EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Radionica intervencijske kardiologije : Kompleksni zahvati uz pomoć cirkulacijske mehaničke potpore-IVAC“

IVAC2

U Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KB „Sveti Duh“ održana je druga radionica kompleksnih intervencijskih zahvata na koronarnim krvnim žilama, koji su na kardiološko-kardiokirurškom konziliju okarakterizirani kao visoko rizični.

Zahvati na koronarnim arterijama su izvršeni uz pomoć pulsatilne cirkulacijske mehaničke potpore IVAC, rotabalcije te drugih sofisticiranih i zahtijevnih tehnika. Radi se o bolesnicima  s brojnim komorbiditetima i kompleksnim koronarnim stenozama (kalcifikacije, bifurkacijske lezije, trifurkacije koje zahvaćaju i glavno stablo koronarne arterije te  kronične koronarne okluzije) a kojima zbog  zatajivanja miokarda zahvat na koronarnim arterijama ne bi bio moguć, odnosno bio bi životno ugrožavajući bez mehaničke cirkulacijske potpore.

Voditelji radionice  prof.dr.sc. Jozica Šikić, uz suradnju i mentoriranje doc.dr. Vjeke Tomulića (KBC Rijeka).

Skip to content