EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prva ovogodišnja sjednica Stručnog vijeća KBSD

1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-131/1

Zagreb, 12. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 01. prosinca 2021., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med,biochem., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Anastazija Piteša izabire se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

                                                    RAVNATELJICA BOLNICE

                                                            prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

 

Skip to content