EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“

10000 ZAGREB, Sveti Duh 64

URED RAVNATELJA

Telefon: 37 12 153

Fax: 37 12 308

Email: kb@kbsd.hr


Ur.broj: 01-03-2655

Zagreb, 30. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. lipnja 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću 

 

ODLUKU

 

Ana Šestak i Katarina Ivkovčić izabiru se za rad na radnom mjestu „primalja – asistentica“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content