EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-404
Zagreb, 2. veljače 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 14. siječnja 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Iva Zorić izabire se za rad na radnom mjestu čistačica, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

 

RAVNATELJICA BOLNICE 

prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content