EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4445
Zagreb, 8. prosinca 2020.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

  1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4292 od 30. studenoga 2020.

  1. Izabire se Barbara Miklečić, dr.med., za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

  1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 9. prosinca 2020.

Obrazloženje

Dana 30. studenoga 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4292 kojom je Jerko Anđelić, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine, na neodređeno vrijeme.

Dana 8. prosinca 2020. Jerko Anđelić, dr.med. je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od specijalizacije iz hitne medicine u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine izabrana slijedeća pristupnica na Bodovnoj listi, Barbara Mikelčić, dr.med. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-4385
U Zagrebu, 3. prosinaca 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 30. rujna 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku I. Natječaja kako slijedi:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content