EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Radionica Intervencijske kardiologije : „Restauracija koronarne krvne žile bez ostavljanja metala“

restauracija koronarne zile4

U Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KB „Sveti Duh“ je održana radionica kompleksnih intervencijskih zahvata na koronarnim krvnim žilama,  čiji je cilj bio restaurirati kompleksno sužene koronarne krvne žile (kalcifikati, kronične okluzije, bifurkacije…) bez ugradnje metalne potpornice (stenta). Krvne žile  su proširene uz pomoć balona s otpuštanjem lijeka te stentova koji se postupno resorbiraju i kroz godinu dana u potpunosti nestanu iz krvne žile.

U radionici su sudjelovali  vodeći stručnjaci intervencijske kardiologije iz Hrvatske.

Cilj ovakvog pristupa je spriječiti sve rane i kasne komplikacije koje se mogu dogoditi nakon implantacije metalnog stenta i omogućiti žili da se nakon zahvata oporavi uz pomoć lijeka isporučenog putem balona, ili da se lumen održi stentom koji se postupno potpuno resorbira.

Voditelji radionice su bili prof.dr.sc. Jozica Šikić i dr Bernardo Cortese (Milano, Italija) koji je jedan od vodećih stručnjaka na području uporabe balona s otpuštanjem lijeka u svijetu.

Skip to content