EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
7 (Demo)

KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“

10000 ZAGREB, Sveti Duh 64

URED RAVNATELJA

Telefon: 37 12 153

Fax: 37 12 308

Email:               kb@kbsd.hr


Ur.broj: 01-03-2659

Zagreb, 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. lipnja 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću 

ODLUKU

Matea Brkanac izabire se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content