EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Ur.broj: 01-03-5747

U Zagrebu, 05.07.2024.

 

Temeljem članaka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

                                                                                                      ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 10. svibnja 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku II. Natječaja kako slijedi:

II.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnik specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (m/ž)

 

 

 

V.D. RAVNATELJA BOLNICE

        doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content