EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice „Sveti Duh“

završni event- predstavljanje projekta opremanja dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije

U prostorima bolnice Sveti Duh, 26. svibnja su predstavljeni rezultati projekta „Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice Sveti Duh“, čiji su dionici Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Nedovoljno razvijene dnevne bolnice značajna su infrastrukturna slabost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj u kojem se bolnička skrb najvećim dijelom temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi.

Nacionalni plan ima za cilj smanjenje broja liječenih bolesnika u stacionarnim odjelima i time rast pacijenata u Dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama. Tako će se kupnjom suvremene opreme i optimizacijom bolničkih procesa ostvariti preduvjeti za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite za 300.000 građana koji gravitiraju KB „Sveti Duh“ te se time povećava broja slučajeva u Dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji s današnjih 25 na 40-50 ciljanih slučajeva dnevno.

Ovim projektom, vrijednim 6.535.874,98 EUR, koji je u potpunosti sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, postići će se:

• smanjenje broja dana bolničkog liječenja
• učinkovitija, dostupnija i financijski isplativija zdravstvena zaštita i skrb za pacijente iz područja rada Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije te brži obrtaj pacijenata
• smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele za 16%
• povećanje broja slučajeva Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije za 60-100% u odnosu na sadašnji broj slučajeva.

„Ovim projektom ojačali smo svoje kapacitete u Dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, ali važnije, značajno smo smanjili čekanje na bolničko liječenje i rasteretili bolničke kapacitete. Benefite projekta već osjećaju naši pacijenti, čije nam pohvale puno znače, ali i naši djelatnici kojima je znatno olakšan svakodnevni rad“, izjavio je doc. dr. sc. Igor Alfirević te dodao da je najsuvremeniju opremu, nabavljenu u sklopu projekta, dobilo je 5 klinika, 3 zavoda i bolnička ljekarna.

Zahvaljujući novim kapacitetima, ali i novoj opremi, od 2017. do 2023. u KBSD je:

• broj hospitaliziranih bolesnika manji za 13,78%, a broj dana ležanja s 6,63 dana u 2017. sveden je na 5,72 dana u 2022.

• bolnica bilježi povećanje broja pacijenata koji se liječe u DB za 324%

• uspješno provedenim projektom opremanja dnevne bolnice uspješno su ostvareni svi zadani ciljevi projekta

Kao dio projekta, edukacijama i kampanjom provedeno je osvješćivanje zdravstvenih i nezdravstvenih zaposlenika o njihovim antidiskriminacijskim pravima na radnom mjestu, s ciljem sprječavanja izravne ili neizravne diskriminacije na osnovi vjerske, rasne ili etničke pripadnosti, socijalnog podrijetla, spolne orijentacije i invaliditeta.

Također, radnici su educirani i o povećanju pristupačnosti zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom u smislu otklanjanja barijera u postupcima ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji te u svim drugim prilikama boravka invalidnih osoba u bolnici i komunikaciji s radnicima bolnice.

Ovim aktivnostima će se osobama s invaliditetom osigurati ostvarivanje jednakih mogućnosti ne samo u postupku pružanja zdravstvene zaštite nego i u svim drugim slučajevima boravka u prostorima Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, kao i u kontaktima s radnicima bolnice. Isto tako, provedena je i edukacija o važnosti energetski učinkovitog upravljanja medicinskom opremom radi osvješćivanja radnika o potrebi učinkovitog korištenja resursa medicinske opreme te razini i intenzitetu korištenja resursa rasvjete u prostoriji.

Skip to content