EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4543
Zagreb, 14. prosinac 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

  1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4299 od 1. prosinca 2020.

  2. Marina Koražija izabire se za rad na radnom mjestu „likvidator plaća“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 01. prosinca 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4299 kojom je Renata Peroci izabrana za rad na radnom mjestu „likvidator plaća“, na neodređeno vrijeme.

Dana 10. prosinca 2020. Renata Peroci je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „likvidator plaća“ izabrana Marina Koražija.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content