječeni bolesnik na svijetu.

Kako se postupak liječenja genskom terapijom provodi isključivo u certificiranim centrima izvrsnosti koji moraju ispunjavati sve kliničke, znanstvene, kadrovske i tehnološke uvjete nužne za aplikaciju ove terapije koje određuju stroga i znanstveno utemeljena regulativa Europske unije i Europske agencije za lijekove, tako se Klinika za očne bolesti može pohvaliti, osim s iznimnim stručnim kadrom, osnaženim farmaceutskim stručnjacima iz Bolničke ljekarne i s najsuvremenijom medicinskom tehnologijom: FST, mikroperimetrija, ERG, EOG, VEP, RetCam, standardizirana ehografija oka, Pentacam, Heidelberg Spectralis multimodal imaging, operacijski mikroskop Rescan 700 s ugrađenim OCT uređajem, Optos California, femtosekundni laser za operaciju katarakte, samo su neki od uređaja koji se koriste u svakodnevnom radu.

Tako se ovim rješenjem Ministarstva zdravstva na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ sada nalaze dva referentna centra, Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice.

Također je Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju, jedini suradni klinički centar Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.

Skip to content