EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5270

Zagreb, 21.12.2021.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 1. prosinaca 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Sandra Žužić, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

 

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Skip to content